Overall News Suriname – O.N.S

Facebook Posts

2 dagen geleden

Overall News Suriname - O.N.S

Apintie.sr - Geen eenheid van bestuur in kwestie terugtreding Glenn Gersie
Geen eenheid van bestuur in kwestie terugtreding Glenn Gersie (Wo 13 Feb 2019) - - Tags: Angel del Castillo
... Zie meerZie minder

Apintie.sr - Geen eenheid van bestuur in kwestie terugtreding Glenn Gersie

 

Commentaren

3 dagen geleden

Overall News Suriname - O.N.S

... Zie meerZie minder

Update: Leraren Natin in beraad vanaf 10 uur

De leerkrachten op het Natuur-technisch instituut (Natin) zijn vanaf vrijdagmorgen om 10u in beraad. “Dat gaat onder andere om de vele problemen die er nu zijn op het Natin, die dringend om een oplossing vragen”, zegt Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BVL). Ze geeft aan dat deze problemen reeds maanden aan de gang zijn. Een aantal leerlingen is verstoken van onderwijs. Het gaat om de vakken ICT, Microbiologie, Electro, Werktuigbouwkunde, Engels en Wiskunde. Ook het aantal afgesproken lesuren van leraren is weggehaald door de waarnemende directeur.

De BVL-voorzitter zegt dat de Natin-leraren de communicatie met de waarnemende directeur Bryan Sloote als zeer stroef ervaren. Hierdoor kunnen heel wat problemen binnen de 16 richtingen van de opleiding niet structureel opgelost worden. “Leraren zijn vreselijk teleurgesteld in de leiding en geven aan dat ze heel gedemotiveerd zijn”, stelt Mangre. Ze merkt op dat als een leerkracht gedemotiveerd is, dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Volgens haar hebben de radeloze leerkrachten verschillende stappen ondernomen met de waarnemende directeur te praten, echter zonder succes.

Voor het begin van dit schooljaar is er een open dag gehouden. Aan de studenten en de ouders is er aangegeven dat de studenten nu Competentie Gericht Onderwijs (CGO) gaan genieten. Dit gebeurt nu niet volgens Mangre. “De studenten krijgen regulier onderwijs. En bij regulier onderwijs krijgen de kinderen geen herkansing, wanneer zij een repetitie hebben gemaakt”, merkt de BVL-voorzitter op. “Dit buiten de afspraken om met de studenten en de ouders. Op de vragen van hen kunnen leraren geen antwoord geven, door de stroeve communicatie met de waarnemende directeur.”

Mangre geeft aan dat er op 14 januari een brief is gestuurd met het verzoek om ontvangen te worden naar minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij zegt dat het de bedoeling was om kennis te maken als nieuwe bondsvoorzitter en tegelijkertijd zou van de gelegenheid gebruikt gemaakt worden om over dringende issues met de minister te praten. “We hebben tot heden geen antwoord ontvangen. We hebben de afgelopen week vrijdag ook een brief gestuurd naar de president. Hierop hebben wij ook geen antwoord ontvangen”. Mangre zegt dat dit de druppel was die de emmer heeft doen overlopen.

Volgens de bondsvoorzitter hebben de leraren hun zorgpunten en problemen op het Natin op 8 februari bij het Bureau Middelbaar Beroepsonderwijs (BMBO) gedeponeerd. Hierop is er nog geen reactie gegeven vanuit het BMBO. “Vandaar dat ze niet hebben geschroomd contact te maken met hun vakbond, en we hebben ze gezegd dat we ze hierin gaan ondersteunen”.

“De minister zegt altijd dat de leerling centraal staat, maar we merken dat niet. Een aantal leerlingen heeft vanaf het eerste kwartaal tot en met heden geen les gevolgd. Het beraad geldt voor de dependance van Lelydorp, Mottonshoop, Leysweg en de Mr. Jagernath Lachmonstraat. Er wordt tot 10u gewerkt en hierna zijn de leraren in beraad”, zegt Mangre.
... Zie meerZie minder

Wankele wisselkoers na vertrek Gersie:

De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar is woensdag gestegen naar SRD 7,95, terwijl die dinsdag nog tussen de SRD 7,70 en 7,75 was. De opwaartse beweging van de wisselkoers houdt volgens velen verband met het dinsdagavond aan de kant zetten van Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) door president Desi Bouterse.

Een zegsman uit het financiële circuit geeft aan dat er ronduit paniek is ontstaan op de financiële markt. Hoewel er hardnekkige geluiden waren, is het ontslag van Gersie als een bom ingeslagen. "Het is een integere man die vertrouwen inboezemde. Als je hem dan wegforceert, kan dat alleen zijn omdat je van plan bent boze dingen te doen." Echter, de bron ziet de koersstijging niet als gevolg van enkel het wegsturen van Gersie.

Hij geeft aan dat de sociaaleconomische situatie al geruime tijd aan het verslechteren is en dat de situatie "minder fraai" maakte. Daarbovenop kwam dat de banken cash-opnamen van valuta limiteren. "Kennelijk hadden zij reeds hun risicoanalyse gemaakt en gemeend dit te moeten doen. Nu echter dit bijna gelijk valt met het ontslag van de governor, is de beer los. Iedereen is paniekerig geworden."

Er is woensdag vrijwel geen geldhandel geweest, omdat iedereen de kat uit de boom kijkt. De deskundige denkt dat de koers voor de dollar nog verder zal stijgen. Opvallend genoeg is de koers voor de euro hetzelfde gebleven. Dat verklaart de man door het feit dat euro's nu niet echt gewild zijn. Sedert het debacle met de aangehouden miljoenen in Nederland heeft die munt moeten inboeten. "Ik denk dus niet dat we veel verschuiving daar zullen zien."
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin