Min OWT&C

Facebook Posts

Schutsluis Coronie zeedijkop geleverd

Het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie heeft de schutsluis van de Coronie zeedijk opgeleverd. De districtscommissaris van Coronie, Remi Tarnadi is ingenomen met het feit dat de schutsluis is opgeleverd. Volgens de districtsvader is de gehele gemeenshcap blij met de oplevering. Deze schutsluis was bij het ontwerp van de zeedijk niet in de planning mee genomen maar na een verzoek van onder andere de vissers heeft men het verzoek aan de overheid gericht.
Het Ministerie van OW&TC heeft er alles aan gedaan om de schutslsuis tot stand te brengen. Dit neemt met zich dat onder andere de vissersboten naar binnen kunnen varen en de vissers makkelijker hun vissersproducten geleverd kunnen worden.
Volgens Ronny Blufpand van het ingenieursbureau Sunecon die belast was met het ontwerp en de directievoering van de zeedijk is dit gedeelte het laatste van de zeedijk dat opgevelerd is. Hij zegt verder dat de totale lengte van de zeedijk te Coronie 14,4 km is. Gelet op de schutsluis staat die centraal van de dijkdelen van het oosten en westen. Blufpand zegt verder dat deze schutsluis niet in de planning was maar dat er op verzoek van de overheid er werk van is gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Waard te vermelden is dat de schutsluis voor nu handmatig geschied. Dit alles zal vervangen worden en electronisch geschieden.
... Zie meerZie minder

De werkzaamheden van het project: “Riolering en rehabilitatie Zorg en Hoop”, vorderen ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Officiële technische oplevering Beekhuizen brug
De Beekhuizen brug zal binnen niet al te lange tijd worden opengesteld. De bouw van deze brug en aansluitende wegen zijn een onderdeel van het Dalian IV project die in september 2017 zijn gestart. De werkzaamheden worden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie(OWT&C) door CGN( Dalian) uitgevoerd. Op donderdag 28 februari 2019 heeft de officiële technische oplevering van de brug plaats gevonden dit nadat er eerder wat zaken nog moesten worden aangepakt. De constructiewerken van de brug zijn door Haukes NV uitgevoerd, zegt Maya Rampiare, projectdrager op de afdeling Wegen, sectie Planning Voorbereiding en Begeleiding van het Ministerie. ACE consultancy heeft de directie voering voor deze werkzaamheden. De officiële ingebruikname van deze brug is gepland voor eind maart 2019.
Rampiare geeft verder aan dat er maximaal 60 ton over de brug mag. Het heeft een lengte van 85 meter en twee rijstroken à 3.6 meter breed. Verder heeft het een gescheiden rijwielpad van ongeveer 2 meter en een voetpad van 1.5 meter aan weerszijde. De brug sluit aan de noord- zijde aan op de Slangenhoutstraat en aan de zuid- zijde op de Sir. Winston Churchillweg. De aansluitende wegen worden door Dalian aangelegd en geasfalteerd. Er zijn ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De nutsbedrijven hebben allen hun voorzieningen vernieuwd en of verplaatst.
Momenteel is men bezig het kruispunt bij de Slangenhoutstraat en de Van’t Hogerhuygstraat in te richten. Op dat kruispunt komt een verkeersregel installatie. Hiervoor worden er civiel technische werkzaamheden uitgevoerd. Intussen wordt de oostelijke zijde van de Slangenhoutstraat gerehabiliteerd. Deze werkzaamheden zijn voor ingaande 5 maart 2019 gepland tot eind maart 2019. De afdeling Verkeer van het ministerie van OWT&C zal de komende tijd de samenleving informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de mogelijke stremming. Het ministerie houdt rekening met de hoge intensiteit van deze weg en vraagt de samenleving begrip en medewerking tijdens de uitvoering.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Deze brug was al geprojecteerd door de front regering vóór de verkiezingen van mei 2010.En zou ook graag willen weten welke projecten door onze eigen Surinamers zijn uitgevoerd. Ik bedoel wegen .Hoeveel wegen zijn zelf door Surinamers aangelegd en waar.

zo negatieve instellers..jammer! ma toch wo rij abra broki...a so wo tang

Voor mij part mogen alle ontdankbare mensen die zo negatief praten over de brug en tg erover gaan rijden straks in de kanaal vallen , net zo spraken ze ook over de bosje brug dat woo njang brood met brug maar wie gaat nu erover? Dezelfde surinamer .denken dat de mensen geen weet hbbn waarmee ze bzg zijn er zijn heel veel mensen die richting livorno gaan en niet speciaal dan weer richting van't hogerhuygstr hoeven te gaan

Een brug die geen moer heeft opgelost. Maar corrigeren jullie me hoor aangezien ik niet alles weet. In hoeverre zorgt de brug voor vlotter verkeer? Wat ik hier zie is dat je toch weer op diezelfde vh hogerhuystraat moet komen? Wie houden we voor de gek? Dus orgi oe len wan moni foe set wan broki sa ne doe neks?

Alle bruggen zijn welkom zorgen toch wel deels voor een oplossing. Wat ik wel jammer vindt is dat men steeds weer de zelfde fout maakt door geen bredere brug te bouwen ingeval er wat zich zou voordoen waar 1 rijbaan gestremd zo zijn er nog een vluchweg is voor vb brandweer wagens ambulans enz.

In plaats Deng menk Wang brokie abra domein kreek. Awaradam fo a verkeerd kang rij vlot. ...na ssk. ...aw tja moro staknasie kong Dap hernutterstr. .....

liever ding bouw wang broki daar op de hoek van gravenstraat en franchepane straat..

Een brug ryker. Maar dat hadden z gezegd v bosje brug. Een ieder mk gebruik van.

Govinda Chetram Goovy

Men zal overgaan tot het vervangen van de brug nabij de Saramacca doorsteek naar een 4 baans . Dus dan zal deze brug moeten zorgen voor de doorstroom van het verkeer over de mlk wegn en de van 't hogerhuysstraat

Jermed Schmidt

Goed zo president bouta ga zo door met al je projekten

Bouterse heeft ook de sector infrastructuur vernietigd . toch Patjie Patjie Ethnel?????? Joooo .......

Tg is er fille al1 maar Dombo werken by O.W

Ryan Gafur

Wanneer precies??

Bulshit brug vr geen cent waarde

Nu aan Surinamers er verantwoord gebruik van te maken

Ilany Samingoen

Suresh Somaroe

+ Meer commentaren

OW&TC hield infosessie over werkzaamheden sectie 3 Zwartenhovenbrugstraat

De buurtbewoners en ondernemers van de Zwartenhovenbrugstraat en omgeving zijn onlangs geïnformeerd over de werkzaamheden die binnenkort zullen aanvangen tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Drambrandersgracht. De informatie werd verstrekt door de vertegenwoordigers van het eerder genoemd departement en het aannemingsbedrijf Baitali.

De onder directeur natte civiel technische werken van OW&TC, Satish Mohan geeft aan dat de werkzaamheden van dit project op 15 november2017 werd begonnen aan de Nassylaan. Men is nu zo ver om een aanvang te maken met de werkzaamheden bij het laatste deel van de Zwartenhovenbrugstraat. De onder directeur benadrukt dat het van belang was om de buurtbewoners maar ook de ondernemers op de hoogte te stellen van al de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden en dat er aangewezen mensen zijn waarmee de betrokkenen in contact mee kunnen zijn indien nodig.

Angelito del Castilo project manager van het aannemingsbedrijf ,Baitali ,die belast is met de werkzaamheden van dit project geeft aan dat bij deze sectie het rioolstelsel compleet vervangen zal worden. In het verlengde daarvan zullen de wegen een nieuwe verhardings laag krijgen en zullen er evenals in sectie 1 en 2 nieuwe bermen aangelegd worden.

Castillo gaf bij de meeting ook aan dat er in deze fase er voor gekozen wordt om in de meeste gevallen overdag te werken. “ We houden rekening met de veiligheid van de arbeiders gelet op de verschillende aansluitingen van de EBS en Telesur.” De betrokkenen toonden begrip voor en wenste OW&TC verder Baitali succes met de werkzaamheden die volgens planning in de maand mei afgerond moeten zijn.
... Zie meerZie minder

Verplaatsing bus wachthuisje Mr. J. Lachmonstraat

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is enige tijd geleden gestart met ordening van het Openbaar Vervoer, waarbij een goede bereikbaarheid ten behoeve van de passagiers en de verkeersveiligheid in het algemeen, centraal staan.
Uit verkeersoriëntaties is gebleken dat er verkeerscongesties ontstaan door bestuurders van lijn bussen die op de openbare weg stilstaan. Dit is onder andere het geval ter hoogte van het door Staatsolie N.V gesponsorde bus wachthuisje aan de Mr. J. Lachmonstraat.

Mede in dit kader zal het "driehoeks- plein" omgeven door de Mr. J. Lachmonstraat en de Tuberoosstraat, nabij fastfood restaurant Wolly’s, ingesteld worden als een bus stopplaats c.q. bus standplaats.

In samenwerking met Staatsolie N.V wordt het bus wachthuisje momenteel verplaatst naar de nieuwe locatie. Staatsolie NV financiert dit project.
Het werk bestaat uit het demonteren en slopen van het bus wachthuisje op het vriendschapspark; het weder opzetten en assembleren van het bus wachthuisje op het driehoekige pleintje Verder ook nog installatiewerken (Electra); het schilderen van de metalen constructie e.a. elementen en het verrichten van bijbehorende werken.

De leerlingen van de nabij gelegen schoolinstellingen zijn reeds geïnformeerd door de schoolleiding, omtrent de te wijzigen situatie in het kader van de bus stopplaats. Het ministerie doet een beroep op de samenleving, in het bijzonder de leerlingen/ studenten en de bus chauffeurs, om hun medewerking te verlenen en doet haar best om dit ongerief tot een minimum te beperken.
... Zie meerZie minder

Afdeling Vuilophaal start nieuw traject te Wanica
De afdeling vuilophaal en verwerking van het ministerie van Openbare werken transport en communicatie (OWT&C), start in de maand maart met een nieuw traject voor de vuilophaal te Wanica. De gebieden die bij deze bij komen zijn Haarlem en Bigi Poika. In verband met deze ontwikkeling bracht het hoofd van de vuilophaal en verwerkingsdienst, Claudia Maatsen een bezoek aan de eerder genoemde gebieden om de kapiteins en samenleving in te lichten.
Volgens Maatsen is er een gesprek geweest met de kapiteins van eerder genoemde gebieden en die zullen hun gemeenschap op de hoogte stellen. Het hoofd geeft verder aan dat er op verschillende dagen oriëntatie bezoekjes zijn afgelegd. Aan de hand van de verkregen informatie is komen vast te staan dat het vuil aldaar niet op de correcte wijze wordt verwerkt en dat er ene verandering in de situatie moet komen. Zo zijn de mensen dus op de hoogte gesteld op welke dagen het vuil opgehaald zal worden namelijk op de woensdag en de zaterdag.
Ook de districtscommissaris van Wanica deed haar zegje over deze positieve verandering. DC Hankers van het Wanica, bestuur ressort Zuid-Oost, geeft aan dat er voorgesprekken geweest zijn met de kapiteins van de gebieden alwaar er vuil opgehaald zal worden. men kijkt er reikhalzend naar uit omdat er in deze gebieden nooit eerder vuil is opgehaald. Middels deze doen wij ook een verzoek en of oproep naar anderen om aan te geven dat er geen vuil in hun gebied wordt opgehaald. Het Ministerie van OWT&C zal er alles aan doen om daarin een verandering te brengen.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Bigi poika komt zelfs niet voor in wanica. Het moet pikin poika zijn. Snel rapporteren met heel wat fouten

Afdeling Openbaar Vervoer van OWT& C voert verhoogde controles uit

De afdeling Openbaar Vervoer (OV) van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is op donderdag 28 februari 2019 gestart met een verhoogde bus controle te Hanna’s Lust. Deze controles worden onder leiding van Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur Transport uitgevoerd. Dit project is een pilot project. Volgens Amoida krijgt het ministerie al geruime tijd klachten vanuit de gemeenschap van Hanna’s Lust, dat sommige bus chauffeurs zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. De bussen rijden niet optimaal en de chauffeurs rijden hun route niet af. Anderen verrichten extra-diensten buiten de vergunningsvoorwaarden, zoals het vervoeren van schoolkinderen. De bewoners van het nieuw- Hanna’s Lust woningbouw project moeten vaak kilometers afleggen om een bus te pakken of taxi betalen om hun bestemming te bereiken. Uiteindelijk worden de bewoners de dupe ervan. Vermeldenswaard is dat TC al geruime tijd bezig is met het ordenen van dit traject.
Amoida geeft verder aan, dat dit probleem ook bij andere trajecten voorkomt zoals Sunnypoint. Het ministerie met name het directoraat Transport en Communicatie heeft als taak ervoor te zorgen dat de gemeenschap voorzien wordt van veilig en betrouwbaar vervoer. Alvorens OV met de actie is gestart, zijn alle vergunningshouders van het traject Hanna’s Lust op de hoogte gesteld. Hij zegt dat de afspraken vooraf zijn gemaakt. Veertien van de vier en twintig vergunningshouders hebben zich aangemeld bij het vertrekpunt. Er is afgesproken conform de vergunningsvoorwaarden om 04.30 u te starten. Er is afgestemd met de chauffeurs om tijdens spitsuur om de vijf of tien minuten te vertrekken vanuit het aangegeven vertrekpunt. Daarnaast zijn er extra controles uitgevoerd om te kijken als ze over geldige bescheiden beschikken. Het is gebleken dat sommige van deze chauffeurs geen chauffeur kaart hebben. Bij deze gevallen zijn de vergunningen terstond ingevorderd. Sommige chauffeurs zijn om 09.00 u gestart met rijden. Men houdt zich gewoon niet aan de vergunningsvoorwaarden.”
Gracia Stap, buurtbewoner van nieuw- Hanna’s Lust woningbouw project is blij met de ontwikkeling. Ze heeft aangegeven dat sommige buschauffeurs roekeloos rijden doordat zij zich haasten om passagiers op te halen vooral tijdens spitsuur. Ze merkt ook op dat passagiers vaak een andere bus moeten pakken omdat ze halverwege worden afgezet. Soms moeten ze bij Menckendam, op de hoek van Ramgoelamweg of bij de rotonde van Latour uitstappen. Dit gebeurd tijdens spitsuur.
Het ministerie zal de vergunninghouders die zich niet houden aan de regels ter verantwoording oproepen. Sancties zullen waar nodig niet uitblijven. Na Hanna’s Lust zullen er meerdere trajecten volgen. Het ministerie wilt namelijk met deze actie de betrouwbaarheid bij de gemeenschap terug brengen, zodat de gemeenschap op het openbaar vervoer kan rekenen.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Waarom nupas na zoveel jaar een chaos?? Op alle trajecten gewenst!!!

3 weken geleden

Ministerie van Openbare Werken,Transport en Communicatie.

OWT&C voert onderhoudswerkzaamheden uit in verschillende gebieden ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Straks regen word het een modderpoel

Livorno. 4dedwarsweg. .no vergeti jere sit kong dapee toe. ..na Wang ver bindings weg oe check eve. ..basis O.W

Tout lui faut moet ook gedaan worden (binnnen wegen van maretraite project)

Zomaar zetten jullie naambord van Tout Lui Fautmiddenweg. Een klein beetje steenslag voorin in de weg en alle zijwegen zijn precies zo gelaten. Grote kuilen.

Sr.Winston Churchill weg, iets voorbij Staatsolie tussen Tout lui faut midden en Tjongalanga , verschrikkelijk was die weg in December toen wij der waren, hopelijk is er wat aan gedaan, Zoniet mag men een begin gaan maken aan de herasfaltering, geen gelap gelap, gewoon een nieuwe laag want wat er aan zwaar materieel over die weg heen dendert, jullie willen het niet weten....ABSURD😡😡

clevia Topawirostr niet vergeten hoor

Is dit nieuws waardig. Het is je verdomde plicht om t vaker te doen en nt om de 5 jaren klootzakken

En na 6 maanden komen ze weer en deze wegen zullen nooit verhard worden door deze huidige regering en ook niet bij het aantreden van een nieuwe regering.

Dijkveld niet vergeten!!

Dijkveld niet vergeten hoor . Tout lui faut kanaal rechts met al zijn zijstraten .

Weet u hoe Lang de zijwegen van Frederikshoopweg en de Livorno weg niet zijn Angela my??? Why??? Omdat er daar meer Hindoestanen wonen en de RR leden die daar coordineren ook hindoestanen zijn???

Mon Souciweg dan en zij wegen???

Zijn jullie dwarka weg vergeten lijkt momenteel op een ..............

+ Meer commentaren

Het ministerie van OWT&C is bezig met rioleringswerkzaamheden aan de kokosstraat te Latour. ... Zie meerZie minder

Ontwateringswerkzaamheden Hiraweg en omgeving in volle gang

Het Directoraat Openbaar Groen (O.G.) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is momenteel bezig met ontwateringswerkzaamheden aan de Hiraweg en omgeving. Deze omgeving te Nieuw Weergevondenweg heeft al jaren te kampen met delen die langdurig onder water liggen. Op verzoek van buurtbewoners en onderzoek door afdeling Afwateringswerken van O.G. is men uiteindelijk zo ver om een verandering in de situatie te brengen.
Ferlaino Krak, onderdirecteur Technische Diensten bij Openbaar Groen, zegt dat er flink gewerkt zal worden om deze situatie gauw tot het verleden te laten behoren. Hij geeft verder aan dat de werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf de Hiraweg en omgeving tot en met de Frederikshoopweg. “ Men zal de goten en trenzen ophalen, het baggermateriaal afvoeren en natuurlijk ook de kolkenzuigers inzetten zodat het water makkelijker kan wegstromen.”
Volgens Krak is er georiënteerd en als we de huidige stand van zaken bekijken, kan er alleen maar gezegd worden dat de situatie heel gauw tot het verleden moet behoren. “ Buurtbewoners hebben het ministerie middels brieven en telefoontjes op de hoogte gesteld. Het departement heeft op zijn beurt de werkzaamheden aangevangen. Na de Hiraweg en omgeving volgen er nog andere buurten”, aldus Krak. Ook doet hij een beroep om de samenleving van de eerder genoemde omgeving om na deze werkzaamheden het klein onderhoud ook niet over te laten aan de overheid en geen vuil te dumpen waar zulks niet hoort.
De buurtbewoners zijn heel blij dat de ontwatering wordt aangepakt. Er is veel bijgebouwd in de omgeving en er komen steeds meer huizen bij. Dit geeft aan dat er sprake is van ontwikkeling. De werkzaamheden die maandag 18 februari 2019 gestart zijn, zullen ongeveer een maand duren.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Aboeng mooi

Eindelijk . Ik hoop dat de bewoners van de zijstraten van de Hiraweg nu wel kunnen genieten van droge wegen

Openbare Werken Transport en Communicatie voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie(OWT&C) voert werkzaamheden uit in Paramaribo- Noord. Het gaat om het opschonen en ophalen van diverse lozingen in het gebied. Deze werkzaamheden zijn in december 2018 gestart en worden in eigen beheer uitgevoerd. De controle op deze werkzaamheden wordt door de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie uitgevoerd. Momenteel is men bezig aan de Sluiskreek. Volgens Vinodh Bissesar, waarnemend Coördinator Open riolering van de afdeling Ontwateringswerken, zijn deze werkzaamheden op donderdag 14 februari 2018 gestart en zullen volgens planning binnen 12 werkdagen afgerond zijn. De Sluiskreek sluit aan tot de Anton Drachtenweg en is 3300 meter lang en ongeveer 20 meter breed. De lozingen langs de Rubenstraat, de Pommerakstraat, de Nachtegaalstraat en de Leonardo Da Vincistraat zijn reeds aangepakt.
De Sluiskreek is een belangrijke ader voor de ontwatering van Paramaribo- Noord. De lozingen langs de Bazaltstraat en de Picassostraat zullen volgens planning in de komende weken ook opgeschoond worden. Het hangt allemaal af van de heersende weersomstandigheden. In sommige delen van de lozingen zijn koelkasten en huisvuil aangetroffen. Bij het betrappen van personen die zich schuldig maken aan deze handelingen zullen er zeker maatregelen volgen tegen hen. Gedurende deze werkzaamheden kunnen er zich wat tijdelijke verkeersopstoppingen voordoen, echter is zulks slechts voor korte duur gedurende de verplaatsing van de machines. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om hun medewerking te verlenen en doet haar best om dit ongerief tot een minimum te beperken.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Minsterie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wanneer is die van de Noordwijkweg ( lake village tot rens) aan de beurt?

Met wat ze uit de gracht halen kunnen ze compost (mest) produceren. 🤔 Je hoeft niet veel voor te doen - dan het ergens opstapelen. En het verandert vanzelf in vreugtbare aarde.😏

Als ik goed naar de foto's heb gekeken dan kan ik makkelijk de conclusie trekken dat men zich moet schamen. Schamen omdat deze lozingen niet op tijd worden onderhouden. Jammeeeeeerrrrrrrr

Sommige plekken wordt de kade ook uitgegraven. Kan leiden tot erosie en de berm zal steeds smaller worden.

Wat zijn er met de boten gebeurt die waren aangeschaft voor de schoonmaak van de kreek???

Sanggg pluimpje voor die samenwerking omgeving en ow. 😂Baja bij ons zit er niemand Baja de bermen zijn so hoog dat de bomen nt te zien zijn. J ammer.

Laatste keer hadden jullie voor Maretraite Mall overgeslagen. Daar is nu dubbel zo erg. Graag gras afvoeren en niet achterlaten zodat de omgeving netjes uit ziet. De meeste mensen aan de overkant van de bermen maaien zelf.

+ Meer commentaren

Publieke consultatie voor het project “Improving Transport Logistics and Competitiveness in Suriname ... Zie meerZie minder

Publieke consultatie voor het project “Improving Transport Logistics and Competitiveness in Suriname

De nieuwe verbindingsweg die te staan komt tussen de J.F. Kennedy- en de Afobakkaweg is heel belangrijk. ... Zie meerZie minder

De nieuwe verbindingsweg die te staan komt tussen de J.F. Kennedy- en de Afobakkaweg is heel belangrijk.

 

Commentaren

Wan smara passie !!! Pffff maak direk een 3/4 baansweg er is genoeg plaats

Suradj Preshant Sameer Kewal Deepak Kewal Nice

De wegen in de vijf ressorten van het district Para krijgen waar nodig een face lift. ... Zie meerZie minder

De wegen in de vijf ressorten van het district Para krijgen waar nodig een face lift.

 

Commentaren

Lobie

Ridley-Julia Djojodikromo

Nini Koese Julia Koese Koese Oscar Delano Koese Charles

Graag ook aandacht voor Suralcoweg.

De verkeerslichten op de kruising van de Zwartenhovenbrug- en de dr. Sophie Redmondstraat die geruime tijd niet functioneerden zijn weer in werking. ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

What about nickerie

We zitten intussen drie jaren verder met een kapotte Verkeerslicht. Meedere malen een aanvraag gedaan voor reparatie / vervanging. Nickerie is in deze afhankelijk van Parbo maar het wordt nogsteeds niet aangepakt

Ik hoop dat de voetgangers ook gebruik zal maken want ze steken maar over zonder op de voetgangers licht te letten wat voor de bestuurders lastig en hinderlijk is

Het verkeer tussen de Henck Arronstraat- Swalmberg straat en de letitia vriesdelaan is zeer gevaarlijk. Outo mob stoppen niet voor de vortgangers en er gebeuren elke dag aanrijdingen soms met doden erbij kan o.w iets voor deze drie kruising betekenen. Vooral school en seniore burgers moeten soms uren wachten om over testeken er is een zebra pad maar men hou geen rekening mee

UPDATE VAN DE BEEKHUIZENBRUG DOOR MINISTER PATRICK PENGEL ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Can't wait hahaa

1 maand geleden

Ministerie van Openbare Werken,Transport en Communicatie.

ReportDRAFT ENVIRONMENTAL, SOCIAL, HEALTH AND SAFETY REVIEW OF EXISTING PORT OPERATIONS ... Zie meerZie minder

1 maand geleden

Ministerie van Openbare Werken,Transport en Communicatie.

ReportDR. JULES SEDNEY PORT EXPANSION PROJECT

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin