Nickerie

Facebook Posts

1 maand geleden

nickerienieuws.com

De VHP heeft veel nieuwe leden verwelkomd in de kernen Sidoredjo en Groentenweg in het district Nickerie, zaterdag. VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft de installatie verricht zaterdag ten huize van familie Redjosetiko. De kern Sidoredjo bestaat uit 34 leden en die van de Groentenweg uit 35 leden. Het is de eerste keer dat de VHP kernen heeft te Sidoredjo.

De kernen bestaan uit Surinamers van Javaanse afkomst, die bijkans voor 80% jonger zijn dan 27 jaar. Met deze stap hebben deze Nickerianen te kennen gegeven dat ze hoop en vertrouwen hebben in de oranje partij, zegt de VHP.

Santokhi gaf de garantie dat na het verwerven van de regeermacht ontwikkelingsplannen integraal zullen worden uitgevoerd, waardoor duurzame ontwikkeling ook in het rijstdistrict zal worden gebracht. Maar om dit doel te bereiken heeft de VHP het volledige mandaat nodig van de kiezers, van minstens 28 zetels.

De mensen gaven aan dat zij alles op alles zullen zetten om de vijf zetels binnen te halen voor de oranje partij. Naast de installatie van de kernen kregen de voetbalteams van Sidoredjo en SV Spoednick voetballen van Santokhi.
... Zie meerZie minder

De VHP heeft veel nieuwe leden verwelkomd in de kernen Sidoredjo en Groentenweg in het district Nickerie, zaterdag. VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft de installatie verricht zaterdag ten huize van familie Redjosetiko. De kern Sidoredjo bestaat uit 34 leden en die van de Groentenweg uit 35 leden. Het is de eerste keer dat de VHP kernen heeft te Sidoredjo. 

De kernen bestaan uit Surinamers van Javaanse afkomst, die bijkans voor 80% jonger zijn dan 27 jaar. Met deze stap hebben deze Nickerianen te kennen gegeven dat ze hoop en vertrouwen hebben in de oranje partij, zegt de VHP.

Santokhi gaf de garantie dat na het verwerven van de regeermacht ontwikkelingsplannen integraal zullen worden uitgevoerd, waardoor duurzame ontwikkeling ook in het rijstdistrict zal worden gebracht. Maar om dit doel te bereiken heeft de VHP het volledige mandaat nodig van de kiezers, van minstens 28 zetels. 

De mensen gaven aan dat zij alles op alles zullen zetten om de vijf zetels binnen te halen voor de oranje partij. Naast de installatie van de kernen kregen de voetbalteams van Sidoredjo en SV Spoednick voetballen van Santokhi.

 

Commentaren

Chan joe dong no ka.ballen verdelen is geen optie.kan chan garanderen dat hij binnen 5 jr t land kan verbeteren.noooiit.

2 maanden geleden

nickerienieuws.com

Doekhie hekelt gesjoemel bij rehabilitatie pompgemaal Wageningen
10-12- 2018
Een deel van de nieuwe pompen is al maanden blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen
Een deel van de nieuwe pompen is al maanden blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen

NDP-parlementariër en hoofdbestuurslid Rachied Doekhie stoort zich aan de manier waarop er flink gesjoemeld is bij de openbare aanbesteding voor verdere civieltechnische werkzaamheden in en rond het pompgemaal te Wageningen. Hierdoor kan een deel van de nieuwe pompen nog steeds niet worden geïnstalleerd. Het project bestaat uit de levering en installatie van de pompen door het Indiase bedrijf Kirloskar Brothers. Er is een bedrag van ruim US$ 8.64 miljoen gekoppeld aan dit project, dat gefinancierd wordt uit de credit-line van India. De civieltechnische werkzaamheden moeten door lokale aannemers worden verricht na het houden van een openbare aanbesteding door het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV). Er zou volgens de NDP’er moedwillig niet volgens het Aanbestedingsregelement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en Uitvoeringsvoorwaarden voor werken in Suriname 1996 (UWS 1996) zijn gehandeld. “Er is een inschrijving gehouden waar 5 tot 6 grote bekende bedrijven hebben ingeschreven. Deze bedrijven hebben hierna niets meer gehoord. Uiteindelijk is zonder het AWS en de UWS in acht te nemen stilletjes weer een nieuwe inschrijving (heraanbesteding) gehouden. De advertentie van deze inschrijving is maar in 1 dagblad geplaatst, terwijl volgens de regels het in minstens 2 dagbladen moet. Hier hebben dan 2 personen ingeschreven. Een van deze inschrijvers is een zekere Risugragar NV. Nu blijkt dat die hele Risugragar NV niet eens een kruiwagen heeft, maar door gesjoemel wel grote kansen maakt het werk gegund te krijgen. Dat mag niet. Het is fraude!”, beklemtoont Doekhie tegenover Dagblad Suriname.
Snel een njang maken
De parlementariër voert aan dat hij op eigen onderzoek is uitgegaan en ontdekt heeft dat deze Risugragar NV toebehoort aan een vrouw die woonachtig is in Wageningen. Hij vermoedt dat bepaalde figuren moedwillig de naam van deze vrouw hebben gebruikt om snel een fictief bedrijf op te richten om zodoende een ‘njang’ te kunnen maken. “Het is een persoon dichtbij de NDP’er Rinesh Mangaldeen.” Doekhie schroomt er niet voor om te zeggen dat deze Mangaldeen al geruime tijd zijn ogen gericht heeft op verschillende terreinen in Wageningen en hiermee de hele partij in verlegenheid brengt. Daarover heeft hij al vaker zijn beklag in de media gedaan. “Het gaat om een huisvrouw die voor maar liefst SRD 13 miljoen heeft ingeschreven. Nu wordt er druk uitgeoefend vanuit het ministerie van LVV en een NDP-topper, zodat het werk gegund wordt aan Risugragar NV. De mensen die erachter staan, zijn mensen die nog nooit een kruiwagen hebben gehad, laat staan een betonmolen. Ze hebben niet eens deskundigen, onder wie een ingenieur in huis. Als dit zo doorgaat, gaan wij veel projecten van buitenlandse donoren en credit-line-verschaffers verliezen.” De parlementariër vindt dat de regering zo snel als mogelijk een heraanbesteding moet houden, waarbij deskundigen dan het werk moeten krijgen.

Indiërs ontevreden
De volksvertegenwoordiger beweert dat de Indiërs ook teleurgesteld zijn over de manier waarop het ministerie van LVV deze zaak aanpakt. Deze zaak heeft hij daarom ook aangekaart bij LVV-minister Lekhram Soerdjan. “Als volksvertegenwoordiger van Nickerie heb ik hem gevraagd hierop extra aandacht te besteden. Wij moeten gezamenlijk voorkomen dat straks al deze nieuwe pompen losraken en vallen in de Nickerierivier”, stelt Doekhie. De parlementariër vindt dat minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) ook een aanvang moet maken met het screenen en intrekken van vergunningen van aannemers, die niet beschikken over minimaal één civieltechnische ingenieur. Het kan volgens hem niet door de beugel dat de laatste jaren fictieve of ongekwalificeerde aannemingsbedrijven als paddenstoelen uit de grond rijzen in Suriname.

Pompen liggen nog steeds blootgesteld aan grillen van weersomstandigheden
Een deel van de nieuwe pompen is volgens Doekhie al maanden blootgesteld aan de grillen van de weersomstandigheden te Wageningen. Deze zijn namelijk buiten en niet in een overdekte loods. Doekhie schroomt er niet voor aan te geven dat de loodsen die Wageningen rijk is, eerst voor privédoeleinden werden gebruikt en nu door de Staat zelf gratis zijn weggegeven. “Bij de aankomst van de pompen waren deze zelfde mensen die het werk nu willen doen, niet in staat die pompen van de vrachtwagen te lossen. Er moest hulp van derden ingeroepen worden. Uiteindelijk staan die machines nog steeds buiten en India is daar niet zo tevreden mee. Wageningen heeft zoveel loodsen, maar omdat de mensen deze plaatsen gratis hebben gehad, kon er niets in deze loodsen geplaatst worden”, aldus Doekhie.

Oude pompen al maanden defect
Het sterk verouderde pompgemaal levert jaarlijks irrigatiewater voor ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district. De oude pompen zijn al maanden defect. LVV zou namelijk hebben toegezegd dat de nieuwe pompen begin augustus 2018 zouden worden geïnstalleerd, waardoor er begin december voldoende water beschikbaar zou zijn. Door het gesjoemel is deze belofte nog steeds niet ingelost.

FR
... Zie meerZie minder

2 maanden geleden

nickerienieuws.com

LVV stoort zich niet aan kort geding SPBA
04-12- 2018
Het is een week geleden dat de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) de intentie heeft getoond om een kort geding aan te spannen tegen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit, vanwege de jarenlange ineffectiviteit van LVV bij het versoepelen van de inzaai- en oogstactiviteiten van de padieproducenten van de Middenstandspolder (MSP) in het district Nickerie. Ondertussen heeft het ministerie er geen werk van gemaakt om hen een helpende hand te bieden. De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) vraagt zich af hoe LVV zich nog steeds zo achteloos kan opstellen.

MSP is landaanwinningsproject LVV
In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt Kalloe dat de MSP een omvang heeft van circa 1600 hectare, welke onderverdeeld is tussen de 20 en 27 hectare. Dit komt neer op 68 farms\units. Met de arealen van Wageningen komt het geheel neer op 7000 hectaren.
“De MSP is direct aangesloten op de infrastructuur van de Stichting Machinale Landbouw (SML), waardoor het voor de irrigatie volledig afhankelijk is van de waterpompen te Wageningen. Doordat MSP een landaanwinningsproject (polder) is van LVV betekent het dat het ministerie verantwoordelijk is voor de optimale productieomstandigheden (infrastructuur en irrigatiewatervoorziening).” Waarom er geen adequate invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijkheid, is een groot vraagteken.

Slecht onderhoud infrastructuur en waterpompen
Kalloe merkt op dat de achteruitgang in het inzaaien van padie in dit gebied sedert 2013 sterker merkbaar is als gevolg van slecht onderhoud van de natte en droge infrastructuur en waterpompen. “Je krijgt dan in het natte seizoen veel wateroverlast en in het droge seizoen een tekort aan irrigatiewater. De belofte dat de nieuwe waterpompen tegen eind van 2018 geïnstalleerd zouden zijn, is niet waar gemaakt.” Het eigen oplossingsmodel van de padieproducenten, om water via de ontwateringssluis nabij de Henarbrug in te laten, is niet meer doorslaggevend vanwege het zoutgehalte in de Nickerierivier. “Ook dit ontstaat door een slecht onderhoud van de schutsluis te Arawara\Wayambo.”

Oplossing
Kalloe beveelt 2 zaken aan om de inzaai alsnog veilig te stellen. Allereerst dient LVV het
water via de ontwateringskleppen nabij het Relykanaal\sluis in te laten, waarvoor de betreffende kanalen uiteraard opgeschoond moeten worden. Ook is het van belang dat de nieuwe waterpompen spoedig operationeel worden. Voor de padieproducenten betekent het uitblijven van een kordate aanpak vanuit de overheid een cumulerende inkomstenderving, waardoor zij hun vaste lasten niet kunnen betalen. “Voor het huidige seizoen zien de vooruitzichten voor een goede inzaai er heel slecht uit”, aldus Kalloe.

KSR
... Zie meerZie minder

LVV stoort zich niet aan kort geding SPBA
04-12- 2018
Het is een week geleden dat de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) de intentie heeft getoond om een kort geding aan te spannen tegen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit, vanwege de jarenlange ineffectiviteit van LVV bij het versoepelen van de inzaai- en oogstactiviteiten van de padieproducenten van de Middenstandspolder (MSP) in het district Nickerie. Ondertussen heeft het ministerie er geen werk van gemaakt om hen een helpende hand te bieden. De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) vraagt zich af hoe LVV zich nog steeds zo achteloos kan opstellen.

MSP is landaanwinningsproject LVV
In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt Kalloe dat de MSP een omvang heeft van circa 1600 hectare, welke onderverdeeld is tussen de 20 en 27 hectare. Dit komt neer op 68 farms\units. Met de arealen van Wageningen komt het geheel neer op 7000 hectaren.
“De MSP is direct aangesloten op de infrastructuur van de Stichting Machinale Landbouw (SML), waardoor het voor de irrigatie volledig afhankelijk is van de waterpompen te Wageningen. Doordat MSP een landaanwinningsproject (polder) is van LVV betekent het dat het ministerie verantwoordelijk is voor de optimale productieomstandigheden (infrastructuur en irrigatiewatervoorziening).” Waarom er geen adequate invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijkheid, is een groot vraagteken.

Slecht onderhoud infrastructuur en waterpompen
Kalloe merkt op dat de achteruitgang in het inzaaien van padie in dit gebied sedert 2013 sterker merkbaar is als gevolg van slecht onderhoud van de natte en droge infrastructuur en waterpompen. “Je krijgt dan in het natte seizoen veel wateroverlast en in het droge seizoen een tekort aan irrigatiewater. De belofte dat de nieuwe waterpompen tegen eind van 2018 geïnstalleerd zouden zijn, is niet waar gemaakt.” Het eigen oplossingsmodel van de padieproducenten, om water via de ontwateringssluis nabij de Henarbrug in te laten, is niet meer doorslaggevend vanwege het zoutgehalte in de Nickerierivier. “Ook dit ontstaat door een slecht onderhoud van de schutsluis te Arawara\Wayambo.”

Oplossing 
Kalloe beveelt 2 zaken aan om de inzaai alsnog veilig te stellen. Allereerst dient LVV het
water via de ontwateringskleppen nabij het Relykanaal\sluis in te laten, waarvoor de betreffende kanalen uiteraard opgeschoond moeten worden. Ook is het van belang dat de nieuwe waterpompen spoedig operationeel worden. Voor de padieproducenten betekent het uitblijven van een kordate aanpak vanuit de overheid een cumulerende inkomstenderving, waardoor zij hun vaste lasten niet kunnen betalen. “Voor het huidige seizoen zien de vooruitzichten voor een goede inzaai er heel slecht uit”, aldus Kalloe.

KSR

2 maanden geleden

nickerienieuws.com

Doekhie: ‘Neks no fout met samenwerking NDP en VHP’
04-12- 2018
1Doekhie ‘Neks no fout met samenwerking NDP en VHP’NDP-parlementariër en hoofdbestuurslid Rachied Doekhie heeft geen enkel probleem met een toekomstige samenwerking tussen de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), onder leiding van Chan Santokhi, en de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse. De VHP-leiding heeft vorige week tijdens een persconferentie geen klare wijn willen schenken of de partij na de verkiezingen van 2020 met de NDP zal samenwerken in een coalitieregering of niet. De bal werd gelegd op de helft van het electoraat. “Ik ben altijd voorstander van een samenwerking met partijen, die ideologisch het land voorop stellen. Als de VHP wil meewerken, dan neks no fout. De NDP heeft al in het verleden gewerkt met de KTPI, Pertjajah Luhur, Abop en BEP. Waarom zouden wij dan niet met de VHP willen werken?”, stelt Doekhie tegenover Dagblad Suriname. De NDP-topper voert aan dat de VHP de NDP nodig heeft om een regering te vormen. “Zonder de NDP gaat de VHP in ieder geval weer fröbelen in de oppositiebanken”, aldus Doekhie

VHP heeft in 70 jaren nooit 28 zetels binnengehaald
Indien de samenleving wenst dat de VHP niet met de NDP gaat samenwerken na 2020, moet de kiezer de VHP volgens Chan Santokhi een mandaat van minstens 28 parlementszetels geven. Doekhie ziet dit streven als een grote grap, omdat hij ervan overtuigd is dat de oranje partij niet over het vermogen beschikt om de NDP tegen te houden. “Het is misschien haalbaar wanneer zij uit Guyana een paar zetels kopen. Misschien kunnen zij Bharat Jagdeo (ex-president Guyana, red.) vragen om een paar van die zetels in een zak voor ze te posten. Sinds de oprichting van de VHP en nu 70 jaren verder heeft deze partij nooit 28 zetels binnengehaald. Mensen zijn een beetje ziek geworden in dit land”, vervolgt de politicus. Volgens eigen voorspelling van de NDP’er zal de oranje partij in 2020 in totaal slechts 10 zetels binnenhalen. De zetels uit het binnenland zullen volgens Doekhie slechts een droom blijven.

‘Ga alleen de verkiezingen in’
Voor Doekhie is ook het verbieden van pre-electorale combinaties een noodzaak. “Wanneer je ballen tussen je benen hebt, ga alleen de verkiezingen in. Ga niet leunen op anderen. Je wilt populair zijn en je wilt meedoen, maar je hebt geen achterban en charisma. Je maakt een kleine ‘todo prasoro’ partij om een ritje te nemen op de rug van een grotere. Dan wordt zo iemand uiteindelijk ook minister. Flauwekul! Ga je nu je eigen kracht tonen!”, benadrukt de NDP’er. Hij voegt eraan toe dat de historie gewezen heeft dat de bundeling van partijen ook niet werkt. Verwezen wordt naar de V7 als grootste combinatie, een samenwerking tussen de VHP, NPS, PL, BEP, DA ’91 en SPA, het Mega Front (MF), A Nyun Combinatie (ANC) en Alternatieve Combinatie (AC), die alle zonder succes in 2015 gestreden hebben tegen de NDP. “Ze hebben allemaal pai pai gehad van jewelste. Dus het werkt niet”, aldus Doekhie.

NPS bang verkiezingen alleen in te gaan
Voor Doekhie hebben ‘kleine partijen’ als de Nationale Partij Suriname (NPS) geen betekenis meer op het politieke veld. Het feit dat de groene partij geen voorstander is dat de wijzigingen al in 2020 in werking moeten zijn, komt volgens de NDP’er om de vrees alleen de verkiezingen in te gaan. “Deng mang e frede. Wanneer je een politieke partij hebt opgericht, moet je je eigen kracht gaan tonen”, stelt hij. De parlementariër is daarom ook blij dat de 1% regeling wordt geschrapt, omdat in de praktijk niet eens 80% van de partijen hieraan kan voldoen.

Nieuwe wijze verkiezingen rr-leden een noodzaak
Doekhie is ook blij met de wijziging bij de verkiezing van de ressortraadsleden. De situatie waarbij in een ressort alle zetels gaan naar de partij die 51% van de stemmen haalt en de andere die 49% heeft gehaald niets krijgt, is zeer onrechtvaardig. Door dit aan te passen naar een evenredig stelsel komt er volgens de NDP’er inderdaad meer rechtvaardiging. “Het is niet goed dat je in een ressort woont waar persoon A 3000 stemmen krijgt, maar persoon B sleept met 30 stemmen de zetels binnen, omdat hij op een lijst staat die gewonnen heeft. De personen die de meeste stemmen op ressortraadsniveau halen, moeten met deze wijziging nu in aanmerking komen voor die rr-zetels”, stelt de NDP’er.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Doekhi je lult VHP gaat nooit samenwerken net de nationale dieven partij.

Alle partijen die met de ndp samen heeft gewerkt werd na een tijdje eruit getrapt.

6 maanden geleden

nickerienieuws.com

Jitendra Kalloe: “Basiszorg is verkiezingsstunt geworden”
18-08- 2018
“Basiszorg is verkiezingsstunt geworden”De periode waarbinnen het Nickeriaanse volk hun basiszorgverzekeringskaarten mochten afhalen in hun eigen woonomgeving (in het gebouw van de Maritieme Autoriteit Suriname), is gisteren afgesloten. Volgens de volksvertegenwoordiger, Jitendra Kalloe (VHP), lijkt de afhandeling van de basiszorgaanvragen c.q. verlenging steeds meer op een verkiezingsstunt. In gesprek met Dagblad Suriname licht hij toe waarom hij deze mening is toegedaan. “De medewerkers die de mensen moesten registreren/begeleiden zijn selectief te werk gegaan, terwijl de basiszorg voor een ieder toegankelijk moet zijn. Er is een heel onmenselijke behandeling gegeven aan het gros van de Nickerianen. Zij die geen inkomen hebben en niet zover zijn om een formulier zelf in te vullen, zijn gewoon weggestuurd”, vertelt Kalloe vol verbazing.

Hij merkt op dat de formulieren, die bestemd waren voor personen jonger dan 16 jaar en de 60-plussers, zeer onprofessioneel eruit zagen. “Het had slechts vragen over de inkomsten en uitgaven. Verder niets meer. Hoe beoordeelt men zoiets?” Kalloe accentueert dat de werkelijke gedachte achter de basiszorgverzekeringswet niet verloren mag gaan. Onder de huidige omstandigheden kan men nergens terecht zonder een SZF-kaart of basiszorgkaart. “Als je naar de arts of ziekenhuis gaat, heb je zo een kaart nodig, anders wordt je niet geholpen. Het is dus heel triest dat men een groot deel van de mensen niet goed kan opvangen en begeleiden, en alleen erop uit is om zulke gevoelige zaken als een verkiezingsstunt te gebruiken”, aldus Kalloe.

