Min BiZa

Facebook Posts

PERSBERICHT

Veel voordelen voor burgers met eID

Burgers zullen bij de invoering veel voordelen ondervinden van de nieuwe elektronische ID-kaart (eID), die binnenkort zal worden geïntroduceerd. Bij de aanvraag hoeven zij niet meer helemaal naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) te Paramaribo af te reizen. De aanvragen kunnen eenvoudig gedaan worden bij het Bureau voor Burgerzaken (bvb) waar zij staan ingeschreven. Een veiligheidsvoordeel is dat er bij verlies van een eID niet meer gevreesd hoeft te worden voor namaak of vervalsing.
De ID-wet is op 20 december 2018 met 28 algemene stemmen aangenomen door het parlement. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt in een interview dat ons huidige ID-kaart in sommige landen niet wordt geaccepteerd als bewijs van legitimatie. Om aan de internationale standaarden te kunnen voldoen, is Suriname als land genoodzaakt de huidige ID-kaart te vervangen.
In tegenstelling tot de huidige ID-kaart, zullen in de eID de persoonsgegevens digitaal op een ingebouwde chip worden opgeslagen. Hierdoor wordt de aanvraag voor uittreksels overbodig. Daarnaast zullen de biometrische gegevens worden opgeslagen. Het gaat om gezichtsherkenning en om de vingerafdruk.
Minister Noersalim heeft zich ook sterk gemaakt om met het aspect gendergelijkheid rekening te houden. Zo kunnen getrouwde vrouwen bij de eID hun meisjesnaam laten opnemen. De familienaam van hun echtgenoot (de getrouwde naam) wordt ook vermeld, maar gehuwde vrouwen worden niet meer verplicht om eerst de naam van hun echtgenoot en dan die van henzelf te vermelden.

Paramaribo, 11 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Veel voordelen voor burgers met eID

Burgers zullen bij de invoering veel voordelen ondervinden van de nieuwe elektronische ID-kaart (eID), die binnenkort zal worden geïntroduceerd. Bij de aanvraag hoeven zij niet meer helemaal naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) te Paramaribo af te reizen. De aanvragen kunnen eenvoudig gedaan worden bij het Bureau voor Burgerzaken (bvb) waar zij staan ingeschreven. Een veiligheidsvoordeel is dat er bij verlies van een eID niet meer gevreesd hoeft te worden voor namaak of vervalsing.
De ID-wet is op 20 december 2018 met 28 algemene stemmen aangenomen door het parlement. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt in een interview dat ons huidige ID-kaart in sommige landen niet wordt geaccepteerd als bewijs van legitimatie. Om aan de internationale standaarden te kunnen voldoen, is Suriname als land genoodzaakt de huidige ID-kaart te vervangen.
In tegenstelling tot de huidige ID-kaart, zullen in de eID de persoonsgegevens digitaal op een ingebouwde chip worden opgeslagen. Hierdoor wordt de aanvraag voor uittreksels overbodig. Daarnaast zullen de biometrische gegevens worden opgeslagen. Het gaat om gezichtsherkenning en om de vingerafdruk.
Minister Noersalim heeft zich ook sterk gemaakt om met het aspect gendergelijkheid rekening te houden. Zo kunnen getrouwde vrouwen bij de eID hun meisjesnaam laten opnemen. De familienaam van hun echtgenoot (de getrouwde naam) wordt ook vermeld, maar gehuwde vrouwen worden niet meer verplicht om eerst de naam van hun echtgenoot en dan die van henzelf te vermelden.

Paramaribo, 11 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Ashan Ramdat

Loraine Meswin

Moekamat Claudia,heheheheh eindelijk zijn ze wakker geworden🤣🤪🤣🤣🤣

Rashrie Algoe-bhaggan

Clyde Percy lees ff

Fer Rk

Resa Ramadhin

Ashwien Ramcharan

+ Meer commentaren

PERSBERICHT

Transformatie PZ naar directoraat HRM in volle gang bij Biza

Het proces om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de afdeling Personeelszaken te transformeren naar het directoraat Human Resource Management (HRM) is in volle gang. Biza is bij uitstek het ministerie binnen de overheid dat zich vooral met personele aangelegenheden bezig houdt. De bedoeling is dat het directoraat ook andere ministeries zal begeleiden bij het opzetten van een directoraat HRM.

Met de presentatie 'Overheidsbreed van Personeelszaken naar HRM' werd gisteren een groep ambtenaren geïnformeerd over het proces van deze overgang. Volgens business coach Dennis de Keyzer van Center for Systemic Business Development, moet het directoraat HRM de productie en prestatie binnen het ambtenarenapparaat verhogen. Het moet ook leiden tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

Er is een voortraject afgelegd en de bedoeling is dat in 2019 het directoraat wordt geoperationaliseerd. Volgens De Keyzer is de transitie een grote uitdaging. “Er zijn een aantal strategische uitdagingen, die meegenomen moeten worden en waarbij er extra gelet moet worden bij de operationalisering”, stelt hij.

Het HRM-systeem is uitgewerkt in een strategisch plan, waarbij elk aspect zijn eigen deelbeleid heeft. Het volgend traject is het verzorgen van trainingen en workshops. De eerste training vindt plaats op 14 januari. Dan zal een groep van 25 tot 30 personen worden getraind.

Paramaribo, 10 januari 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Transformatie PZ naar directoraat HRM in volle gang bij Biza

Het proces om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) de afdeling Personeelszaken te transformeren naar het directoraat Human Resource Management (HRM) is in volle gang. Biza is bij uitstek het ministerie binnen de overheid dat zich vooral met personele aangelegenheden bezig houdt. De bedoeling is dat het directoraat ook andere ministeries zal begeleiden bij het opzetten van een directoraat HRM.

Met de presentatie Overheidsbreed van Personeelszaken naar HRM werd gisteren een groep ambtenaren geïnformeerd over het proces van deze overgang. Volgens business coach Dennis de Keyzer van Center for Systemic Business Development, moet het directoraat HRM de productie en prestatie binnen het ambtenarenapparaat verhogen. Het moet ook leiden tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe.

Er is een voortraject afgelegd en de bedoeling is dat in 2019 het directoraat wordt geoperationaliseerd. Volgens De Keyzer is de transitie een grote uitdaging. “Er zijn een aantal strategische uitdagingen, die meegenomen moeten worden en waarbij er extra gelet moet worden bij de operationalisering”, stelt hij.

Het HRM-systeem is uitgewerkt in een strategisch plan, waarbij elk aspect zijn eigen deelbeleid heeft. Het volgend traject is het verzorgen van trainingen en workshops. De eerste training vindt plaats op 14 januari. Dan zal een groep van 25 tot 30 personen worden getraind.

Paramaribo, 10 januari 2019
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

PERSBERICHT

Dennis Menso nieuwe directeur CBB

Dennis Eugene Menso is toegetreden als de nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De wachtwisseling vond plaats op woensdag 02 januari 2019, in aanwezigheid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto, staf en personeel van het CBB, de CLO-voorzitter Ronald Hooghart en Anton Paal als beleidsadviseur van het CBB.

Natasha Arupa-Wong-Swie-San, de scheidende waarnemend CBB-directeur, bedankte de personeelsleden voor de ondersteuning en medewerking die zij heeft gekregen. Zij sprak de hoop uit dat ook de nieuwe directeur dezelfde ondersteuning mag genieten die zij heeft gehad. Wong Swie Swan was vanaf februari 2018 belast met de waarneming op het CBB. Haar waarneming liep op 31 december 2018 ten einde.

Minister Noersalim verwacht eveneens dat de nieuwe CBB-directeur de nodige ondersteuning zal krijgen van de personeelsleden. Het CBB is een dienstverlenend orgaan dat vanaf de geboorte tot de dood een belangrijke rol vervult binnen de samenleving. Vandaar dat het belangrijk is om de dienstverlening te professionaliseren en dat alle aspecten daaromheen worden meegenomen.

De bewindsman gaf aan Menso mee dat er ontzettend veel werk te verzetten is op het bureau en dat hij onder meer als taak meekrijgt om het imago van het CBB te verbeteren. Menso gaf op zijn beurt aan de CBB-ers mee dat er heel hard gewerkt zal moeten worden, maar dat daarbij ook eerlijkheid en transparantie is vereist.
.

Paramaribo, 03 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Dennis Menso nieuwe directeur CBB

Dennis Eugene Menso is toegetreden als de nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). De wachtwisseling vond plaats op woensdag 02 januari 2019, in aanwezigheid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), Biza-directeur Putridewi  Amatsoemarto, staf en personeel van het CBB, de CLO-voorzitter Ronald Hooghart en Anton Paal als beleidsadviseur van het CBB. 

Natasha Arupa-Wong-Swie-San, de scheidende waarnemend CBB-directeur, bedankte de personeelsleden voor de ondersteuning en medewerking die zij heeft gekregen. Zij sprak de hoop uit dat ook de nieuwe directeur dezelfde ondersteuning mag genieten die zij heeft gehad. Wong Swie Swan was vanaf februari 2018 belast met de waarneming op het CBB. Haar waarneming liep op 31 december 2018 ten einde.

Minister Noersalim verwacht eveneens dat de nieuwe CBB-directeur de nodige ondersteuning zal krijgen van de personeelsleden. Het CBB is een dienstverlenend orgaan dat vanaf de geboorte tot de dood een belangrijke rol vervult binnen de samenleving. Vandaar dat het belangrijk is om de dienstverlening te professionaliseren en dat alle aspecten daaromheen worden meegenomen. 

De bewindsman gaf aan Menso mee dat er ontzettend veel werk te verzetten is op het bureau en dat hij onder meer als taak meekrijgt om het imago van het CBB te verbeteren. Menso gaf op zijn beurt aan de CBB-ers mee dat er heel hard gewerkt zal moeten worden, maar dat daarbij ook eerlijkheid en transparantie is vereist.
.

Paramaribo, 03 januari 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Gefeliciteerd

Darmo Darnell Partoredjo

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

Fijne Kerstdagen en Alvast een Gezegend en Voorspoedig 2019 toegewenst. ... Zie meerZie minder

Fijne Kerstdagen en Alvast een Gezegend en Voorspoedig 2019 toegewenst.

 

Commentaren

Fijne kerstdagen

PERSBERICHT

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk. De verkiezingswerkgroep Straatnaamborden en Huizennummering, is drie maanden geleden gestart met een project om de straten van Suriname zoveel mogelijk te voorzien van straatnaamborden.

Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Kisoor Maharadjdin, is tevens coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. “Een adres bestaat meestal uit een straatnaam en een huisnummer. Met dit project willen wij de straten van Suriname zoveel mogelijk van straatnaamborden voorzien en de huizennummering zodanig ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden”, zegt Maharadjdin. De coördinator geeft aan dat het project bestaat uit drie deelprojecten, te weten: Straatnamen, Huizennummering en Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving. “Momenteel zijn we bezig met de oriëntatiewerkzaamheden van bestaande straatnamen. Hierbij wordt nagegaan waar de straatnaamborden en palen geplaatst, vervangen of hersteld moeten worden.”

De districten Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo Noord-Oost zijn reeds afgehandeld. Momenteel worden de ressorten Tammenga, Weg naar Zee en Paramaribo Zuid- West aangedaan.

Paramaribo, 19 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Biza start oriëntatiewerkzaamheden straatnaamborden

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen is het hebben van een correct adres erg belangrijk. De verkiezingswerkgroep Straatnaamborden en Huizennummering, is drie maanden geleden gestart met een project om de straten van Suriname zoveel mogelijk te voorzien van straatnaamborden.

Het hoofd van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Kisoor Maharadjdin, is tevens coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. “Een adres bestaat meestal uit een straatnaam en een huisnummer. Met dit project willen wij de straten van Suriname zoveel mogelijk van straatnaamborden voorzien en de huizennummering zodanig ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden”, zegt Maharadjdin. De coördinator geeft aan dat het project bestaat uit drie deelprojecten, te weten: Straatnamen, Huizennummering en Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving. “Momenteel zijn we bezig met de oriëntatiewerkzaamheden van bestaande straatnamen. Hierbij wordt nagegaan waar de straatnaamborden en palen geplaatst, vervangen of hersteld moeten worden.”

De districten Coronie, Saramacca, Wanica, Commewijne, Para en Paramaribo Noord-Oost zijn reeds afgehandeld. Momenteel worden de ressorten Tammenga, Weg naar Zee en Paramaribo Zuid- West aangedaan.

Paramaribo, 19 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Persbericht

Gezamenlijke inspanning resulteert in internationale migratie

Internationale migratie kan effectief worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen en toezeggingen van alle landen. De goedkeuring van het Global Compact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie, op deze Intergouvernementele Conferentie, is daarom een bewijs dat de internationale gemeenschap de noodzaak van de gezamenlijke inspanningen heeft ingezien.
Dit zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) tijdens de verklaring die hij namens de regering uitsprak op de onlangs gehouden Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh, Marokko. De minister zei op deze internationale migratiebijeenkomst dat migratie een multidimensionale realiteit is, met zijn uitdagingen en voordelen. Het is daarom van cruciaal belang om een holistische benadering van migratie aan te nemen om illegale migratie effectief te bestrijden. Dit zal de keuzes van mensen en de mogelijkheden verbeteren om veilig en productief te migreren.

In zijn toespraak stelde de bewindsman dat dit wereldwijd compact het allereerste samenwerkingskader is voor internationale migratie onder auspiciën van de Verenigde Naties. “De Republiek Suriname zal alles in het werk stellen om de overeenkomsten zoals vermeld in dit document uit te voeren”, verklaarde Biza-minister Noersalim namens de regering van Suriname. Hij kaartte aan dat Suriname van oudsher migratiestromen heeft doorgemaakt. Al vanaf 1630 migreren mensen vrijwillig of gedwongen naar Suriname. De Surinaamse bevolking bestaat daarom uit inheemse volkeren, tribale gemeenschappen van Afrikaanse afkomst en verschillende etnische groepen, bijvoorbeeld nazaten van contractarbeiders uit India en Java.

Allen uiten en genieten van uitzonderlijke tolerantie en religieuze vrijheid, met respect voor elkaars culturele achtergrond en die allemaal gelijke rechten hebben en toegang hebben tot sociale programma's, inclusief gezondheidszorg en onderwijs, hield de bewindsman de vergadering voor. Suriname heeft ter voorbereiding van een nationaal bevolkingsbeleid een bijeenkomst in Jacana gehouden. Migratie, met name arbeidsmigratie, werd tijdens die bijeenkomst als één van de belangrijkste pijlers gezien waarop de economische ontwikkeling van Suriname kan worden voortgezet. Dat heeft de bewindsman tijdens de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh opnieuw benadrukt.

Paramaribo, 18 december 2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
... Zie meerZie minder

Persbericht

Gezamenlijke inspanning resulteert in internationale migratie

Internationale migratie kan effectief worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen en toezeggingen van alle landen. De goedkeuring van het Global Compact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie, op deze Intergouvernementele Conferentie, is daarom een bewijs dat de internationale gemeenschap de noodzaak van de gezamenlijke inspanningen heeft ingezien.
Dit zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) tijdens de verklaring die hij namens de regering uitsprak op de onlangs gehouden Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh, Marokko. De minister zei op deze internationale migratiebijeenkomst dat migratie een multidimensionale realiteit is, met zijn uitdagingen en voordelen. Het is daarom van cruciaal belang om een holistische benadering van migratie aan te nemen om illegale migratie effectief te bestrijden. Dit zal de keuzes van mensen en de mogelijkheden verbeteren om veilig en productief te migreren.

In zijn toespraak stelde de bewindsman dat dit wereldwijd compact het allereerste samenwerkingskader is voor internationale migratie onder auspiciën van de Verenigde Naties. “De Republiek Suriname zal alles in het werk stellen om de overeenkomsten zoals vermeld in dit document uit te voeren”, verklaarde Biza-minister Noersalim namens de regering van Suriname. Hij kaartte aan dat Suriname van oudsher migratiestromen heeft doorgemaakt. Al vanaf 1630 migreren mensen vrijwillig of gedwongen naar Suriname. De Surinaamse bevolking bestaat daarom uit inheemse volkeren, tribale gemeenschappen van Afrikaanse afkomst en verschillende etnische groepen, bijvoorbeeld nazaten van contractarbeiders uit India en Java.

Allen uiten en genieten van uitzonderlijke tolerantie en religieuze vrijheid, met respect voor elkaars culturele achtergrond en die allemaal gelijke rechten hebben en toegang hebben tot sociale programmas, inclusief gezondheidszorg en onderwijs, hield de bewindsman de vergadering voor. Suriname heeft ter voorbereiding van een nationaal bevolkingsbeleid een bijeenkomst in Jacana gehouden. Migratie, met name arbeidsmigratie, werd tijdens die bijeenkomst als één van de belangrijkste pijlers gezien waarop de economische ontwikkeling van Suriname kan worden voortgezet. Dat heeft de bewindsman tijdens de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in Marrakesh opnieuw benadrukt.

Paramaribo, 18 december 2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken.Image attachment

PERSBERICHT

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voor een goede voorbereiding, vlotte uitvoering en richtig verloop van de verkiezingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Binnenland. Deze werkgroep richt zich voornamelijk op het binnenland van Suriname, met name het gebied van de in stamverband levende groepen. Biza-functionaris Anastatia Pokie, die tevens coördinator is van de werkgroep, zegt dat de voorbereidingsverkiezingswerkzaamheden voor het binnenland voor dit jaar zijn afgerond.

Pokie geeft verder aan dat de werkgroep Binnenland ervoor moet zorgen dat alle ID-gerechtigden van het binnenland worden voorzien van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast wil de werkgroep aandacht besteden aan de groep mensen van wie de geboorte-akte niet is aangegeven bij de burgerlijke stand, alsook de groep bij wie er een onvolkomenheid voorkomt in hun brondocument.

De werkgroep Binnenland heeft dit jaar reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor een goede uitvoering van de verkiezingswerkzaamheden. In verband met het project “Missie Actualisering Bevolkingsadministratie” zijn al enkele missies uitgevoerd naar het binnenland van Suriname. De dorpen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Paloemeu, Tepoe, Koeroenie, Amoetopo, Apoera en Apetina zijn reeds aangedaan.
In oktober 2018 heeft de werkgroep zich ook beziggehouden met het project "Voorbereidende Verificatiewerkzaamheden ten behoeve van de missies", dat vlot is verlopen. Het gaat om meer dan 36.000 records die het team moet verifiëren. In drie maanden tijd heeft het team ongeveer 33.000 records geverifieerd. Het streven is erop gericht om voorafgaand aan de missies, alle records geverifieerd te hebben met de bevolkingsregisters van de burgerlijke stand. In 2019 zullen de verschillende dorpen in het binnenland ook middels plaatselijke missies worden aangedaan.

Paramaribo, 17 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Voorbereiding verkiezingswerkzaamheden binnenland voor 2018 afgerond

Voor een goede voorbereiding, vlotte uitvoering en richtig verloop van de verkiezingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal werkgroepen geïnstalleerd, waaronder de werkgroep Binnenland. Deze werkgroep richt zich voornamelijk op het binnenland van Suriname, met name het gebied van de in stamverband levende groepen. Biza-functionaris Anastatia Pokie, die tevens coördinator is van de werkgroep, zegt dat de voorbereidingsverkiezingswerkzaamheden voor het binnenland voor dit jaar zijn afgerond.

Pokie geeft verder aan dat de werkgroep Binnenland ervoor moet zorgen dat alle ID-gerechtigden van het binnenland worden voorzien van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast wil de werkgroep aandacht besteden aan de groep mensen van wie de geboorte-akte niet is aangegeven bij de burgerlijke stand, alsook de groep bij wie er een onvolkomenheid voorkomt in hun brondocument.

De werkgroep Binnenland heeft dit jaar reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor een goede uitvoering van de verkiezingswerkzaamheden. In verband met het project “Missie Actualisering Bevolkingsadministratie” zijn al enkele missies uitgevoerd naar het binnenland van Suriname. De dorpen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Paloemeu, Tepoe, Koeroenie, Amoetopo, Apoera en Apetina zijn reeds aangedaan.
In oktober 2018 heeft de werkgroep zich ook beziggehouden met het project Voorbereidende Verificatiewerkzaamheden ten behoeve van de missies, dat vlot is verlopen. Het gaat om meer dan 36.000 records die het team moet verifiëren. In drie maanden tijd heeft het team ongeveer 33.000 records geverifieerd. Het streven is erop gericht om voorafgaand aan de missies, alle records geverifieerd te hebben met de bevolkingsregisters van de burgerlijke stand. In 2019 zullen de verschillende dorpen in het binnenland ook middels plaatselijke missies worden aangedaan.

Paramaribo, 17 december 2018 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Anastatia Kanapé-Pokie fai ta mbei de go fika ala no joo sjie🗣🗣

Persbericht
Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date
De afdeling Vreemdelingenregistratie houdt het vreemdelingenbestand up-to-date. "Dit is één van haar voornaamste taken", zegt Praveen Kalpoe, hoofd van de afdeling Vreemdelingenregistratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De taken van de afdeling Vreemdelingenregistratie bestaan onder meer uit het afstempelen van geldige verblijfsvergunningen of PSA-documenten, alsook overige administratieve werkzaamheden. Een PSA-status staat voor Personen van Surinaamse Afkomst.
Om in aanmerking te komen voor de PSA-status moet betrokkene voldoen aan de wettelijke verplichtingen. “Indien de persoon heeft besloten om zich hier in Suriname te vestigen, dan meldt die zich hier op het kantoor op de afdeling aan. Waarop gelet wordt om zo een registratie c.q. inschrijving te doen; het geldig PSA- document en het geldig paspoort. Het kortverblijf en paspoort moeten wel geldig zijn voor de PSA-personen en daarnaast de overige documenten die aan te pas komen voor de verdere afhandeling”, geeft Kalpoe aan.
Het afdelingshoofd van Vreemdelingenregistratie legt uit dat voorafgaand aan de registratie van een verblijfsvergunning en een PSA-document eerst een traject van aanvraag afgelegd dient te worden bij de bevoegde instanties. Voor een PSA-status is men terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor een verblijfsvergunning bij het ministerie van Justitie en Politie. Met de geldige verblijfsvergunning of PSA-document en andere nodige documenten melden zij zich daarna aan bij de afdeling Vreemdelingenregistratie van Biza.
De afdeling Vreemdelingenregistratie is gehuisvest in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, bekend als het CBB, aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 170. De dienstverlening vindt plaats vanaf kwart over zeven ’s morgens tot kwart over één in de middag.

Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht
Vreemdelingenregistratie houdt vreemdelingenbestand up-to-date
De afdeling Vreemdelingenregistratie houdt het vreemdelingenbestand up-to-date. Dit is één van haar voornaamste taken, zegt Praveen Kalpoe, hoofd van de afdeling Vreemdelingenregistratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De taken van de afdeling Vreemdelingenregistratie bestaan onder meer uit het afstempelen van geldige verblijfsvergunningen of PSA-documenten, alsook overige administratieve werkzaamheden. Een PSA-status staat voor Personen van Surinaamse Afkomst.
Om in aanmerking te komen voor de PSA-status moet betrokkene voldoen aan de wettelijke verplichtingen. “Indien de persoon heeft besloten om zich hier in Suriname te vestigen, dan meldt die zich hier op het kantoor op de afdeling aan. Waarop gelet wordt om zo een registratie c.q. inschrijving te doen; het geldig PSA- document en het geldig paspoort. Het kortverblijf en paspoort moeten wel geldig zijn voor de PSA-personen en daarnaast de overige documenten die aan te pas komen voor de verdere afhandeling”, geeft Kalpoe aan.
Het afdelingshoofd van Vreemdelingenregistratie legt uit dat voorafgaand aan de registratie van een verblijfsvergunning en een PSA-document eerst een traject van aanvraag afgelegd dient te worden bij de bevoegde instanties. Voor een PSA-status is men terecht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor een verblijfsvergunning bij het ministerie van Justitie en Politie. Met de geldige verblijfsvergunning of PSA-document en andere nodige documenten melden zij zich daarna aan bij de afdeling Vreemdelingenregistratie van Biza.
De afdeling Vreemdelingenregistratie is gehuisvest in het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, bekend als het CBB, aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat 170. De dienstverlening vindt plaats vanaf kwart over zeven ’s morgens tot kwart over één in de middag.

Ministerie van BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

Personeel CBB klaargestoomd voor systeem eID's

Een geselecteerd deel van het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een train-the-trainers-course gevolgd om te kunnen omgaan met het nieuwe ID-kaartensysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij konden hierdoor bekend raken met het werksysteem van de printing house op het CBB-complex aan de Jaggernath Lachmonstraat. De nieuwe ID-kaarten of eID’s zullen binnenkort worden uitgeprint in de printing house.

Valerie Finsy, hoofd van de afdeling ID-kaarten van het CBB, geeft aan dat de cursus in het Engels is. “We hebben een selectie gemaakt uit een groep van beleidsmedewerkers en afdelingshoofden, zodat zij de informatie op hun beurt makkelijker kunnen overbrengen aan het overig personeel.”

De training bestaat uit twee delen, zegt Michael Kromodimedjo, hoofd ICT-afdeling CBB. Het gaat om de operators en de administrators training. De operators zijn de gebruikers van het systeem. Zij zullen te werk gesteld worden op de diverse bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) en in de printing house. Het gehele systeem bestaat uit verschillende fasen. De administrators training is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het totaal systeem. “Denk bijvoorbeeld aan het maken van back-ups, ervoor zorgen dat alles operationeel is en dat er geen issues zijn met betrekking tot de verbindingen met de database.”

Malvin Renfrum, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat de aanvragen voor het maken van de ID-kaarten worden gedaan bij de bvb’s. “De aanvraag, wat onder andere inhoudt de foto, de handtekening, de vingerafdrukken van de burger, wordt naar de printing house gestuurd. Hier wordt de informatie op juistheid gecontroleerd en als alles klopt wordt de ID-kaart uitgeprint. De uitgeprinte ID wordt teruggestuurd naar het bvb waar de persoon de aanvraag heeft ingediend”, aldus Renfrum.

Paramaribo, 13 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Personeel CBB klaargestoomd voor systeem eIDs

Een geselecteerd deel van het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een train-the-trainers-course gevolgd om te kunnen omgaan met het nieuwe ID-kaartensysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij konden hierdoor bekend raken met het werksysteem van de printing house op het CBB-complex aan de Jaggernath Lachmonstraat. De nieuwe ID-kaarten of eID’s zullen binnenkort worden uitgeprint in de printing house.

Valerie Finsy, hoofd van de afdeling ID-kaarten van het CBB, geeft aan dat de cursus in het Engels is. “We hebben een selectie gemaakt uit een groep van beleidsmedewerkers en afdelingshoofden, zodat zij de informatie op hun beurt makkelijker kunnen overbrengen aan het overig personeel.”

De training bestaat uit twee delen, zegt Michael Kromodimedjo, hoofd ICT-afdeling CBB. Het gaat om de operators en de administrators training. De operators zijn de gebruikers van het systeem. Zij zullen te werk gesteld worden op de diverse bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) en in de printing house. Het gehele systeem bestaat uit verschillende fasen. De administrators training is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het totaal systeem. “Denk bijvoorbeeld aan het maken van back-ups, ervoor zorgen dat alles operationeel is en dat er geen issues zijn met betrekking tot de verbindingen met de database.”

Malvin Renfrum, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat de aanvragen voor het maken van de ID-kaarten worden gedaan bij de bvb’s. “De aanvraag, wat onder andere inhoudt de foto, de handtekening, de vingerafdrukken van de burger, wordt naar de printing house gestuurd. Hier wordt de informatie op juistheid gecontroleerd en als alles klopt wordt de ID-kaart uitgeprint. De uitgeprinte ID wordt teruggestuurd naar het bvb waar de persoon de aanvraag heeft ingediend”, aldus Renfrum.

Paramaribo, 13 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Persbericht

BiZa start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is een onderzoek begonnen naar de oorzaken van het onjuist gebruik van stembiljetten. Dit departement is verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Suriname staat bekend voor een goede en transparante verkiezingsorganisatie. Echter valt bij de verkiezingsevaluaties op dat stembiljetten ongeldig, onbruikbaar of van onwaarde verklaard moeten worden vanwege onjuist gebruik.

Aangezien het de bedoeling is de verkiezingen steeds beter te organiseren en de participatie te optimaliseren, is besloten dit onderzoek te doen. Het doel is om na te gaan welke fouten het meest worden gemaakt en hoe de voorlichting zo effectief mogelijk hierop te richten, zodat burgers op correcte wijze de stembiljetten zullen gebruiken. BiZa heeft de Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Mencke aangetrokken om het onderzoek te leiden. Voorafgaand hieraan zijn de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 verzameld en gesorteerd.

De verzamelde documenten zijn gesorteerd naar district, resort en stembureau. Dinsdag 11 december zijn de biljetten door BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto overgedragen aan Mencke. Daarbij waren als verkiezingsactoren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en Stephanie Bram van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De eindresultaten zullen ook met deze actoren gedeeld worden. SWI-voorzitter Mencke heeft een periode van twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.

Paramaribo, 13 december 2018
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

BiZa start onderzoek naar oorzaken ongeldige stembiljetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is een onderzoek begonnen naar de oorzaken van het onjuist gebruik van stembiljetten. Dit departement is verantwoordelijk voor de organisatie van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Suriname staat bekend voor een goede en transparante verkiezingsorganisatie. Echter valt bij de verkiezingsevaluaties op dat stembiljetten ongeldig, onbruikbaar of van onwaarde verklaard moeten worden vanwege onjuist gebruik.

Aangezien het de bedoeling is de verkiezingen steeds beter te organiseren en de participatie te optimaliseren, is besloten dit onderzoek te doen. Het doel is om na te gaan welke fouten het meest worden gemaakt en hoe de voorlichting zo effectief mogelijk hierop te richten, zodat burgers op correcte wijze de stembiljetten zullen gebruiken. BiZa heeft de Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Mencke aangetrokken om het onderzoek te leiden. Voorafgaand hieraan zijn de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 verzameld en gesorteerd.

De verzamelde documenten zijn gesorteerd naar district, resort en stembureau. Dinsdag 11 december zijn de biljetten door BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto overgedragen aan Mencke. Daarbij waren als verkiezingsactoren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en Stephanie Bram van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De eindresultaten zullen ook met deze actoren gedeeld worden. SWI-voorzitter Mencke heeft een periode van twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.

Paramaribo, 13 december 2018 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

BEKENDMAKINGEN m.b.t aangepaste sluitingstijden CBB en BvB's ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGEN m.b.t aangepaste sluitingstijden CBB en BvBsImage attachment

 

Commentaren

Tinus Soerowirjo.

Suzy Inda Doelah

PERSBERICHT

Suriname ook bij vergadering International Council on Archives

Directeur Rita Tjien Fooh – Hardjomohamad van het Nationaal Archief Suriname, heeft in Kameroen de Assembly van de International Council on Archives bijgewoond. Dit deed ze in de hoedanigheid van voorzitter van de Caribbean Archive Organisation (ICA), de Caraïbische branche van de International Council on Archives. Tegelijkertijd is Tjien Fooh – Hardjomohamad ook de voorzitter van de dertien branches die de ICA telt.

Tijdens de ICA-vergadering werd er gerapporteerd over het project ‘Archives at Risk’. Ook vond de launch plaats van de Disaster First Aid Relief Fund. Het project Archives at Risk is gestart naar aanleiding van orkaan Irma, die het vorig jaar het Caraïbisch gebied heeft geteisterd. De orkaan heeft niet alleen financiële en materiële schade aangericht, maar heeft ook de archieven van betrokken landen beschadigd. Er is hulp geboden in de vorm van een financial grant en er is een rapport gemaakt van de schade. Dat gebeurde in samenwerking met de Unesco en Nederland, omdat een aantal eilanden nog steeds vallen onder de paraplu van het Koninkrijk der Nederlanden. Het voornoemde is aanleiding geweest voor de International Council on Archives om een Disaster First Aid Relief Fund in het leven te roepen.

Het Nationaal Archief is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, alsmede van de parastatale bedrijven en instellingen. Ook is er ruimte gereserveerd voor archieven van particuliere instellingen en personen, die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in het politiek-, maatschappelijk- of economisch leven van Suriname. Al deze archieven vormen tezamen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historisch erfgoed van Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Suriname ook bij vergadering International Council on Archives

Directeur Rita Tjien Fooh – Hardjomohamad van het Nationaal Archief Suriname, heeft in Kameroen de Assembly van de International Council on Archives bijgewoond. Dit deed ze in de hoedanigheid van voorzitter van de Caribbean Archive Organisation (ICA), de Caraïbische branche van de International Council on Archives. Tegelijkertijd is Tjien Fooh – Hardjomohamad ook de voorzitter van de dertien branches die de ICA telt.

Tijdens de ICA-vergadering werd er gerapporteerd over het project ‘Archives at Risk’. Ook vond de launch plaats van de Disaster First Aid Relief Fund. Het project Archives at Risk is gestart naar aanleiding van orkaan Irma, die het vorig jaar het Caraïbisch gebied heeft geteisterd. De orkaan heeft niet alleen financiële en materiële schade aangericht, maar heeft ook de archieven van betrokken landen beschadigd. Er is hulp geboden in de vorm van een financial grant en er is een rapport gemaakt van de schade. Dat gebeurde in samenwerking met de Unesco en Nederland, omdat een aantal eilanden nog steeds vallen onder de paraplu van het Koninkrijk der Nederlanden. Het voornoemde is aanleiding geweest voor de International Council on Archives om een Disaster First Aid Relief Fund in het leven te roepen.

Het Nationaal Archief is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, alsmede van de parastatale bedrijven en instellingen. Ook is er ruimte gereserveerd voor archieven van particuliere instellingen en personen, die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in het politiek-, maatschappelijk- of economisch leven van Suriname. Al deze archieven vormen tezamen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historisch erfgoed van Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

PERSBERICHT

Archieven belangrijk voor transparant beleid

Archieven zijn een bewijsstuk van beleid dat is gevoerd ofwel handelingen die de leiding van overheidsinstellingen heeft gepleegd. “Wij spreken vaak van transparant beleid en daarvoor moet je verantwoording afleggen, maar je kunt geen verantwoording afleggen als je de documenten niet in handen hebt”, zegt directeur Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad van het Nationaal Archief Suriname (NAS).

Zij drukt daarom ministers en directeuren van overheidsinstellingen op het hart om zich te orïenteren op de afdelingen die direct te maken hebben met archiefvorming. Dat zijn de afdelingen Documentatie en Informatie Vorming (DIV) en semi-statische archieven. Hierdoor kunnen zij een beter beeld hebben op het belang van het project ‘Opstellen Selectielijsten’, aan de hand waarvan overheidsarchieven worden geselecteerd voor permanente bewaring. Het project Opstellen Selectielijsten duurt twee jaar.

De jaarlijkse planning van het NAS is ook ditmaal middels verschillende projecten uitgevoerd. Onder andere is het personeel bijgeschoold en is een groot project gestart om ordening te brengen in het behoud en beheer van overheidsarchieven. Het personeel is tevens bijgeschoold om papieren archieven zelfstandig te restaureren en gereed te maken voor digitalisering. Ook is het Nationaal Archief Informatie Systeem (Nais) in gebruik genomen. Dit systeem verschaft bezoekers toegang tot gedigitaliseerde informatie.

Het is ook ruim een jaar dat archieven over Suriname uit de koloniale periode zijn overgebracht naar het NAS. Tjien Fooh – Hardjomohamad merkt op dat deze bronnen nog steeds te weinig worden geraadpleegd. “De studenten van de opleiding geschiedenis en de historici maken gebruik van de archieven, maar de samenleving heeft het nog laten liggen.” Zij benadrukt dat het NAS er niet alleen is om archieven te bewaren, maar dat ze die ook beschikbaar stelt voor onderzoek.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Archieven belangrijk voor transparant beleid

Archieven zijn een bewijsstuk van beleid dat is gevoerd ofwel handelingen die de leiding van overheidsinstellingen heeft gepleegd. “Wij spreken vaak van transparant beleid en daarvoor moet je verantwoording afleggen, maar je kunt geen verantwoording afleggen als je de documenten niet in handen hebt”, zegt directeur Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad van het Nationaal Archief Suriname (NAS).

Zij drukt daarom ministers en directeuren van overheidsinstellingen op het hart om zich te orïenteren op de afdelingen die direct te maken hebben met archiefvorming. Dat zijn de afdelingen Documentatie en Informatie Vorming (DIV) en semi-statische archieven. Hierdoor kunnen zij een beter beeld hebben op het belang van het project ‘Opstellen Selectielijsten’, aan de hand waarvan overheidsarchieven worden geselecteerd voor permanente bewaring. Het project Opstellen Selectielijsten duurt twee jaar. 

De jaarlijkse planning van het NAS is ook ditmaal middels verschillende projecten uitgevoerd. Onder andere is het personeel bijgeschoold en is een groot project gestart om ordening te brengen in het behoud en beheer van overheidsarchieven. Het personeel is tevens bijgeschoold om papieren archieven zelfstandig te restaureren en gereed te maken voor digitalisering. Ook is het Nationaal Archief Informatie Systeem (Nais) in gebruik genomen. Dit systeem verschaft bezoekers toegang tot gedigitaliseerde informatie. 

Het is ook ruim een jaar dat archieven over Suriname uit de koloniale periode zijn overgebracht naar het NAS. Tjien Fooh – Hardjomohamad merkt op dat deze bronnen nog steeds te weinig worden geraadpleegd. “De studenten van de opleiding geschiedenis en de historici maken gebruik van de archieven, maar de samenleving heeft het nog laten liggen.” Zij benadrukt dat het NAS er niet alleen is om archieven te bewaren, maar dat ze die ook beschikbaar stelt voor onderzoek. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Sixteen Days of Activism

Echte liefde is, dat we ondanks alles de ander respectvol en eerzaam blijven behandelen. Liefde is een gezamenlijke investering die beide kanten op werkt. Iedere relatie bloeit door eerlijke communicatie. Een relatie is een kwestie van geven en nemen. Machtsverschillen zijn niet goed voor een relatie. In een gezonde relatie worden macht, huishoudelijke verantwoordelijkheden en andere dingen, evenredig verdeeld. Ook beslissingen worden gezamenlijk genomen in een goede relatie. In een gezonde relatie is er geen plaats voor geweld.
... Zie meerZie minder

Sixteen Days of Activism

Echte liefde is, dat we ondanks alles de ander respectvol en eerzaam blijven behandelen. Liefde is een gezamenlijke investering die beide kanten op werkt. Iedere relatie bloeit door eerlijke communicatie. Een relatie is een kwestie van geven en nemen. Machtsverschillen zijn niet goed voor een relatie. In een gezonde relatie worden macht, huishoudelijke verantwoordelijkheden en andere dingen, evenredig verdeeld. Ook beslissingen worden gezamenlijk genomen in een goede relatie. In een gezonde relatie is er geen plaats voor geweld.

Sixteen Days of Activism

Het is altijd moeilijk om vrijelijk over huiselijk geweld te praten.
Als je slachtoffer bent of bent geweest van misbruik, doorbreek het zwijgen en laat iemand het weten. Als je een situatie van geweld ziet of tegenkomt, verbreek dan het zwijgen en help het slachtoffer.
Mannen en jongens hebben er baat bij dat hun moeders, dochters, zusters beschermd worden tegen geweld. Daarom moeten mannen en jongens actief betrokken zijn en moeten zij de stilte doorbreken, door hun stem te laten horen en actie te ondernemen voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen.
... Zie meerZie minder

Sixteen Days of Activism

Het is altijd moeilijk om vrijelijk over huiselijk geweld te praten. 
Als je slachtoffer bent of bent geweest van misbruik, doorbreek het zwijgen en laat iemand het weten. Als je een situatie van geweld ziet of tegenkomt, verbreek dan het zwijgen en help het slachtoffer.
Mannen en jongens hebben er baat bij dat hun moeders, dochters, zusters beschermd worden tegen geweld. Daarom moeten mannen en jongens actief betrokken zijn en moeten zij de stilte doorbreken, door hun stem te laten horen en actie te ondernemen voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen.

Persbericht

Minister Noersalim zeer tevreden over resultaten Nationaal Archief

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft in het haast afgelopen jaar goed invulling gegeven aan de beleidsvisie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), met betrekking tot het Archiefwezen in Suriname. Biza-minister Mike Noersalim is dan ook zeer tevreden over de inzet van NAS-directeur Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad en het voltallig personeel van het NAS.

Zo is er een samenwerking aangegaan met onder andere de Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor het openbaar en voor de samenleving toegankelijk maken van de slavenregisters, terwijl met het nationaal archief van India, Indonesië en Nederland ook partnerschappen zijn aangegaan. Markant noemt de minister de aanschaf van een compleet nieuw scanapparaat dat gerekend mag worden tot het beste van het beste en gefinancierd is door een internationale partner. “Als we het moeten vergelijken met auto’s, dan is dit scanapparaat de Mercedes onder de scanapparaten. Dat heeft de nodige resultaten met zich meegebracht”, zegt de bewindsman.

Daarnaast is gewerkt aan capaciteitsversterking, waarbij personeel op de verschillende ministeries de DIV-1 opleiding met succes heeft afgerond. Intussen is hard gewerkt aan de voorbereiding van de DIV-2 opleiding, waarvoor reeds een concrete samenwerking is aangegaan. “Ik zou nog meer zaken kunnen opnoemen, maar belangrijk is dat dit alles heeft geresulteerd in het niet hoeven aanspreken van onze eigen begroting. We weten dat we in een uitdagend tijdperk leven, het gaat om staatsfinanciën en de samenwerkingsverbanden hebben geresulteerd in het niet hoeven aanspreken van onze eigen begroting. Dat betekent een stukje bezuiniging voor de Staat en dat pad gaan we voortzetten”, stelt Noersalim. Hij heeft op basis van de resultaten het volste vertrouwen in archivaris Tjien Fooh en haar team.

Intern is er gewerkt aan de verbetering van de rechtspositie van de NAS-medewerkers. Minister Noersalim bevestigt in dit kader dat de leiding van het NAS een lans heeft gebroken voor haar personeel. Het NAS-personeel volgt ook regelmatig interne trainingen, afhankelijk van de afdeling en het werk dat wordt verricht, laat Tanya Sitaram, hoofd Publieksdiensten van het NAS, weten. Ook worden zij in bepaalde gevallen on the job getraind. Sitaram geeft voorts aan dat er doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd. Zij noemt de werksfeer en onderlinge samenwerking goed. “Er zijn vaak overlegmomenten en we communiceren”, aldus Sitaram.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Minister Noersalim zeer tevreden over resultaten Nationaal Archief 

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft in het haast afgelopen jaar goed invulling gegeven aan de beleidsvisie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), met betrekking tot het Archiefwezen in Suriname. Biza-minister Mike Noersalim is dan ook zeer tevreden over de inzet van NAS-directeur Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad en het voltallig personeel van het NAS.

Zo is er een samenwerking aangegaan met onder andere de Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor het openbaar en voor de samenleving toegankelijk maken van de slavenregisters, terwijl met het nationaal archief van India, Indonesië en Nederland ook partnerschappen zijn aangegaan. Markant noemt de minister de aanschaf van een compleet nieuw scanapparaat dat gerekend mag worden tot het beste van het beste en gefinancierd is door een internationale partner. “Als we het moeten vergelijken met auto’s, dan is dit scanapparaat de Mercedes onder de scanapparaten. Dat heeft de nodige resultaten met zich meegebracht”, zegt de bewindsman.

Daarnaast is gewerkt aan capaciteitsversterking, waarbij personeel op de verschillende ministeries de DIV-1 opleiding met succes heeft afgerond. Intussen is hard gewerkt aan de voorbereiding van de DIV-2 opleiding, waarvoor reeds een concrete samenwerking is aangegaan. “Ik zou nog meer zaken kunnen opnoemen, maar belangrijk is dat dit alles heeft geresulteerd in het niet hoeven aanspreken van onze eigen begroting. We weten dat we in een uitdagend tijdperk leven, het gaat om staatsfinanciën en de samenwerkingsverbanden hebben geresulteerd in het niet hoeven aanspreken van onze eigen begroting. Dat betekent een stukje bezuiniging voor de Staat en dat pad gaan we voortzetten”, stelt Noersalim. Hij heeft op basis van de resultaten het volste vertrouwen in archivaris Tjien Fooh en haar team.

Intern is er gewerkt aan de verbetering van de rechtspositie van de NAS-medewerkers. Minister Noersalim bevestigt in dit kader dat de leiding van het NAS een lans heeft gebroken voor haar personeel. Het NAS-personeel volgt ook regelmatig interne trainingen, afhankelijk van de afdeling en het werk dat wordt verricht, laat Tanya Sitaram, hoofd Publieksdiensten van het NAS, weten. Ook worden zij in bepaalde gevallen on the job getraind. Sitaram geeft voorts aan dat er doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd. Zij noemt de werksfeer en onderlinge samenwerking goed. “Er zijn vaak overlegmomenten en we communiceren”, aldus Sitaram.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Sixteen Days of Activism

Het is altijd moeilijk om vrijelijk over huiselijk geweld te praten.
Als je slachtoffer bent of bent geweest van misbruik, doorbreek het zwijgen en laat iemand het weten. Als je een situatie van geweld ziet of tegenkomt, verbreek dan het zwijgen en help het slachtoffer.
Mannen en jongens hebben er baat bij dat hun moeders, dochters, zusters beschermd worden tegen geweld. Daarom moeten mannen en jongens actief betrokken zijn en moeten zij de stilte doorbreken, door hun stem te laten horen en actie te ondernemen voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen.
... Zie meerZie minder

Sixteen Days of Activism

Het is altijd moeilijk om vrijelijk over huiselijk geweld te praten. 
Als je slachtoffer bent of bent geweest van misbruik, doorbreek het zwijgen en laat iemand het weten. Als je een situatie van geweld ziet of tegenkomt, verbreek dan het zwijgen en help het slachtoffer.
Mannen en jongens hebben er baat bij dat hun moeders, dochters, zusters beschermd worden tegen geweld. Daarom moeten mannen en jongens actief betrokken zijn en moeten zij de stilte doorbreken, door hun stem te laten horen en actie te ondernemen voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen.

The Custom Facebook Feed plugin