Palu – Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie

Facebook Posts

Dames en heren,

Goede middag en welkom op deze Owru Yari 2018 bij de PALU.

Voordat ik verder ga wil ik even stil staan bij degenen die ons dit jaar zijn voorgegaan. De kameraden uit de PALU, maar ook bijvoorbeeld de mensen die onlangs zijn omgekomen bij een bootongeluk op de Coppename. Onze condoleances aan de vrienden en familie en de hele gemeenschap natuurlijk. Ik wil ondanks alle vuurwerk om ons heen vragen dat wij hier voor onszelf enkele momenten stilte in acht nemen.

Dank u wel!

Ook zijn wij op deze dag natuurlijk dank verschuldigd aan de Allerhoogste, dat wij ook dit jaar weer beschermd zijn geworden en er goed doorheen zijn gekomen. Dank ook aan iedereen die zijn schouders het afgelopen jaar onder het werk van de Partij heeft gezet. Ik dank in het bijzonder de ouderen voor hun steun, maar ook de jongeren die zich hebben ingezet. Ik denk daarbij aan al die hearings die wij hebben gehouden en waar wij nog steeds mee bezig zijn. Ik denk ook aan diegenen die het oude bekende ontwikkelingsidee van de PALU hebben opgepakt en daar juist in deze moeilijke tijd handen en voeten aan willen geven door de oprichting van de Stg Bouw een Nieuwe Hoofdstad. Ik heb het dan over het idee om een nieuwe hoofdstad te bouwen, compleet van de grond af aan, midden in de jungle. En al die andere intitiatieven waar u de komende tijd ongetwijfeld meer over zal horen.

Ik heb een paar dagen terug gehoord dat, hoe moeilijk Surinamers het ook hebben, op Oudjaar willen ze daar liever niet aan worden herinnerd. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar ik zal proberen om er toch rekening mee te houden door niet te lang te praten. En in elk geval heb ik ook GOED nieuws voor u.

Maar ik kan toch niet anders dan beginnen met vast te stellen dat de situatie in het land zorgelijk is. De meeste mensen hebben op de een of andere manier last van de situatie in het land. Er zijn natuurlijk een paar bedrijven die goed draaien en die een behoorlijke winst maken. Ik denk aan bedrijven als Staatsolie, Iamgold en Newmont. Maar er zijn veel meer bedrijven die het gewoon erg moeilijk hebben en personeel afvloeien. Ik heb ook vernomen dat er dit jaar alleen al meer dan 900 bedrijven zijn die de deuren hebben gesloten en dus alle personeel hebben moeten ontslaan. Deze situatie maakt het mogelijk voor sommige politieke partijen om mensen via voedingspakketten aan zich te binden.

Maar de regering en de mensen die op de achtergrond bezig zijn, die gaan hun gang. Het lijkt alsof zij gewoon niet zien wat er gebeurt. In de toch al slechte economische situatie wordt er zo grof gestolen, dat het iedereen alleen maar meer frustreert. En voor de gemeenschap worden de lasten verzwaard, zoals nu weer met de Rij- en Voertuigenbelasting.

Onze volksvertegenwoordiger Cleon Gonsalves zei laatst nog in DNA, dat de manier waarop sommige dingen gebeuren lijkt ‘t op een ‘overval op klaarlichte dag’. Ik voeg er aan toe, ‘een overval op klaarlichte dag, zonder vrees voor herkenning’. Het maakt ze niets meer uit.

Ik hoorde onlangs een parlementariër zeggen: “Ja, er zijn in het verleden een paar dingen fout gegaan, maar we zitten nu toch wel op het goede spoor”, of woorden van gelijke strekking. Dat was na aanname van de nieuwe ID-wet, waarbij alles erop wijst dat mensen op de achtergrond opnieuw een ‘nyang’ hebben gemaakt en daarbij anderen, waaronder de coalitie in DNA, voor hun karretje hebben gespannen. Maar goed, er waren volgens die parlementariër dus een paar dingen fout gegaan, maar dat behoorde tot het verleden. Met de dingen die fout waren gegaan bedoelde hij zaken als de Na-Schoolse-Opvang en Carifesta waarbij over tientallen miljoenen geen verantwoording kan worden afgelegd. Volgens hem zitten we nu dus op een goed spoor. Ik weet niet welk spoor hij bedoelt, maar hij bedoelt zeker niet een spoor dat in het belang is van de samenleving als geheel.

Er zijn maar een paar mensen die kunnen zeggen dat het goed gaat in t land, en die behoren zeer waarschijnlijk bij de coalitie. Natuurlijk zul je zeggen dat de oppositie altijd klaagt. Goed, laat dat zo zijn, want daar zijn ze oppositie voor. Maar hoe komt het dat er dan zo weinig mensen te vinden zijn die er openlijk voor durven uitkomen dat zij deze regering aan de macht hebben helpen brengen? Als het zó goed gaat in het land, hoe verklaart u de problemen binnen de gelederen van de regeringspartij?

Ik denk dat iedereen ervan doordrongen is dat we grote problemen hebben in het land en dat wij er niet uit zullen komen door diezelfde mensen die ons in die problemen hebben gebracht. We zullen ook met de oppositie als geheel moeten praten, want we hebben de indruk dat men daar de oplossing voor onze problemen nog steeds teveel in het buitenland zoekt. Wij zijn een onafhankelijk land, en hoewel de PALU voorstander is van samenwerking met het buitenland, rust de verantwoordelijkheid in de eerste plaats op ons Surinamers. Wij moeten de keuzes maken.

Maar ik zei aan het begin dat ik goed nieuws heb. Dat goede nieuws is dat wij van de PALU ervan overtuigd zijn dat t mogelijk is om binnen 1 (één) jaar het uitzicht, de ‘outlook’ van ons land op ontwikkeling, ingrijpend positief te verbeteren. Daar zijn twee zaken voor nodig.

In de eerste plaats ‘LOBI FU A KONDRE, LOBI FU A PIPEL’. Het mag duidelijk zijn dat die liefde niet hetzelfde is als de hele dag de populaire volksjongen uit te hangen. En als die liefde voor dat volk er niet is, als je alleen met een kleine groep mensen, familie, partijtoppers om je heen bezig bent, dan gaat dat niet werken voor de grote groep Surinamers. Het mag toch duidelijk zijn dat je niet van dit land en dit volk houdt wanneer je onderonsjes sluit met buitenlandse multinationals als de Alcoa, gericht tegen het Surinaamse belang. Je houdt niet van dit volk wanneer je je laat omkopen om visvergunningen te geven of te beloven aan vissersschepen die onze visgronden vernietigen en onze Surinamer op den duur straks brodeloos maken. Je houdt niet van dit volk wanneer je zonder ontwikkelingsplan honderden miljoenen leent en zonder plan uitgeeft, zonder dat duidelijk is hoe je dat gaat terugbetalen. A lobi no de!

Om te doen wat ik zojuist heb gezegd, om binnen een jaar de ‘outlook’ van het land ingrijpend te veranderen is behalve liefde voor dit Surinaams volk ook nodig, dat je moet weten wat te doen. Veel gaat fout omdat de intentie er niet is om werkelijk iets tot stand te brengen. Maar dan kan je aan deze mensen de beste plannen en inzichten aanbieden, als de intentie er niet is, dan gaat niets werken. Het eerste wat men namelijk doet is nagaan hoe men met de aangeboden plannen een nyang kan maken. En dan kun je de rest natuurlijk vergeten, want als er dan toevallig nog iets uit komt rollen, dan kan dat hooguit een slap aftreksel zijn van de oorspronkelijke doelstelling. En als er een partij is die heeft ingeleverd om dit land beter te laten draaien, dan is dat de PALU wel. Maar daar komen we op een ander moment op terug.

Ik zeg, wij weten als PALU dat we binnen 1 (één) jaar het hele beeld positief kunnen laten keren. Dan gaan de schulden niet ineens weg zijn, maar er gaat zicht zijn op de aflossing, het gaat duidelijk zijn dat we eruit gaan komen.

Dan gaan in de rijstsector niet ineens alle problemen zijn opgelost, maar de boeren gaan begrijpen wat zij zelf moeten doen en welk deel de overheid gaat doen en wat de opkopers en exporteurs gaan doen om tot goede oplossingen te komen.

Hetzelfde kan ik zeggen over de rest van de agrarische sector, de werkgelegenheid, de woningbouw, de houtsector, het onderwijs etc.

Wij gaan binnenkort weer de wijken in om persoonlijk met iedereen te praten. Wij hebben van onszelf heel duidelijke ideeën en inzichten hoe zaken nationaal moeten worden aangepakt. Maar waar de mensen wonen hebben zij ook ideeën hoe de problemen locaal moeten worden aangepakt. Die ideeën gaan wij samen met de nationale oplossingen verwerken in ons verkiezingsprogramma. We zullen een sterk accent leggen op oplossing van de problemen waar u dagelijks mee te maken hebt.

In de kerstkaart die wij dit jaar hebben uitgegeven is een tekst opgenomen die te maken heeft met de kansen die mensen moeten krijgen in dit leven. Wat er nu gebeurt in het land is dat een kleine elite alle kansen krijgt, terwijl het volk als geheel vrijwel niets krijgt. Het is net als een race, waarbij sommige mensen een voorsprong krijgen en van daaruit mogen starten. Of ze krijgen de antwoorden van de examens die wij allemaal moeten maken. Wij van de PALU, wij pleiten ervoor en gaan ons ook daarvoor inzetten, dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Namens de PALU wens ik u toe een 2019 waarbij u alle kansen krijgt zoals u ze moet krijgen. Benut de kansen die U krijgt en help anderen om ook HUN kansen te benutten. En dan wens ik u allen namens de PALU een sterk 2019 toe.

Dank u!
... Zie meerZie minder

PALU Kerst- en nieuwjaarsboodschap boodschap:
Als je opnieuw zou willen beginnen,
wie zou je willen zijn,
wat zou je willen doen.
en waar zou je voor willen leven,
verrijzen, groeien en bloeien...
gelijke kansen voor ons allen, voor jou en mij...

Wij wensen u en uw familie prettige feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.
... Zie meerZie minder

PALU Kerst- en nieuwjaarsboodschap boodschap:
Als je opnieuw zou willen beginnen,
wie zou je willen zijn,
wat zou je willen doen.
en waar zou je voor willen leven,
verrijzen, groeien en bloeien...
gelijke kansen voor ons allen, voor jou en mij...

Wij wensen u en uw familie prettige feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.

 

Commentaren

Das top 🇸🇷💪🏻

Dat is een partij met een krachtige boodschap zulke dingen zijn gezond voor het volk je moet geen haat zaaien maar kom met ontwikkeling en positieve boodschappen

Mooi verwoord.👍👍

Eveneens

Danke,zelfde.

Mooi

+ Meer commentaren

The Custom Facebook Feed plugin