KSR
... Zie meerZie minder

8 maanden geleden

nickerienieuws.com

Djotis Jaggernath: ‘Minister Elias is een schande voor het ministerie’
18-06- 2018
Djotis Jaggernath
Djotis Jaggernath

VHP-assembleelid tevens arts Djotis Jaggernath schroomt er niet voor om te zeggen dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, een schande is voor het ministerie. In gesprek met Dagblad Suriname uit de medicus zijn bezorgdheid hoe het gesteld zal zijn met de volksgezondheid in het land indien Elias gehandhaafd blijft als minister. Wanneer de kundigheid van de Volksgezondheid onder een vergrootglas wordt geplaatst, kan nu al gesteld zal worden dat het zeker niet de goede kant zal opgaan. Voor de medicus tevens politicus is het niet te rijmen dat een handelsman van de handelsschool leiding komt geven aan academici, artsen, gepromoveerde artsen en professoren. ‘Dit rijmt niet.’
Minister stond voor aap in parlement
Onlangs heeft de Volksgezondheid-minister een blunder geslagen in het parlement. Dit vindt Jaggernath ronduit ‘belachelijk’. Het parlement vroeg nadere uitleg aan de regering over de malversaties bij de bouw van het Academisch Medisch Centrum. De regering vroeg twee weken tijd om zich goed voor te bereiden. Van het parlement kreeg zij geen twee maar drie weken de tijd. Jaggernath verwachtte dat de regering extra goed voorbereid zou komen, welke vervolgens verwoord zou worden door de bewindsman van Volksgezondheid. Integendeel blijkt dat van een goede voorbereiding helemaal geen sprake is geweest. ‘Die man probeert ons tevreden te stellen met vier zinnen’, uit Jaggernath cynisch doelend op de Volksgezondheid-minister. Op die bewuste dag waren de president en de vicepresident afwezig. Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Soewarto Moestadja, vroeg vervolgens om een schorsing.

Patrick Pengel is reddende engel
Na bijkans een schorsing van twee uren verwacht het parlement dat Elias met een gedegen antwoord op de proppen komt. Niets is minder waar. Zijn voorganger op het ministerie, Patrick Pengel, bleek de reddende engel te zijn voor Elias in het parlement. Met de verklaring van Pengel is Elias beslist niet vrijgesteld van zijn verantwoordelijkheden rond de malversaties. ‘We horen allemaal, we gaan de draad weer oppakken. Maar de minister moet ons ook komen uitleggen waar dat geld is gegaan’, zegt Jaggernath, met in ogenschouw het percentage van 10% dat is vrijgekomen. De politicus geeft ook mee dat Elias als algemeen directeur van het Mungra Medisch Centrum een goede job gedaan mag hebben, ondersteunt door de president en partijbonzen van de NDP, maar als minister van Volksgezondheid is het zaak dat hij tenminste zijn mannetje moet kunnen staan.

Asha Gajadien-Bhagwat
... Zie meerZie minder

10 maanden geleden

nickerienieuws.com

Jitendra Kalloe: “Van waar zal Soerdjan kapitaal vinden om projecten uit te voeren?”
14-04- 2018
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft inmiddels een nieuwe minister: Lekhram Soerdjan. De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) verwacht dat de nieuwe minister de achtergelaten chaos van zijn voorganger niet adequaat zal kunnen aanpakken. In gesprek met Dagblad Suriname brengt Kalloe in herinnering dat het ministerie door de rijstmagnaat Imro Manglie publiekelijk is verweten van corruptieve praktijken. “Tijdens het bewind van Algoe zijn er veel zaken aangehaald waarop er nooit een antwoord is gegeven, zoals het visvergunningschandaal en de pelmolenfraude ter waarde van USD 400.000. Niet omdat er een nieuwe minister is benoemd, betekent het dat al die zaken in een doofpot worden gestopt”, accentueert Kalloe. Hij is van oordeel dat Soerdjan de draad moet oppakken om het imago van het ministerie te herstellen. “We wachten nog steeds op een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) op LVV.”

Soerdjan, die in een rijdende trein is gestapt, heeft getracht om zijn verantwoordelijkheden als minister meteen te dragen. Zo is hij bezig om de landbouw- en veeteeltgebieden te beschermen van wateroverlast. Daarbij beschouwt Soerdjan het opzetten van waterschappen als een goed hulpmiddel. In het kader hiervan heeft hij een bezoek gebracht aan de ressorten Weg naar Zee en Pomona. Alhoewel dit een goede aanvang is voor een nieuwe minister, voorspelt Kalloe dat er uiteindelijk niet veel tot stand zal komen. “Van waar gaan de financiële middelen komen? Bij Algoe waren er ook projecten opgestapeld die niet zijn uitgevoerd. Een landelijke aanpak voor herstel van lozingen, irrigatie, sluizen en kokers geschiedt bovendien niet binnen één dag. Daarom heb ik keer op keer gezegd om niet te wachten totdat het kalf verdronken is”, aldus de volksvertegenwoordiger.
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin