Min LVV

Facebook Posts

2 dagen geleden

Ministerie Van Lvv

SUBH HOLI ... Zie meerZie minder

SUBH HOLI

3 dagen geleden

Ministerie Van Lvv

Binnenkort installatie van de eerste nieuwe pomp voor Pompgemaal Wageningen

In september 2016 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) namens de Staat Suriname een overeenkomst getekend met Kirloskar Brothers LCC uit India voor de levering en installatie van drie nieuwe pompen en de daarbij behorende onderdelen voor het Pompgemaal Wageningen. De financiering van dit project, welke een waarde van ruim 9 miljoen Amerikaanse dollars heeft, wordt door Exim Bank uit India gedaan, terwijl de Staat Suriname het resterend deel van 2.5 miljoen Amerikaanse dollars op zich neemt voor aanleg en reparatie van de installatie in het gemaal. Gedurende de periode 2016 en 2018 zijn geregeld bezoeken door Kirloskar aan Suriname afgelegd.

De drie pompen van het Pompgemaal Wageningen zijn ouder dan 60 jaar en kosten jaarlijks heel veel aan revisie en onderhoud. Door het sterk verouderde pompgemaal wordt jaarlijks in twee seizoenen, aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district van irrigatiewater voorzien. Met het herstel van dit pompgemaal wordt verwacht een groter gebied optimaal te kunnen voorzien van irrigatiewater.

Specialisten van Kirloskar Brothers LCC werken samen met medewerkers van de afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV aan de rehabilitatie van het Pompgemaal Wageningen. Samen met de lokale aannemer Risugragar N.V. en consultantsbureau Cite worden de laatste technische zaken gefinaliseerd. Binnen afzienbare tijd zal de eerste pomp worden ontmanteld en geplaatst. Deze pomp heeft een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur. De pompen zullen één voor één worden vervangen. Minister Lekhram Soerdjan gaf in februari jl. het startsein voor rehabilitatie van het pompgemaal.

Het streven is om dit project voor eind 2019 geheel op te leveren.
... Zie meerZie minder

Binnenkort installatie van de eerste nieuwe pomp voor Pompgemaal Wageningen

In september 2016 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) namens de Staat Suriname een overeenkomst getekend met Kirloskar Brothers LCC uit India voor de levering en installatie van drie nieuwe pompen en de daarbij behorende onderdelen voor het Pompgemaal Wageningen. De financiering van dit project, welke een waarde van ruim 9 miljoen Amerikaanse dollars heeft, wordt door Exim Bank uit India gedaan, terwijl de Staat Suriname het resterend deel van 2.5 miljoen Amerikaanse dollars op zich neemt voor aanleg en reparatie van de installatie in het gemaal. Gedurende de periode 2016 en 2018 zijn geregeld bezoeken door Kirloskar aan Suriname afgelegd.

De drie pompen van het Pompgemaal Wageningen zijn ouder dan 60 jaar en kosten jaarlijks heel veel aan revisie en onderhoud. Door het sterk verouderde pompgemaal wordt jaarlijks in twee seizoenen, aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district van irrigatiewater voorzien. Met het herstel van dit pompgemaal wordt verwacht een groter gebied optimaal te kunnen voorzien van irrigatiewater.

Specialisten van Kirloskar Brothers LCC werken samen met medewerkers van de afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van LVV aan de rehabilitatie van het Pompgemaal Wageningen. Samen met de  lokale aannemer Risugragar N.V. en consultantsbureau Cite worden de laatste technische zaken gefinaliseerd. Binnen afzienbare tijd zal de eerste pomp worden ontmanteld  en geplaatst. Deze pomp heeft een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur. De pompen zullen één voor één worden vervangen. Minister Lekhram Soerdjan gaf in februari jl. het startsein voor rehabilitatie van het pompgemaal.

Het streven is om dit project voor eind 2019 geheel op te leveren.Image attachment

3 dagen geleden

Ministerie Van Lvv

Agrarische ontwikkeling voor Brokopondo

Jacques Drielsma is aangesteld als directeur van de Landbouwmaatschappij Brokopondo N.V. en Victoria N.V. Met deze aanstelling heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het startsein gegeven om de inactieve parastatale bedrijven nieuw leven in te blazen. Er wordt binnenkort een directie team aangesteld en gezamenlijk met het ministerie zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van deze bedrijven.

Het ministerie is doende na te gaan welke projecten er nog meer uitgevoerd kunnen worden om de agrarische sector in dit mijnbouwdistrict beter tot ontwikkeling te brengen. Er worden al diverse activiteiten in dit district ontplooid, waaronder de opzet van demonstratieplots van hooglandrijst en bonensoorten, trainingen over de teelttechnieken van zoete bataat en cassave en het opzetten van moestuinen op diverse scholen. Voorlichters van het ministerie hebben aan de bewoners en schoolkinderen agrarische kennis en vaardigheden overgedragen. De bewoners zijn hierdoor in staat zichzelf te voorzien van gezond en gevarieerd voedsel en kunnen zij de productie van gewassen beter ter hand nemen. Uit de al uitgevoerde projecten van het ministerie van LVV is gebleken dat Brokopondo de potentie heeft voor de ontplooiing van nog meer agrarische activiteiten.
... Zie meerZie minder

Agrarische ontwikkeling voor Brokopondo 

Jacques Drielsma is aangesteld als directeur van de Landbouwmaatschappij Brokopondo N.V. en Victoria N.V. Met deze aanstelling heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het startsein gegeven om de inactieve parastatale bedrijven nieuw leven in te blazen. Er wordt binnenkort een directie team aangesteld en gezamenlijk met het ministerie zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van deze bedrijven. 

Het ministerie is doende na te gaan welke projecten er nog meer uitgevoerd kunnen worden om de agrarische sector in dit mijnbouwdistrict beter tot ontwikkeling te brengen. Er worden al diverse activiteiten in dit district ontplooid, waaronder de opzet van demonstratieplots van hooglandrijst en bonensoorten, trainingen over de teelttechnieken van zoete bataat en cassave en het opzetten van moestuinen op diverse scholen. Voorlichters van het ministerie hebben aan de bewoners en schoolkinderen agrarische kennis en vaardigheden overgedragen. De bewoners zijn hierdoor in staat zichzelf te voorzien van gezond en gevarieerd voedsel en kunnen zij de productie van gewassen beter ter hand nemen. Uit de al uitgevoerde projecten van het ministerie van LVV is gebleken dat Brokopondo de potentie heeft voor de ontplooiing van nog meer agrarische activiteiten.Image attachmentImage attachment

3 dagen geleden

Ministerie Van Lvv

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is doende de natte infrastructuur in het district Nickerie aan te pakken. Dit wordt gedaan middels de uitvoer van “na-onderhoudsbeurten” die uit ruim 20 cultuurtechnische projecten bestaat. Er is er al 200 km aan lozing aangepakt.

De landbouwgebieden in het district Nickerie zullen na dit onderhoud, optimaal voorzien zijn van de aan- en afvoer van het irrigatiewater. Door de afdeling Regio-West worden ook voorbereidingen getroffen om de droge infrastructuur aan te pakken. Met een goed onderhouden infrastructuur wordt verwacht dat de productie in de agrarische gebieden gegarandeerd blijft en zal toenemen. Het ministerie van LVV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur binnen de agrarische gebieden. Ten behoeve van de andere regio’s worden door het ministerie ook al voorbereidingen getroffen om de natte en droge infrastructuur aan te pakken.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Dus waar je met aanemer geld kan maken doen jullie wel even om mensen voordegektehouden Terwijl boeren in Nickerie zo slegt betaalt wrdn voor hun padie

1 week geleden

Ministerie Van Lvv

Afsluiting training landbouwers Brownsweg

In verband met de afsluiting van een drie daagse training in Good Agriculure Practices (GAP) te Brownsweg/Brokopondo heeft de waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Deepak Jairam, een bezoek gebracht aan de landbouwers van dit gebied. Door de LVV directeur is gebruik gemaakt van de gelegenheid om te luisteren naar de wensen en grieven van de voornamelijk vrouwelijke landbouwers. Het ministerie zal met de beschikbare middelen proberen hen enigszins tegemoet te komen.
De training is een initiatief van de Agro Coöperatie “Wi! Uma Fu Sranan en gefinancierd door de International Development Bank (IDB) en Japan Verschillende onderwerpen zoals landvoorbereiding, handhaving van de bodemvruchtbaarheid, geïntegreerde plagenbestrijding en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen zijn behandeld.
Op zaterdag 9 maart 2019 werd de training afgesloten met een certificaatuitreiking. Mevrouw Tania Lieuw A Soe, voorzitter van de coöperatie gaf aan dat als de GAP richtlijnen worden gevolgd, ons land zeker zal genieten van gezond en veilig voedsel.
In verband met de Dag van de Vrouw op 8 maart zijn de vrouwen, die hebben deelgenomen aan deze training, namens de president van het Republiek Suriname en het ministerie van LVV verwend. Zij hebben ook plantjes en zaden in ontvangst mogen nemen.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Op welke sta jij en wat was jouw bijdrage, Jenna Wijngaarde

1 week geleden

Ministerie Van Lvv

Een groep van vijf derde-leerjaars studenten van het Natuur technische Instituut (NATIN) hebben een bezoek gebracht aan de plantenkwekerij van het ministerie van LVV te Tamansari in het district Commewijne. Deze studenten maken deel uit van de Agrarische studierichting van het NATIN. Op de kwekerij hebben zij theorie en demonstraties over vegetatief plantvermeerderingstechnieken (oculeren, enten en marcoteren) gehad. Jaarlijks komen studenten van deze studierichting naar de kwekerij voor informatie. ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Ravish Harpal

Rishal Ramharakh

Soenita Doekharan

1 week geleden

Ministerie Van Lvv

Derde SAMAP stakeholders meeting

Het ministerie van LVV heeft op maandag 11 maart jl. onder leiding van de Chief Technical Advisor/Project Manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en in samenwerking met de FAO, de derde stakeholder meeting van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is het overzicht van de activiteiten in 2018 en het werkplan van 2019 gepresenteerd aan de aanwezigen. Een van prioriteiten voor 2019 is de launch van de Matching Grant Facility, die ondersteuning zal bieden in de vorm van equipment aan individuele landbouwers of landbouwers organisaties. In de Project Stakeholder Group (PSG) zitten vertegenwoordigers van diverse agrarische organisaties en overheidsinstanties.

Behalve deze bijeenkomst heeft er ook een tripartiet overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van LVV, de EU en de FAO over SAMAP en het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation, dat over voedsel- en voedingszekerheid gaat.

Diego Rodriquez, Bestuurslid van Vereniging Duurzame Ontwikkeling Weg naar Zee, geeft aan dat dit project een goed initiatief is. De verkregen informatie zal hij op korte termijn met de leden van de vereniging delen en verdere stappen ondernemen om de bestaande plannen te kunnen realiseren. Informatie van SAMAP verstrekken aan boeren, is nu het belangrijkste vooruitgang van het project. De PSG maakt werk hiervan.

Met SAMAP wordt verwacht dat minstens 1.000 kleine boeren waarvan 30% vrouwen, worden ondersteund met kennis, hulpmiddelen en begeleiding voor meer toegang tot markten. Het is gericht op meer, concurrerende en veiligere productie van geselecteerde gewassen (fruit, groenten, knolgewassen en niet-traditionele exportgewassen) en bosproducten (geen hout) door middel van een milieuvriendelijke omgeving en verbeterde capaciteiten van de particuliere sector en instellingen.
Dit project wordt door de Europese Unie (EU) gefinancierd. In samenwerking met de ministeries LVV, Volksgezondheid, Handel, Industrie en Toerisme en Regionale Ontwikkeling is de FAO verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
... Zie meerZie minder

Derde SAMAP stakeholders meeting 

Het ministerie van LVV heeft op maandag 11 maart jl. onder leiding van de Chief Technical Advisor/Project Manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en in samenwerking met de FAO, de derde stakeholder meeting van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is het overzicht van de activiteiten in 2018 en het werkplan van 2019 gepresenteerd aan de aanwezigen. Een van prioriteiten voor 2019 is de launch van de Matching Grant Facility, die ondersteuning zal bieden in de vorm van equipment aan individuele landbouwers of landbouwers organisaties. In de Project Stakeholder Group (PSG) zitten vertegenwoordigers van diverse agrarische organisaties en overheidsinstanties. 

Behalve deze bijeenkomst heeft er ook een tripartiet overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van LVV, de EU en de FAO over SAMAP en het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation, dat over voedsel- en voedingszekerheid gaat.

Diego Rodriquez, Bestuurslid van Vereniging Duurzame Ontwikkeling Weg naar Zee, geeft aan dat dit project een goed initiatief is. De verkregen informatie zal hij op korte termijn met de leden van de vereniging delen en verdere stappen ondernemen om de bestaande plannen te kunnen realiseren. Informatie van SAMAP verstrekken aan boeren, is nu het belangrijkste vooruitgang van het project. De PSG maakt werk hiervan. 

Met SAMAP wordt verwacht dat minstens 1.000 kleine boeren waarvan 30% vrouwen, worden ondersteund met kennis, hulpmiddelen en begeleiding voor meer toegang tot markten. Het is gericht op meer, concurrerende en veiligere productie van geselecteerde gewassen (fruit, groenten, knolgewassen en niet-traditionele exportgewassen) en bosproducten (geen hout) door middel van een milieuvriendelijke omgeving en verbeterde capaciteiten van de particuliere sector en instellingen.
Dit project wordt door de Europese Unie (EU) gefinancierd. In samenwerking met de ministeries LVV, Volksgezondheid, Handel, Industrie en Toerisme en Regionale Ontwikkeling is de FAO verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.Image attachmentImage attachment

1 week geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING (update):

Verruiming geldigheidsduur visvergunningen 2018
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING (update):

Verruiming geldigheidsduur visvergunningen 2018

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Medewerkers van het ministerie van LVV hebben tijdens Mmanten Taki op 11 maart gesproken over de bekende Anthracnose ziekte (vruchtrot) bij peper en paprika. Bekijk hier de aflevering.

https://youtu.be/pnWmW4Kh0IMyoutube.com
... Zie meerZie minder

Video image

 

Commentaren

Good job maar dn moetn er goede voorlichtrs xn die theoretish en praktish kennis v hbbn wnt dt mis ht ministerie volgnsmij in bep. Distriktn lijkt wel als of landbouwrs meer wtn dn de voorlichtrs v lvv.

2 weken geleden

Ministerie Van Lvv

“Vruchtrot” in peperaanplanten

Al geruime tijd worden peperaanplanten in ons land geteisterd door de Anthracnose ziekte, beter bekend als vruchtrot. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de peperaanplant in elke groeifase kan infecteren. Peperverbouwers kunnen hierdoor 10- tot wel 80% aan opbrengstderving lijden. Ook bij het gewas paprika richt deze agressieve schimmel veel schade aan. De ziekte wordt herkend aan ingezonken, donkere vlekken op de pepervruchten.

Een delegatie bestaande uit voorlichters en onderzoekers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, bracht in verband hiermee op dinsdag 5 maart 2019 een veldbezoek aan enkele peperaanplanten in het district Commewijne. Daar werd geconstateerd dat de schimmelverspreiding door diverse factoren bespoedigd, of juist vertraagd werd. De vochtige klimatologische omstandigheden van Suriname zijn zeer gunstig voor de groei van de schimmel. Ook het feit dat deze schimmel via besmet zaad, grond, water en lucht verspreid kan worden, maakt dat deze ziekte niet makkelijk te bestrijden is. Eenmaal in de aanplant, kan anthracnose echter onder controle gehouden worden middels het toepassen van enkele beheersmaatregelen. Indien er aangetaste peperplanten ontdekt worden, horen onmiddelijk de vruchten en alle aangetaste plantendelen vernietigd te worden. Bij beplanting dient gezond plantmateriaal gebruikt te worden. Ook speelt een goed drainage en irrigatiesysteem een belangerijke rol in het beheersen van deze ziekte.
Tijdens het veldbezoek heeft de delegatie verder geconstateerd dat het planten met voldoende tussenliggende ruimte, zorgt voor goede ventilatie waardoor de ziekte aanzienlijk beheersbaar wordt. Zo zijn er meerder factoren die de peper-of paprikaboer in acht kan nemen teneinde deze ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden.
Het ministerie van LVV benadrukt dat verbouwers van peper en paprika voor advies zich steeds kunnen wenden bij dit department
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Adesh Bhawanie iets voor mondeling!!

Timorex gold

RobertoSewbalak.

Sita Gobiend

Ganput Chitra

+ Meer commentaren

3 weken geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

Verruiming geldigheidsduur visvergunningen 2018
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

Verruiming geldigheidsduur visvergunningen 2018

4 weken geleden

Ministerie Van Lvv

Start rehabilitatie pompgemaal Wageningen

Door het hijsen van één van de drie oude elektromotoren van het pompgemaal Wageningen heeft minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op 22 februari jl. het startsein gegeven voor de rehabilitatie hiervan. Het pompgemaal is opgezet in 1953 bij de aanleg van Wageningen en is vanwege de verouderde installatie de afgelopen jaren vaker defect geweest. Daardoor konden de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier, vooral in het droge seizoen niet tijdig over genoeg irrigatie water beschikken.
De rehabilitatie van het pompgemaal wordt gefinancierd middels een lening van de Exim Bank of India van bijkans 8.7 miljoen US Dollar aan de staat Suriname.
Voor aanleg en reparatie van de installaties in het gemaal, zal uit onze staatsbegroting een bedrag van 2.5 miljoen USD beschikbaar worden gesteld. De werkzaamheden zullen ongeveer 9 maanden in beslag nemen en worden uitgevoerd door het bedrijf Risugragar N.V uit Wageningen in samenwerking met technici van het Indiase leveringsbedrijf Kirloskar Brothers.
Met de directie voering is belast het consultantsbureau Cite. De pompen hebben elk een capaciteit van 28000 kubieke meter water per uur en zijn speciaal vervaardigd voor dit gemaal. Om veilig te kunnen werken zullen in de eerste fase, sluisdeuren geplaatst worden bij de pompingangen. De pompen zullen één voor één worden vervangen waardoor tijdens de renovatie, de boeren ook over irrigatie water kunnen beschikken. Voor eventualiteiten zullen twee mobiele pompen worden aangeschaft. Het pompgemaal Wageningen zal een gebied van bijkans 17000 hectare aan rijst-areaal van water moeten voorzien.

Door minister Soerdjan is benadrukt dat met de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen, de regering invulling geeft aan het beleid om de rijstsector dusdanig te verbeteren en de verdere basis om de voedselschuur van de regio te worden.
Samen met een IDB project van bijkans dertig miljoen US Dollar voor de rehabilitatie van de waterschappen, vijftien miljoen US Dollar voor trainingen en leningen aan de tuinbouwsector en de her-activering van het Agrarisch Krediet Fonds, worden randvoorwaarden geschept om de agrarische productie steeds beter te ontwikkelen.

Hij riep een ieder op de projecten te ondersteunen omdat hiermee een basis wordt gelegd voor de volgende generaties. Ongefundeerde kritiek zal volgens de minister alleen negatieve effecten hebben voor de verdere ontwikkeling van ons land Suriname.
... Zie meerZie minder

Start rehabilitatie pompgemaal Wageningen 

Door het hijsen van één van de drie oude elektromotoren van het pompgemaal Wageningen heeft minister Lekhram Soerdjan van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op 22 februari jl. het startsein gegeven voor de rehabilitatie hiervan. Het pompgemaal is opgezet in 1953 bij de aanleg van Wageningen en is vanwege de verouderde installatie de afgelopen jaren vaker defect geweest. Daardoor konden de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier, vooral in het droge seizoen niet tijdig over genoeg irrigatie water beschikken.
De rehabilitatie van het pompgemaal wordt gefinancierd middels een lening van de Exim Bank of India van bijkans 8.7 miljoen US Dollar aan de staat Suriname.
Voor aanleg en reparatie van de installaties in het gemaal, zal uit onze staatsbegroting een bedrag van 2.5 miljoen USD beschikbaar worden gesteld. De werkzaamheden zullen ongeveer 9 maanden in beslag nemen en worden uitgevoerd door het bedrijf Risugragar N.V uit Wageningen in samenwerking met technici van het Indiase leveringsbedrijf Kirloskar Brothers. 
Met de directie voering is belast het consultantsbureau Cite. De pompen hebben elk een capaciteit van 28000 kubieke meter water per uur en zijn speciaal vervaardigd voor dit gemaal. Om veilig te kunnen werken zullen in de eerste fase, sluisdeuren geplaatst worden bij de pompingangen. De pompen zullen één voor één worden vervangen waardoor tijdens de renovatie, de boeren ook over irrigatie water kunnen beschikken. Voor eventualiteiten zullen twee mobiele pompen worden aangeschaft. Het pompgemaal Wageningen zal een gebied van bijkans 17000 hectare aan rijst-areaal van water moeten voorzien.

Door minister Soerdjan is benadrukt dat met de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen, de regering invulling geeft aan het beleid om de rijstsector dusdanig te verbeteren en de verdere basis om de voedselschuur van de regio te worden. 
Samen met een IDB project van bijkans dertig miljoen US Dollar voor de rehabilitatie van de waterschappen, vijftien miljoen US Dollar voor trainingen en leningen aan de tuinbouwsector en de her-activering van het Agrarisch Krediet Fonds, worden randvoorwaarden geschept om de agrarische productie steeds beter te ontwikkelen.

Hij riep een ieder op de projecten te ondersteunen omdat hiermee een basis wordt gelegd voor de volgende generaties. Ongefundeerde kritiek zal volgens de minister alleen negatieve effecten hebben voor de verdere ontwikkeling van ons land Suriname.Image attachment

1 maand geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

over goedkeuringen c.q. toestemmingen voor visvergunningsaanvragen
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

over goedkeuringen c.q. toestemmingen voor visvergunningsaanvragen

1 maand geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

Aanvraag visvergunning 2019 voor de Kust- en Zeevisserij
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

Aanvraag visvergunning 2019 voor de Kust- en ZeevisserijImage attachment

Commentaren

Ravin Babooram

1 maand geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

Aanvraag visvergunning voor het jaar 2019 voor het vissen in de Binnenwateren van Suriname
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

Aanvraag visvergunning voor het jaar 2019 voor het vissen in de Binnenwateren van SurinameImage attachment

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

Jaarlijkse inspectie van vissersvaartuigen en vistuigen
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

Jaarlijkse inspectie van vissersvaartuigen en vistuigen

 

Commentaren

Ravin Babooram

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met een training “Training of Trainers/ Farmer Field School to improve Cassava Production and Productivity in Suriname”. De training is gestart op 21 januari jongstleden en is bestemd voor landbouwvoorlichters van het ministerie.

Tijdens deze training zal de focus gelegd worden op de cassaveteelt. Hierna zullen de getrainden multi-inzetbaar zijn en zal de opgedane kennis en vaardigheden toegepast worden op andere gewassen. De training die drie weken duurt wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) en de implementatie organisatie is de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Elke voorlichter moet volgens de LVV-minister Lekhram Soerdjan de basis van de Farmer Field School (FFS) kennen.

In tegenstelling tot veel landen in de wereld, is het in ons land een vrij nieuw concept. Voorlichting vindt veelal plaats door middel van folders of ander lectuur, in de veronderstelling dat de boer het zal lezen en toepassen. De FFS heeft een andere benadering en geeft tools om de boeren praktisch te benaderen. Gedurende deze training gaan de voorlichters samen met de landbouwers het veld in en leren zij planten op de manier van de landbouwers.

Naderhand wordt het bekeken vanuit het perspectief van de voorlichter om vervolgens samen verbeterend en oplossingsgericht te werken. De boeren worden gemotiveerd elkaar minder te zien als concurrenten en ondersteunend naar elkaar toe te werken. Het is in een aantal landen reeds bewezen dat door deze methode een duidelijke vooruitgang te zien is in de landbouw.-
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Mar Vin

ik hb het 6 jaar geleden al gevolgd deze training.....en zovele andere.van trainingen alleen zie je geen produktie..toen was,er aanbod ...nieteens,behoorlijk afzet...moet er weer massaal geplant wrdn n wrd er weer niets meegedaan.

Ni Sha

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

BEKENDMAKING:

Vergunninghouders van alle visserij categorieën
... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING:

Vergunninghouders van alle visserij categorieën

2 maanden geleden

Ministerie Van Lvv

Training in Occupational Health and Safety Administration

Het ministerie van LVV blijft intensief werken aan een beheersbaar pesticidebeleid.

Om de bewustwording voor verantwoord pesticidegebruik op gang te brengen zijn er tal van activiteiten georganiseerd ten behoeve van de gemeenschap. Voor scholen en bedrijven zijn er ook activiteiten georganiseerd.

Tijdens een 1-daagse training “Occupational Health and Safety Administration” die door het ministerie is georganiseerd ten behoeve van voorlichters, is het accent gelegd op onveilig omgaan met pesticide waarbij er voorbeelden zijn gehaald uit herkenbare situaties. Tijdens deze training is er ook een koppeling gemaakt tussen veilig werken en wetgeving. De participanten hebben zich kunnen verdiepen in gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van beheersmaatregelen. Na afloop van de training is aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.
... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin