Min LVV

Facebook Posts

23 uur geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

Vergunninghouders van alle visserij categorieën
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

Vergunninghouders van alle visserij categorieën

1 week geleden

Ministerie Van Lvv

Training in Occupational Health and Safety Administration

Het ministerie van LVV blijft intensief werken aan een beheersbaar pesticidebeleid.

Om de bewustwording voor verantwoord pesticidegebruik op gang te brengen zijn er tal van activiteiten georganiseerd ten behoeve van de gemeenschap. Voor scholen en bedrijven zijn er ook activiteiten georganiseerd.

Tijdens een 1-daagse training “Occupational Health and Safety Administration” die door het ministerie is georganiseerd ten behoeve van voorlichters, is het accent gelegd op onveilig omgaan met pesticide waarbij er voorbeelden zijn gehaald uit herkenbare situaties. Tijdens deze training is er ook een koppeling gemaakt tussen veilig werken en wetgeving. De participanten hebben zich kunnen verdiepen in gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van beheersmaatregelen. Na afloop van de training is aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.
... Zie meerZie minder

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

LVV tekent MoD met Japan

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het aanbestedingsbedrijf Japan International Cooperation System (JICS), hebben een Meeting of Discussion (MoD) getekend. De ondertekening van deze MoU, die onlangs plaatsvond, maakt deel uit van het Economic and Social Development Program van Japan.

Door Japan is een bedrag van ruim USD 3,5 miljoen vrijgemaakt ter versterking van de visserijsector in ons land. De versterking is gericht op onder andere de aankoop van benodigdheden voor de bevolkingsvisserij en controle activiteiten die door de Maritieme Politie Suriname en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uitgevoerd zullen worden. De niet residerende ambassadeur van Japan, Misuhiko Okada heeft namens Japan, de Exchange of Notes met betrekking tot de bovengenoemde investering, in oktober getekend met Suriname. Tijdens het bezoek van Ambassadeur Okada, heeft de diplomaat diverse plaatsen bezocht waar visserijactiviteiten worden ontplooid.

De afgevaardigde van JICS, Kimoko Fujisawa heeft tijdens haar werkbezoek gesprekken gevoerd met verschillende autoriteiten, waaronder de afdeling Maritiem van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing in Suriname (NCCR) en de districtscommissaris van Sipaliwini, Humphry Jeroe. Ook enkele locaties waar er ijsmachines geplaatst zullen worden, zijn bezocht.-
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

INVESTEER IN HET KWEKEN VAN VISSOORTEN

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

LVV tekent MoD met Japan

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het aanbestedingsbedrijf Japan International Cooperation System (JICS), hebben een Meeting of Discussions (MoD) getekend. De ondertekening van deze MoU, die onlangs plaatsvond, maakt deel uit van het Economic and Social Development Program van Japan.

Door Japan is een bedrag van ruim USD 3,5 miljoen vrijgemaakt ter versterking van de visserijsector in ons land. De versterking is gericht op onder andere de aankoop van benodigdheden voor de bevolkingsvisserij en controle activiteiten die door de Maritieme Politie Suriname en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uitgevoerd zullen worden. De niet residerende ambassadeur van Japan, Misuhiko Okada heeft namens Japan, de Exchange of Notes met betrekking tot de bovengenoemde investering, in oktober getekend met Suriname. Tijdens het bezoek van Ambassadeur Okada, heeft de diplomaat diverse plaatsen bezocht waar visserijactiviteiten worden ontplooid.

De afgevaardigde van JICS, Kimoko Fujisawa heeft tijdens haar werkbezoek gesprekken gevoerd met verschillende autoriteiten, waaronder de afdeling Maritiem van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing in Suriname (NCCR) en de districtscommissaris van Sipaliwini, Humphry Jeroe. Ook enkele locaties waar er ijsmachines geplaatst zullen worden, zijn bezocht. -
... Zie meerZie minder

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

VACANCY ANNOUNCEMENT: ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES (Residue and Veterinary Laboratory Complex and Cluster Laboratory)

Deadline for application: January, 21st 2019
... Zie meerZie minder

VACANCY ANNOUNCEMENT: ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES  (Residue and Veterinary Laboratory Complex and Cluster Laboratory)

Deadline for application: January, 21st 2019Image attachment

 

Commentaren

RanishaDoerbalie

1 maand geleden

Ministerie Van Lvv

Vacancy announcement: Communication Specialist

Deadline for application: 20th of December 2018
... Zie meerZie minder

Vacancy announcement: Communication Specialist

Deadline for application: 20th of December 2018Image attachment

 

Commentaren

Istegaar Mohamed

I am interested in the job

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Workshop over aanpak illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij

Illegale visvangst blijft een groot probleem. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen en acties vanuit beleidsmakers en milieuactivisten, gaat dit probleem onverkort door. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de World Wildlife Fund Guyanas (WWF) hebben daarom een workshop georganiseerd.

Op het ministerie kwamen op 27 en 28 november 2018 genodigden, allen betrokken bij de visserij, vanuit Guyana, Frans-Guyana en Suriname bij elkaar om te discussiëren over het IUU-probleem. IUU staat voor Illegal, Unreported and Unregulated fishing of te wel illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij.

Tijdens deze workshop werden de landen in de gelegenheid gesteld aan te kaarten welke de IUU-problematiek is die men ondervindt in hun wateren, teneinde te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Het IUU treft niet alleen ons; het is een wereldwijd probleem. De Guyanas, waartoe Suriname ook behoort, maken deel uit van de Brazilian Continental Shelf of the Guianas, met andere woorden, de impact van elk een van de landen heeft gevolgen voor de visserij bij de andere landen. Het is daarom belangrijk dat er samen gewerkt wordt om dit probleem tegen te gaan.

Tijdens het werken aan duurzame visserij in de drie Guianas heeft het WWF Guianas erkend dat illegale niet-gemelde en niet-gereguleerde visvangst een grote zorg is bij de belanghebbenden en die moeilijk aan te pakken is. Deze kwestie werd tijdens de meeting breedvoerig besproken met de bedoeling het op nationaal, regionaal en mondiaal niveau aan te pakken. Door deze samenkomst heeft men informatie kunnen delen met de buurlanden en inzicht verkregen in de IUU uitdagingen en benaderingen. Er vond tijdens de workshop uitwisseling plaats van relevante en betrouwbare informatie over de verschillende vormen van IUU-visserij. Diverse plannen van aanpak werden gepresenteerd en besproken om daarna tot een hoofdplan te komen. Middels gezamenlijke inspanningen heeft men naar tevredenheid gewerkt aan de verwachte resultaten van deze workshop. De participanten spraken de hoop uit te kunnen netwerken met key-stakeholders voor communicatie en uitwisseling op lang termijn.-
... Zie meerZie minder

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Kokos mini-opendag in Coronie

“Als de Kokospalm goed wordt verzorgd kan het jarenlang vruchten dragen. De kokospalmboom is een levensboom”, zegt Ricardo Vriesde tijdens de afsluiting van het project ‘Coconut Industry Development for the Caribbean’. Vriesde is één van de leden van het Nationale Stakeholders Platform (NSP) van dit project.

Het project is in 2015 in het district Coronie gestart, gefinancierd door de Europese Unie en gezamenlijk uitgevoerd door de Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) en de International Trade Centre (ICT).

In verband met de afsluiting van het eerste gedeelte van dit project hebben het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de NSP, op 26 november 2018, een kokos mini - opendag georganiseerd voor leerlingen van de zesde klas lagere school en de tweede klas Muloschool. Met deze opendag wordt beoogd om leerlingen te interesseren in de agrarische sector. Er zijn verschillende producten tentoongesteld, waarbij bijna alle delen van de kokospalm zijn verwerkt tot o.a wijn, olie, suiker, water, hout, hoeden en manden.“Er is veel potentie in de agrarische sector. Daarom doet de regering er alles aan om deze sector tot ontwikkeling te brengen om zodoende het gehele Caribisch gebied ook te kunnen voorzien van voedsel” zei de onderdirecteur Planning van het ministerie van LVV, Raymond Nojodimedjo.

Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, leden van de NSP, de districtscommissaris van Coronie, dhr. Remi Tarnadi en Maurice Wilson van CARDI waren ook aanwezig op de opendag. Binnenkort begint de tweede fase van dit project.
... Zie meerZie minder

Kokos mini-opendag in Coronie

“Als de Kokospalm goed wordt verzorgd kan het jarenlang vruchten dragen. De kokospalmboom is een levensboom”, zegt Ricardo Vriesde tijdens de afsluiting van het project ‘Coconut Industry Development for the Caribbean’. Vriesde is één van de leden van het Nationale Stakeholders Platform (NSP) van dit project.

Het project is in 2015 in het district Coronie gestart, gefinancierd door de Europese Unie en gezamenlijk uitgevoerd door de Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) en de International Trade Centre (ICT).

In verband met de afsluiting van het eerste gedeelte van dit project hebben het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de NSP, op 26 november 2018, een kokos mini - opendag georganiseerd voor leerlingen van de zesde klas lagere school en de tweede klas Muloschool. Met deze opendag wordt beoogd om leerlingen te interesseren in de agrarische sector. Er zijn verschillende producten tentoongesteld, waarbij bijna alle delen van de kokospalm zijn verwerkt tot o.a wijn, olie, suiker, water, hout, hoeden en  manden.“Er is veel potentie in de agrarische sector. Daarom doet de regering er alles aan om deze sector tot ontwikkeling te brengen om zodoende het gehele Caribisch gebied ook te kunnen voorzien van voedsel” zei de onderdirecteur Planning van het ministerie van LVV, Raymond Nojodimedjo.

Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, leden van de NSP, de districtscommissaris van Coronie, dhr. Remi Tarnadi en Maurice Wilson van CARDI waren ook aanwezig op de opendag. Binnenkort begint de tweede fase van dit project.Image attachmentImage attachment

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Cassave Tissue Culture Workshop
‘Training cassave vermenigvuldiging via weefselkweek’
Op het complex van InVitroPlants Grassalco in het district Commewijne is door Ericson Aranzales van het agrarische instituut International Center for Tropical Agriculture (ICTA) een training verzorgd. De training is van 26 – 30 november en richt zich op het vermenigvuldigen van cassave (plant) variëteiten via in-vitro processen (weefselkweek) in een weefselkweek lab. Elf (11) landbouwdeskundigen uit ons land hebben deelgenomen aan deze training die is georganiseerd door de Food and Argiculture Organization (FAO).

De jaarlijkse gezamenlijke importfactuur van het Caribisch bedraagt 4 miljard US Dollar. Om dit bedrag te kunnen verlagen willen de CARICOM-lidlanden prioriteit geven aan o.a. de lokale ontwikkeling van cassave-industrie, als een strategische optie om de afhankelijkheid van consumenten van buitenlandse gewassen te verminderen.
De samenwerking tussen de FAO en Suriname uit zich in het FAO - Caribbean Development Bank (CDB) -project "Cassava Industry - Market Assessment and Technology Validation and Dissemination".

In ons land wordt samen met de FAO gewerkt aan een sterkere cassave-industrie die de economische groei kan ondersteunen evenals plattelandsontwikkeling en waarin alle mensen altijd toegang hebben tot voldoende en veilig voedsel met genoeg voedingswaarden om een actief en gezond leven te kunnen leiden.

Door middel van farmer-field trainingen en demonstraties wordt getracht de bestaande productiemethoden te verbeteren. Ook wordt er gericht onderzoek gedaan op nieuwe variëteiten van cassave met een hogere opbrengst en marktonderzoek ten behoeve van afzetmogelijkheden.
Voor de uitvoer van het project heeft de FAO een partnerschap gesloten met de Latin American and Caribbean Consortium to Support Research and Development (CLAYUCA) - Corporation of Columbia als technische deskundige. Het project wordt in Suriname, Dominica en Trinidad en Tobago - uitgevoerd. Afgelopen augustus is als voorloper op het geheel, de training “Plant Pathology workshop - Managing Cassave Frogskin Disease in Suriname” verzorgt in Suriname. -
... Zie meerZie minder

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING VOOR ALLE VISSERS MBT VERLENGING VISSERIJVERGUNNING 2019 ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING VOOR ALLE VISSERS MBT VERLENGING VISSERIJVERGUNNING 2019

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Invulling aan thema ‘Dieren en Welzijn’ van OS 2 Flustraat door LVV

De OS 2 Flustraat heeft vanaf het schooljaar 2016, in samenwerking met het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, jaarlijks terugkerend het thema “Dieren en Welzijn” geïntroduceerd aan haar pupillen. Gedurende de infosessie wordt op een kindvriendelijke manier aandacht besteed aan liefde voor dieren en hoe met hen om te gaan.

Het onderdirectoraat heeft eerder deze maand wederom invulling gegeven aan dit thema. Aan zevenenveertig (47) leerlingen en hun leerkrachten is er informatie verstrekt over dieren en hun welzijn. Daarnaast hebben zij geleerd om onderscheid te maken tussen landbouwhuis-, wilde - en gezelschapsdieren.

Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust worden van het belang van dierenwelzijn, leren hoe zij een dier moeten benaderen en weten welke verzorging hun (huis)dieren nodig hebben. Daarnaast is het ook van belang dat kinderen een mening moeten kunnen vormen over de veehouderij in Suriname.

Volgens Sandra Dunkers, hoofd kleuterleidster van de OS 2 Flustraat, kan deze jaarlijks terugkerende informatiedag als een geslaagd project worden beschouwd. Dit schoolproject wordt gecoördineerd door de afdeling Educatie- en Voorlichting van het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van LVV.-
... Zie meerZie minder

Invulling aan thema ‘Dieren en Welzijn’ van OS 2 Flustraat door LVV

De OS 2 Flustraat heeft vanaf het schooljaar 2016, in samenwerking met het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, jaarlijks terugkerend het thema “Dieren en Welzijn” geïntroduceerd aan haar pupillen. Gedurende de infosessie wordt op een kindvriendelijke manier aandacht besteed aan liefde voor dieren en hoe met hen om te gaan.

Het onderdirectoraat heeft eerder deze maand wederom invulling gegeven aan dit thema. Aan zevenenveertig (47) leerlingen en hun leerkrachten is er informatie verstrekt over dieren en hun welzijn. Daarnaast hebben zij geleerd om onderscheid te maken tussen landbouwhuis-, wilde - en gezelschapsdieren.

Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust worden van het belang van dierenwelzijn, leren hoe zij een dier moeten benaderen en weten welke verzorging hun (huis)dieren nodig hebben. Daarnaast is het ook van belang dat kinderen een mening moeten kunnen vormen over de veehouderij in Suriname.

Volgens Sandra Dunkers, hoofd kleuterleidster van de OS 2 Flustraat, kan deze jaarlijks terugkerende informatiedag als een geslaagd project worden beschouwd. Dit schoolproject wordt gecoördineerd door de afdeling Educatie- en Voorlichting van het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van LVV.-Image attachmentImage attachment

 

Commentaren

Goeie begin moet medere volgen

Shantie

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Lees meer over het bezoek van premier Mottley te Centrale Markt

http://deboodschap.today/premier-mia-amor-mottley-…
... Zie meerZie minder

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Premier van Barbados bezoekt het VKI en FAI Jarikaba

De premier van Barbados, Mia Amor Mottley en haar delegatie hebben een bezoek gebracht aan het Viskeurings Instituut (VKI). Aan de delegatie is een presentatie gegeven over de belangrijke rol die het VKI vervult bij de inspectie,
monitoring en keuring in de visserijsector. Na de presentatie heeft premier Mottley gesproken over mogelijke samenwerking op het gebied van de inspectie en monitoring van deze sector om zodoende de export van o.a. vis en visproducten in haar land te bevorderen. Na het gesprek kreeg de delegatie een rondleiding in het VKI.

Het VKI voldoet aan de internationale voorwaarden die door de Europese Unie is vastgesteld met betrekking tot de keuring voor export van viswaren. Deze voorwaarden behoren tot de strengste in de wereld. Enkele van de voorwaarden zijn dat het keuringsinstituut een zelfstandig instituut dient te zijn en niet politiek gelieerd mag zijn.

Behalve de delegatie van Barbodos waren ook aanwezig, Vice-president Ashwin Adhin, minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en enkele stafleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na het bezoek aan het VKI, is ook een bezoek gebracht aan het Food and Agriculture Industries (FAI) Jarikaba in het district Saramacca, waarbij ook minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken aanwezig was.-
... Zie meerZie minder

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

LVV geeft training in verantwoord gebruik pesticiden

Bestrijdingsmiddelen of pesticiden zijn over het algemeen bekend om de negatieve effecten voor mens en milieu. Gelukkig is er ook een positieve kant en kunnen ziekten en plagen naar beheersbare proporties gebracht worden. De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van LVV is reeds geruime tijd bezig het verantwoord gebruik van pesticiden te promoten en het belang van het dragen van Personal Protective Equipment (PPE).

Op 15 en 16 oktober 2018 is door de afdeling Bestrijdingsmiddelen een training verzorgd aan personeelsleden van het ministerie van LVV en het schoonmaakbedrijf Akash op het Staatsolie complex te Calcutta in het district Saramacca. Tijdens de training is met name besproken over pesticiden in het algemeen, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticiden, opslag van pesticiden en de “Triple Rinse” techniek. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 november j.l. -
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Rita Sanohar zie bharkoe op die foto's

The Custom Facebook Feed plugin