Min OWT&C

Facebook Posts

Wegstrekking Jenny-Henar wordt gerehabiliteerd

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie ( OWT&C) besloten, de wegstrekking tussen Jenny en Henar, gelegen in de districten Coronie en Nickerie te rehabiliteren. Deze rehabilitatie is heel belangrijk omdat de interconnectie van de Oost-West verbinding met het wegennet van de buurlanden belangrijk is. Dit, vanwege het feit dat het grootste deel van de economische activiteiten van de 3 Guyana’ s plaatsvindt in de kustvlakte. In verband met deze werkzaamheden bracht de minister van OWT&C, Patrick Pengel, een bezoek aan het district Coronie om de mensen aldaar te informeren over de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden.
Drie delen in de wegstrekking zullen worden aangepakt. De eerste is tussen km 104 en km 115. De tweede is van Ingikondre tot Burnside en de laatste sectie behelst het gedeelte tussen Wageningen en Henar. Bij bepaalde delen zal er sprake zijn van wegverbreding en het plaatsen van vangrails bij gevaarlijke bochten. Ook zal gekeken worden waar de weg opgehoogd dient te worden, rekening houdende met kans op overstroming
Volgens de bewindsman was het echt nodig een infosessie te houden met de gemeenschap van Coronie. “ De mensen moeten op de hoogte zijn en het was heel belangrijk dat men ook kon reageren op de presentatie aan hun voorgehouden. De werkzaamheden zullen de komende 24 maanden uitgevoerd worden en het gaat om een investering voor de komende 25 jaar. Dit project is heel belangrijk voor Suriname en de buurlanden.” De aannemer is Aannemingsmaatschappij Baitali nv en de directievoering ligt in handen van Consortium Ilaco-Sintec.
... Zie meerZie minder

Herstelwerkzaamheden aanmeersteiger Saint- Laurent- du- Maroni succesvol afgerond

De herstelwerkzaamheden aan de aanmeersteiger Albina- Sint Laurent in het district Marowijne, zijn reeds afgerond. Medewerkers van de afdeling infrastructure van NV Havenbeheer Suriname hebben de verlichting aangepakt en ook fenders geplaatst bestaande uit tractorbanden, om te voorkomen dat de veerboot tegen de ponton aanvaart bij het aan- en afmeren. Daarnaast is ook de helling op de ponton gecorrigeerd om het hoogteverschil weg te werken. Het hoogteverschil ontstaat wanneer er zwaar gewicht over de ponton naar de boot wordt getransporteerd, vice versa.
De werkzaamheden zouden volgens planning op zondag 13 januari 2019, worden afgerond, maar deze ondervonden enige stagnatie. De aard van de werkzaamheden liet het niet toe dat de technici in de regen doorwerkten. Een ander punt was dat vanwege het feit dat het veer niet uit de vaart is gehaald, het team genoodzaakt was om de werkzaamheden te staken, op het moment dat het veer de oversteek deed. Om de veiligheid van de technici alsook het publiek te garanderen werd de steiger elke keer volledig ontruimd. Na het vertrek van de veerboot kon het materiaal weer worden opgesteld om wederom een aanvang te maken met de werkzaamheden. Vanwege eerdergenoemde zaken werkte het team dagelijks door tot in de late avond om het werk zo vlot als mogelijk af te ronden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenspraak met de fransen. Gedurende het werkbezoek is diverse malen overleg gepleegd. Daarnaast is door de fransen gebruik gemaakt van de gelegenheid om de werkzaamheden te bezichtigen en afstemming te plegen. Verder hebben enkele van de technici ook de oversteek gedaan om de situatie aan de Franse zijde te bezichtigen. De werkzaamheden zijn woensdag 16 januari 2019 afgerond en met het afronden van de werkzaamheden is ook per direct de tonnagebeperking opgeheven.
... Zie meerZie minder

Het ministerie voert diverse onderhoudswerkzaamheden uit, waaronder het lappen en dichten van kuilen in diverse wegen. Hier is het ministerie bezig aan de Martin Luhter Kingweg. ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Lappen en lappen. Lijkt wel die 100lagen nagellak challenge. Er wordt maar steeds gelapt

En de Sr.winston churchillweg ?? Hopelyk ook gauw !!!!!!

What about S.W Churchillweg🤔 daar is veeeeel erger!

plombeer specialisten

Misgien komt Donald Trump😂😂

Gm kunnen jullie aub ook t gat in de bocht van de Washingtonstraat vlak voordat je op Ringweg noord komt (bij de kast van Telesur, voor de houthandel) aanpakken? Is een gevaarlijke gat die je moet uitwijken anders heb je een kapotte band.

Kan hier Ook wat San gedaan worden ? Ik hoor telkens DAT En geen middelen zijn,how Dan ?

Wegen belasting tori😂😂😂😂 lappen😂😂😂😂

Wat hebbn ze bij ht vertrouwen in de buurt hebbebn gedaan is gewoon onnozel werk verricht

Kan er ook wat gedaan worden aan de verzakingen met kuilen aan de Fredrikshoopweg

vergeet voetpaden en fietspaden niet

Ze doen het zo dik dat je auto kapot wordt

Wanneer komen de goten van Beniespark zijwegen a d beurt!

Ministerie van Openbate Werken, Transport en Communicatie mogen wij het volk van Su. de wegen belasting ook lappen😂😂

Uhhh denk aan je bloeddruk, wordt toch niet gehonoreerd🙈🙈🙈🙈😄😄😄

Kunnen jullie tourtonne 6 Bert storm van leeuwenstraat en omgeving ook aanpakken

Minister v O W ,zandwegen zijn niet meer v deze tijd,vooral in een land mt zoveel regen.Asfalteert u de korte zijwegen vd Ind Gandhiweg.bv de Harrypersadw.

En dan moet j nog wegen belasting betalen,auto verzekeren dat wordt ongeveer bij de 1100 en je verdient maar 1600 wat rest er dan

lappen en dichten ja ,doe het dan gelijk mt de rest vd weg,waarom hoger en soms lager?En soms denk je dat daar kleuters gewerkt hbbn,zo beroerd.

Vergeten jullie Tout Li Faut middenweg per ongeluk niet hoor.

Herstellingweg zijstraat van de Nw.weergevondenweg,doen jullie in hemelsnaam wat eraan, OW.

Jullie maken de weg niet goed, maar maken het nog hobbeliger,

Wel mooi.. Maar de mensen werken niet veilig hoor. Geen PPP

Een keer goed doen zou je dit nooit hebben!!!

Zijn jullie van een of ander toneel groep...

+ Meer commentaren

Commissie geïnstalleerd voor het updaten van concept Bouwbesluit van 2002

Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), heeft de commissie “actualisering concept bouwbesluit van 2002”, geïnstalleerd. De commissie, met als voorzitter, Dr. Mr. Henry Blinker, adviseur van de minister van OWT&C, heeft als doel informatie, die reeds verzameld was door een eerdere commissie in 2002, aan te passen. Het aanpassen en bijwerken van het bouwbesluit dient een continu karakter te hebben, omdat de bouweisen onderhevig zijn aan de maatschappelijke en technologische veranderingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.
“Als we denken aan de hedendaagse standaarden hoeft het geen nader betoog dat er zoveel dingen veranderd zijn, of aan verandering onderhevig zijn of in ontwikkeling zijn, zoals milieu standaarden, veiligheidsstandaarden, innovaties op bouwtechnieken, bouwmaterialen enzovoorts. We moeten kijken naar ons bouwbesluit, om te werken aan een stukje regelgeving, uniformiteit en het adopteren van de nationale en internationale standaarden regelgeving,” aldus minister Pengel.
Volgens Dr. Blinker, zal de commissie bij het uitoefenen van de werkzaamheden pijnlijk geconfronteerd worden met het gemis aan adequate flankerende wetgeving. Hierbij wordt gedacht aan een huisvestingswet, een wet op de ruimtelijke ordening en een milieuwet. Met inachtneming van deze beperkingen zal de commissie, aldus de voorzitter, voortvarend werken aan het updaten van het in 2002 ontworpen concept bouwbesluit.
De personen die verder zitting hebben in de commissie zijn: Mr. E. Mohangoo en V. Doerga Misier BSc., beide namens het ministerie van OWT&C, Mr. B. Somai namens het ministerie van Justitie en Politie, Dr. M. Dasai namens de Universiteit van Suriname, S. Murg namens het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), N. Hausil LL.B. namens het Surinaams Standaarden Bureau (SSB), O. Smith namens Unie van Architecten in Suriname (UAS), Ir. B. Delprado namens de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (ORIS), R. Lim a Poo namens Algemene Aannemers Vereniging (AAV) en Mr. I. Edam namens het Korps Brandweer Suriname.
... Zie meerZie minder

Commissie geïnstalleerd voor het updaten van concept Bouwbesluit van 2002

Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), heeft de commissie “actualisering concept bouwbesluit van 2002”, geïnstalleerd. De commissie, met als voorzitter, Dr. Mr. Henry Blinker, adviseur van de minister van OWT&C, heeft als doel informatie, die reeds verzameld was door een eerdere commissie in 2002, aan te passen. Het aanpassen en bijwerken van het bouwbesluit dient een continu karakter te hebben, omdat de bouweisen onderhevig zijn aan de maatschappelijke en technologische veranderingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. 
“Als we denken aan de hedendaagse standaarden hoeft het geen nader betoog dat er zoveel dingen veranderd zijn, of aan verandering onderhevig zijn of in ontwikkeling zijn, zoals milieu standaarden, veiligheidsstandaarden, innovaties op bouwtechnieken, bouwmaterialen enzovoorts. We moeten kijken naar ons bouwbesluit, om te werken aan een stukje regelgeving, uniformiteit en het adopteren van de nationale en internationale standaarden regelgeving,” aldus minister Pengel.
Volgens Dr. Blinker, zal de commissie bij het uitoefenen van de werkzaamheden pijnlijk geconfronteerd worden met het gemis aan adequate flankerende wetgeving. Hierbij wordt gedacht aan een huisvestingswet, een wet op de ruimtelijke ordening en een milieuwet. Met inachtneming van deze beperkingen zal de commissie, aldus de voorzitter, voortvarend werken aan het updaten van het in 2002 ontworpen concept bouwbesluit.
De personen die verder zitting hebben in de commissie zijn: Mr. E. Mohangoo en V. Doerga Misier BSc., beide namens het ministerie van OWT&C, Mr. B. Somai namens het ministerie van Justitie en Politie, Dr. M. Dasai namens de Universiteit van Suriname, S. Murg namens het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), N. Hausil LL.B. namens het Surinaams Standaarden Bureau (SSB), O. Smith namens Unie van Architecten in Suriname (UAS), Ir. B. Delprado namens de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (ORIS), R. Lim a Poo namens Algemene Aannemers Vereniging (AAV) en Mr. I. Edam namens het Korps Brandweer Suriname.

 

Commentaren

Ze hebben niet eens een WABO maar ze willen het Bouwbesluit updaten. Ezels.

BEKENDMAKING INZAKE BOUWEN OP DE BERM ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING INZAKE BOUWEN OP DE BERM

 

Commentaren

🤔 De 19 van 19 december is veranderd..

Stanvastestraat; bermbestrating hk Tulpstraat, verwerken en verdichten basecourselaag ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Dan gaan ze nog een half jaar wachten voordat die asfalt laag komt ha ha 😂😂pope kas bakka

Verschillende inuitvoering zijnde werkzaamheden door het Ministerie van OWT&C ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Hoe zit het met nickerie???? K kan ook een paar foto's voor jullie sturen en dan zien jullie zelf waar en wat aangepakt moet worden

Hoe zit t met de sawarie weg 😭 para daar is zo verschrikkelijk grote kuilen zo vies auto's zitten vast. Zelfs vuil wordt zelden opgehaald😭

Vermoedelijk hebben we geen Assemblee leden die kan opkomen voor de zijwegen van nw charlesburgweg. Wan Missikaba heeft zijn stem laten horen en Rangoelamweg wordt volledig aangepakt.@bouva melvin

Wat gebeurt er dan met de herstellingsweg/Santodorp ?????????

Wanneer is adanwaistraat aan de beurt.

👏

👏

+ Meer commentaren

Werkzaamheden Nw Weerhevondenweg thv santodorpweg;
Profileren bascourselaag en verdichtem
... Zie meerZie minder

AANVANG WERKZAAMHEDEN KOKOSTRAAT ... Zie meerZie minder

Update werkzaamheden nieuwe Highway Afobaka/Zanderij ... Zie meerZie minder

Update werkzaamheden nieuwe Highway Afobaka/Zanderij

 

Commentaren

Donovan !!!

Meneer owct.....laat me een ding jou voorhouden .. ik heb brief gericht naar jou afdeling ...en geen antwoord op gehad.. Probleem een Jr weet wat het allemaal kost een straat t maken en t rehabiliteren. ...de kleine wegen ...die we binnen wegen noemen en nog van tegelwerk zijn gemaakt worden door grote kraakperswagen wagens kapot eenzijdig gereden.... Omdat overeenkomsten door owct en partij loyalists zijn opgenomen ...kan je minder effect op hebben nu ze hun werkzaamheden goed uit voeren of ze geen schade aan de wegen net met over beladen gewicht in wegen gaan welk niet voor zijn bestemd.. Hoe kan dat opgelost worden vraag 1 Mijn straat is eenzijdig helemaal misvormd dat auto's heel moeilijk in inrit gezet kan worden.vraag 2...moet ik me wagen gewoon op straat laten ...Want in inrit kan je absoluut niet meer... Zie graag een feed back. .....Want jullie overheid wil wegen belasting innen ....jullie pronken een high ...terwijl duizenden andere wegen door jullie onwetendheid kapot worde gemaakt....

Vergeten jullie inderdaad de fietspaden voor de mensen die fietsend genieten van de natuur niet aub. Lucien Arduin pleit u zeker hiervoor voor uw fietsersteam.

Les Tjon

Jõvan Ranalfo Samson

Winand Winnie

Ashwien Bhaggoe

Eindelijk. Nieuwe wegen aanleggen zal ook goed zijn en vergeet de fietspaden niet

Deze investering gaat geld opleveren?? Liever investeren in houtsector

Nieuwe highway of uiteindelijk een highway? Ik hoop dat mensen dichtbij zullen bouwen. Dan heb je een perfecte highway

Hopelijk veel verkeerspolitie langs de weg om hardrijders aan te pakken.

Was suriname maar echt zo schoon op straat dan was het nog mooier

Ik vind top dat er eindelijk een nieuwe highway wordt aangelegd. Maar.... Waarom geen fiets- en voetgangerspad? De gelegenheid bestaat er toch! Waarom niet meteen goed doen. En als er in de toekomst een ziekenhuis wordt aangelegd waarbij alle 3 wegen naar toe leiden zou ook heel goed zijn. Vooral voor de mensen in dat gebied. Ook nog zwaar materieel transport moet meer belasting betalen, want zij vernietigen de wegen het zwaarst.

Rishie Bhatoe

Iromnie

Heb ik eindelijk een auto die minimaal 245 kan, krijg je zoiets

Sjoe'eib-Afifah Kamsi - Kertopermono Preston Crude

Nichal Ramasray

Rootje Roland

Vergeet de fietspad en voetgangerspad niet hoor. aub.

Good job! Mooi gebied voor toeristische doeleinden...recreatie parken

Good job! Mooi gebied voor toeristische doeleinden...recreatie parken

Awinash Dewoe

Bhaartie boedhoe

De weg is barst slecht...wat voor update geeft hij😠

+ Meer commentaren

Update Dalian IV project ... Zie meerZie minder

Update Dalian IV project

TONNAGE BEPERKING VOOR DE BRUG OVER DE COPPENAMERIVIER NABIJ WITAGRON ... Zie meerZie minder

TONNAGE BEPERKING VOOR DE BRUG OVER DE COPPENAMERIVIER NABIJ WITAGRON

 

Commentaren

En bosje brug???

Rehabilitatie infrastructuur Vuilstortplaats

Om het dumpen van vuil op de vuilstortplaats effectief en efficiënt te laten verlopen, worden de nodige infrastructurele maatregelen getroffen door het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie.
Zo is de afdeling wegen van het ministerie op de vuilstortplaats, enerzijds bezig met het rehabiliteren van de oorspronkelijke wegen aldaar en anderzijds met het aanleggen van nieuwe wegen. Totaal wordt er gewerkt aan ongeveer 2km aan wegen op de stortplaats. De rehabilitatiewerkzaamheden zijn vóór de brand op de stortplaats aangevangen. Na 10 oktober 2018, heeft de leiding van het ministerie bepaald, dat ook nieuwe wegen moeten worden aangelegd, om het dumpen makkelijker te maken.
Dhr. Naraindath Sitaram, coördinator afd. wegen, sectie Paramaribo, geeft aan dat bij het aanleggen van de wegen er eerst 80 tot 90 cm diep gegraven wordt. Deze wordt voor ongeveer 45 centimeter opgevuld met een mix materiaal bestaande uit: lateriet, klinkzand en asfaltblokken. Op het mix materiaal komt er een laag klinkzand van ongeveer 25 centimeter dikte. Deze laag wordt dan uiteindelijk afgedicht met basecourse van 30 tot 35 cm.
Er is een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Vuilophaal en verwerkingsdienst, Ontwateringswerken en Wegen en aannemers voor wat betreft de werkzaamheden op de belt. Zo worden er diverse machines zoals bulldozers en hydraulische graafmachines ingehuurd, inclusief operators, bij de aannemers om het werk op de stortplaats te kunnen doen. Het ministerie zet diverse dienst trucks, tractoren, pick ups en een hydraulische graafmachines in voor de werkzaamheden aldaar. In totaal is er aan materiaal 13.755 m³ mix materiaal, 700 m³ klinkzand en 429 m³ basecourse beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden.
De wegen op de stortplaats zullen voortaan onderhouden worden door afdeling Wegen. En de werkzaamheden kunnen nog ongeveer drie weken duren.
... Zie meerZie minder

Samenvatting van het finaal rapport inzake milieu- en sociaalbeheerplan van het project: Rehabilitatie Saramaccakanaal ... Zie meerZie minder

3 maanden geleden

Ministerie van Openbare Werken,Transport en Communicatie.

appendix ESIA (milieu- en sociale effectbeoordeling) horende bij het rehabiliteren van het Saramaccakanaal ... Zie meerZie minder

Rehabilitatie wegen Vuilstortplaats Ornamibo

De situatie bij de stortplaats is stabiel, maar er wordt nog steeds gewerkt. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie(OWT&C) is bezig met rehabilitatie werkzaamheden van de wegen die leiden naar de stortplaats. De afdeling Wegen van het ministerie voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn vanaf 20 oktober hervat om de infrastructuur aan te pakken, nadat de brand helemaal onder controle was. De wegen worden voorzien van basecourse.
Minister Pengel van OWT&C zegt tevreden te zijn met de voortgang van de werkzaamheden die nu plaats vinden. Wanneer de wegen in tak zijn, zal de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) weer verlichting plaatsen. Verlichting is nodig voor de veiligheid van de medewerkers op de stortplaats omdat het vuil in de avond wordt opgehaald en gedumpt. EBS is bezig met de aanschaf van nieuwe verlichting voor de stortplaats omdat het ministerie gaat kijken naar zonne energie licht masten. De oude verlichting moest uitgeschakeld worden omdat er een gevaarlijke situatie ontstond tijdens de brand. Om voorzorgmaatregelen zijn de kabels en masten verwijderd.
Het ministerie is al 2 jaren bezig om te kijken hoe wij in de toekomst zullen omgaat met huisvuil. In de afgelopen jaren is er maar één methode gebruikt. Het vuil wordt gewoon gedumpt en daarna plat gedrukt. Vervolgens wordt het afgedekt met zand. Men kijkt nu ook naar andere manieren van vuilverwerking, waarbij er ook energie verwekt kan worden. Ook is recycling een optie, waarbij veel meer materiaal uit het vuil gehaald wordt voor her gebruik. Het opzetten van een sanitaire landfill is sneller realiseerbaar en dat is 18 tot 20 maanden, waarbij het vuil ingepakt wordt. Door het inpakken voorkomt men verontreiniging in de bodem. De gassen die ontstaan bij het inpakken kunnen als energie gebruikt worden. Er zijn een aantal stakeholders die hiervoor interesse tonen. Het ministerie zal met hun aan tafel zitten om te kijken hoe die op te zetten.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Niemand word ziek.school gaande kinderen zyn op ornamibo.stort plaats.niemand zeg wat

Good job

Dringi dresi wakti sieki

Jullie reizen als gekken,kijk hoe het in het buitenl gebeurt.

Luchtvaartdienst houdt workshop voor National Air Navigation Plan

De Luchtvaartdienst Suriname heeft middels een workshop een aanvang gemaakt om te komen tot een National Air Navigation Plan. Deze workshop wordt gehouden in de Suriname Aviation Training Center (SATC) van de Luchtvaartdienst en wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de International Civil Aviation organisation (ICAO). Deze workshop is van nationaal belang, omdat de LVD dan kan komen tot het beter structureren van de Luchtvaart en het navigeren in de luchtruim.
Volgens het hoofd van de Luchtvaartdienst, Faizel Baarn beschikt Suriname sinds kort over meer luchtwegen. In het verleden had Suriname er 6 maar de afgelopen 2 jaar is het uitgegroeid tot 13 luchtwegen. Dit neemt met zich mee dat Suriname meer overvliegers heeft waardoor het herstructureren van eminent belang is. Dat is de reden waarom het nationaal plan ontwikkeld moet worden.
Het hebben van meer luchtwegen neemt met zich mee dat de Staat Suriname meer inkomsten zal hebben omdat de vliegtuigen aan Suriname betalen voor het over vliegen. De participanten van de workshop zijn onder andere technische specialisten van de luchtvaartdienst waaronder Search and Rescue, Aeronautical Information Service Suriname (AIS), Human Resource afdeling en de Air Traffic Control. Ook de SLM, Fly Always, CASAS, nv Luchthavenbeheer en de luchtmacht zijn betrokken in het geheel. De workshop is geopend door directeur Joyce Blokland-Wijnstein, van het directoraat Transport en Communicatie, van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en het duurt van 29 oktober 2018 tot en met 2 november 2018.
... Zie meerZie minder

Bekendmaking werkzaamheden aan de coesewijnebrug ... Zie meerZie minder

Bekendmaking werkzaamheden aan de coesewijnebrug

 

Commentaren

Firoz Chandoe Kavesh Kalka Amir Asraf

Jayant

Richeira Ramlal

Rashmi Chauthi

Dinesh Ramratan

👍👍

Dus maandag volledig open gesteld( hoop ik)

Nowpas oe kies oe ka srefie..stelletje DOMME idioten zonder verstand van OW.

Gevaarlijke situatie aan de mattonshooplaan Een trekker met deur kozijnen van enig bedrijf aan de duisburglaan ramd tegen een bus huisje aan en rijdt verder deze bushuisje ( antiek want was de enigste nog in de omgeving ) dreigt een gevaar te zijn voor voetgangers zoals motorvoertuigen kan dit spoedig opgepakt worden door openbare werken

Ashok Dewkali

Rowsie Narain

Sonny Hoever

+ Meer commentaren

OPEN UITNODIGING CONSULTATIE BIJEENKOMST MILIEU EN SOCIAAL IMPACT STUDIE REHABILITATIE SARAMACCAKANAAL ... Zie meerZie minder

OPEN UITNODIGING CONSULTATIE BIJEENKOMST MILIEU EN SOCIAAL IMPACT STUDIE REHABILITATIE SARAMACCAKANAAL

 

Commentaren

Maar waarom in een kerk??? Gebruik een neutralere plek man!!!

Graciella Baasaron-Esajas Humro Bean

Goede verwachting. !!!. Militaire bewaking is aanbevolen

The Custom Facebook Feed plugin