Min BiZa

Facebook Posts

PHAGWA TOESPRAAK 2019 ... Zie meerZie minder

PHAGWA TOESPRAAK 2019

Subh Holi ... Zie meerZie minder

Subh Holi

 

Commentaren

Goedendag er gaat namelijk een fake foto rond hoor wilt u dit met de gemeenschap delen

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKING

 

Commentaren

Matthew Boschmans

Al is je id nog niet vervallen?kan er gelijk een e-ID gemaakt worden??

Giorgio

Joey Kliwon Bakri check dja

Monica Djojoastro

Hoeba Soeshma

Gine Tjie

Darren Fung A Loi

Moet er betaald worden voor een id

75 srd voor een ID ?????

Heh

Suraj Kanhai

Dean Ralim lees hier

+ Meer commentaren

Persbericht

Suriname gastheer van elfde regionale archiefconferentie

“Archives at Risk: Preserving Caribbean Heritage” is het thema van de CARBICA XI conferentie die in Suriname van 25 t/m 28 maart 2019 in Hotel Torarica wordt gehouden. De organisatie ligt in handen van het Nationaal Archief Suriname (Ministerie van Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de Caribische Archieforganisatie (the Caribbean Branch of the International Council on Archives- CARBICA). Tijdens deze conferentie zal de algemene leden vergadering onder andere een nieuw CARBICA-bestuur kiezen. De huidige voorzitter van CARBICA, mw. R.Tjien Fooh- Hardjomohamad (de Nationale Archivaris van Suriname) zal haar bestuurstermijn afsluiten (2015- 2018) en de voorzittershamer overdragen aan haar opvolger.
Er zullen diverse panels en ronde tafel discussies worden gehouden over de fysieke - en intellectuele uitdagingen, waarmee archiefinstellingen en andere erfgoedinstellingen geconfronteerd worden in de regio. Voorafgaand aan de conferentie zal een 'Digital Record Management' workshop worden georganiseerd. Deze workshop stelt deelnemers onder andere in staat om de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen. Daarnaast stelt het in staat de kenmerken van digitale documenten te identificeren en op een effectieve manier een aanvang te maken met het beheer van digitale gegevens. De workshop zal worden verzorgd door James Lowry (Lecturer University of Liverpool Centre for Archive Studies) en Sonia Black (Campus Records Manager and Adjunct Lecturer, University of the West Indies, Mona). Een andere workshop die door CARBICA wordt aangeboden betreft de vorming van gemeenschapsarchieven en heeft als thema ‘Community Archives: Capturing & Preserving Community Memory'. Deze workshop wordt verzorgd door Stanley Griffin (Lecturer University of the West Indies, Mona Campus) en Aparna Tandon (Coördinator, International Programme on Disaster Risk Management & Project Specialist at International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property- ICCROM).
De CARBICA XI conferentie zal worden bijgewoond door experts uit Bermuda, Jamaica, Grenada, Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados, Belize, Curaçao, USA en Engeland. Het Nationaal Archief Suriname roept alle geïnteresseerden op om deel te nemen aan deze bijzondere regionale archief conferentie, die voor het eerst in Suriname wordt gehouden. Voor deelname kunnen geïnteresseerden een bericht sturen naar het email adres: nas@homeaffairs.gov.sr

Paramaribo, 18 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

waarom niet per DigiD?

6 dagen geleden

Ministerie van Binnenlandse zaken

PERSBERICHT

Voorlopig 14 BvB’s voor aanvragen e-ID

Van de 42 Bureau’s voor Burgerzaken landelijk zijn 14 volledig aangesloten aan het e-ID systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BvB’s vanaf 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID kaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza)en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) doet er alles aan om de BvB’s die nog niet voorzien zijn van het e-ID systeem binnen afzienbare tijd daarover te doen beschikken, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van CBB.

Het gaat hierbij om de BvB’s Flora, Combé,Kwatta, Lelydorp, La Vigilantia, Meerzorg, Gronigen, Nw. Nickerie, Henar, Corantijn, Friendship, Albina, Brokopono Centrum en Atjonie. De ID-plichtige burgers van de overige BvB’s worden middels een afgebakende lijst verwezen naar één van de 14 BvB’s.

De zaterdaagse dienstverlening bij de BvB’s Flora, Combé, Centrum en Pad van Wanica houdt in dat burgers van alle districten terecht kunnen op deze BvB’s voor diensten z.a. uittreksels, nationaliteitsverklaringen, paspoortaanvragen enz. Aangezien slechts twee (2) van de vier (4) BvB’s die op de zaterdag open zijn en van een ID-Booth zijn voorzien, zal er voorlopig geen aanmaak van e-ID kaarten op de zaterdag plaatsvinden.

De launch van de e-ID en de opening van de Print House hebben op vrijdag 15 maart plaatsgevonden op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De Vice-president Ashwin Adhin en minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mochten als eerst over hun e-ID beschikken tijdens deze plechtigheid. Ook de oudste en jongste ID-gerechtigde burger van Paramaribo hebben hun identiteitskaart in ontvangst genomen. Het gaat om Ferdinand Richenel Alexander (103 jr) en Mercedes Tjon Soe Tsoi (16jr).

Paramaribo, 17 maart 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Valencia Agoes

En de mensen die naar een ander wijk moeten om hun E id te maken Moeten ze uitreksel.meenemen ofzo van hun wijk kantoor of gebeurd alles gewoon op 1plaats? Er moet genoeg en goed info naar buiten komen.want als bepaalde mensen v saramacca naar kwatta moeten,is een afstand en strax hoor j wat j allemaal moet meenemen,dus terug voor die dag. Liever alle info goed en duidelijk Zodat wanneer men gaat,niet terug hoeven naar hun wijk kantoor voor andere bescheiden voor die e id

PERSBERICHT

Voorlopig 14 BvB’s voor aanvragen e-ID

Van de 42 Bureau’s voor Burgerzaken landelijk zijn 14 volledig aangesloten aan het e-ID systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BvB’s vanaf 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID kaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza)en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) doet er alles aan om de BvB’s die nog niet voorzien zijn van het e-ID systeem binnen afzienbare tijd daarover te doen beschikken, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van CBB.

Het gaat hierbij om de BvB’s Flora, Combé,Kwatta, Lelydorp, La Vigilantia, Meerzorg, Gronigen, Nw. Nickerie, Henar, Corantijn, Friendship, Albina, Brokopono Centrum en Atjonie. De ID-plichtige burgers van de overige BvB’s worden middels een afgebakende lijst verwezen naar één van de 14 BvB’s.

De zaterdaagse dienstverlening bij de BvB’s Flora, Combé, Centrum en Pad van Wanica houdt in dat burgers van alle districten terecht kunnen op deze BvB’s voor diensten z.a. uittreksels, nationaliteitsverklaringen, paspoortaanvragen enz. Aangezien slechts twee (2) van de vier (4) BvB’s die op de zaterdag open zijn en van een ID-Booth zijn voorzien, zal er voorlopig geen aanmaak van e-ID kaarten op de zaterdag plaatsvinden.

De launch van de e-ID en de opening van de Print House hebben op vrijdag 15 maart plaatsgevonden op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De Vice-president Ashwin Adhin en minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mochten als eerst over hun e-ID beschikken tijdens deze plechtigheid. Ook de oudste en jongste ID-gerechtigde burger van Paramaribo hebben hun identiteitskaart in ontvangst genomen. Het gaat om Ferdinand Richenel Alexander (103 jr) en Mercedes Tjon Soe Tsoi (16jr).

Paramaribo, 17 maart 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Samantha Wongsoredjo

IrNa Alimisi

Ishwari Autar Changoer kijk

Mercedes Tjon Soe Tsoi wt doet j naam hier😂😂jongste ID houder

Shirley Monkou Monkou Lornette Renatte

Sh alista Shamilia Widjojo

Moesredjo Ariano

Shalinie Doerga, wij moeten op henar maken

Shal Bhagoe Arveen Sital

Sien van Velthuizen

Renda Gadden

Angela Ragghu

Mildred Robert Constanza Gambier

Xio Jilen-chra

Prathveen Ashutosh Maniram

Jeanette Swedo

Moet j daar waar j bent ingeschreven die id maken of kan het anywhere?

Leonie Tirtaredja

Silvia Projodikromo Pawiroredjo

Liefkindjuhh Kimmy

Arwin Autar, Aswin Jagesar

Sergio Karjasemita lees

Julyatin Molijo volg effe waar v vigilantia

+ Meer commentaren

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

BEKENDMAKING ... Zie meerZie minder

BEKENDMAKINGImage attachment

Persbericht

Minister Noersalim kondigt launch e-ID aan

Minister Mike Noersalim meldt met groot genoegen, dat na een gedegen voorbereiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), het zover is dat de launch van de e-ID op vrijdag 15 maart zal plaatsvinden. Het voornoemde zal gepaard gaan met de opening van de printinghouse. Met de launch van de e-ID probeert de minister invulling te geven aan het ontwikkelingsplan, waarbij is aangegeven dat ICT, ICT-hulpmiddelen en innovatie een katalyserende werking hebben voor de ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder het overheidsapparaat.
Noersalim zegt desgevraagd dat voor de E-ID de hoogste veiligheidsstandaarden worden gehanteerd. Deze nieuwe ID-kaart bevat onder andere een chip, een elektronische gegevensdrager, waarop enorm veel informatie kan worden opgeslagen. Het vervalsen van een E-ID zal praktisch niet mogelijk zijn, simpel vanwege het feit dat ook de biometrische gegevens van de burger worden opgeslagen. Op termijn zal het overleggen van een uittreksel overbodig worden gemaakt. De bewindsman deed uit de doeken, dat het Ministerie drukdoende was om de nodige wetten en wetsproducten klaar te maken ter ondersteuning van de e-ID. Aan de andere kant is het personeel getraind om met de nieuwe processen voor het aanvragen en vervaardigen van de e-ID om te gaan, terwijl simultaan de printinghouse operationeel werd gemaakt.
Waar er voorheen alleen op het CBB aan de Jagernath Lachmonstraat een ID-kaart kon worden gemaakt, kan er voortaan bij elke BvB een aanvraag van de e-ID worden gedaan, oftewel de enrollment. De verschillende persoonsgegevens van de burgers en tevens de vingerafdrukken en foto worden ter plekke op het Bureau voor Burgerzaken gemaakt. Deze data worden vervolgens digital naar de printinghouse gestuurd, waarna de burger binnen 30 dagen zijn of haar e-ID kan ontvangen.
Het ministerie heeft een aantal BvB’s geïdentificeerd die na de launch operationeel zullen zijn voor de enrollment van de e-ID, dit om een zo groot mogelijk spreiding te hebben van de enrollment lokaties. De minister benadrukt dat het vooralsnog niet gaat om alle 42 BvB’s.
Noersalim besluit met de mededeling dat burgers vanaf maandag 18 maart terecht kunnen bij de geselecteerde BvB’s. De lokaties zullen nader bekend worden gemaakt door het ministerie van BiZa.


Paramaribo, 14 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT
... Zie meerZie minder

Persbericht

Minister Noersalim kondigt launch e-ID aan

Minister Mike Noersalim meldt met groot genoegen, dat na een gedegen voorbereiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), het zover is dat de launch van de e-ID op vrijdag 15 maart zal plaatsvinden. Het voornoemde zal gepaard gaan met de opening van de printinghouse. Met de launch van de e-ID probeert de minister invulling te geven aan het ontwikkelingsplan, waarbij is aangegeven dat ICT, ICT-hulpmiddelen en innovatie een katalyserende werking hebben voor de ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder het overheidsapparaat.
Noersalim zegt desgevraagd dat voor de E-ID de hoogste veiligheidsstandaarden worden gehanteerd. Deze nieuwe ID-kaart bevat onder andere een chip, een elektronische gegevensdrager, waarop enorm veel informatie kan worden opgeslagen. Het vervalsen van een E-ID zal praktisch niet mogelijk zijn, simpel vanwege het feit dat ook de biometrische gegevens van de burger worden opgeslagen. Op termijn zal het overleggen van een uittreksel overbodig worden gemaakt. De bewindsman deed uit de doeken, dat het Ministerie drukdoende was om de nodige wetten en wetsproducten klaar te maken ter ondersteuning van de e-ID. Aan de andere kant is het personeel getraind om met de nieuwe processen voor het aanvragen en vervaardigen van de e-ID om te gaan, terwijl simultaan de printinghouse operationeel werd gemaakt.
Waar er voorheen alleen op het CBB aan de Jagernath Lachmonstraat een ID-kaart kon worden gemaakt, kan er voortaan bij elke BvB een aanvraag van de e-ID worden gedaan, oftewel de enrollment. De verschillende persoonsgegevens van de burgers en tevens de vingerafdrukken en foto worden ter plekke op het Bureau voor Burgerzaken gemaakt. Deze data worden vervolgens digital naar de printinghouse gestuurd, waarna de burger binnen 30 dagen zijn of haar e-ID kan ontvangen.
Het ministerie heeft een aantal BvB’s geïdentificeerd die na de launch operationeel zullen zijn voor de enrollment van de e-ID, dit om een zo groot mogelijk spreiding te hebben van de enrollment lokaties. De minister benadrukt dat het vooralsnog niet gaat om alle 42 BvB’s.
Noersalim besluit met de mededeling dat burgers vanaf maandag 18 maart terecht kunnen bij de geselecteerde BvB’s. De lokaties zullen nader bekend worden gemaakt door het ministerie van BiZa.
 

Paramaribo, 14 maart 2019

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUTImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Maar waarom moeten wij dan srd 75 betalen?

Bri KabeliKabeli.Kevan Renfurm

Persbericht

Amerikaanse ambassadeur brengt beleefdheidsbezoek aan minister Noersalim

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft verschillende beleidsgebieden, waarin ook de Amerikaanse Ambassade interesse heeft. Dit gaf Karen Lynn Williams, de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, te kennen tijdens haar beleefdheidsbezoek aan minister Mike Noersalim van BiZa. De meeste aandacht van ambassadeur Williams ging uit naar de organisatie van de verkiezingen in ons land en het beleidsgebied genderaangelegenheden.
De bewindsman heeft samen met de directeur van BiZa, Putridewi Amatsoemarto en Yvonne Towikromo, beleidsadviseur op BiZa, de ambassadeur zo omstandig mogelijk geïnformeerd over de op handen zijnde verkiezingen en de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van het gender gebeuren in ons land. De minister bracht ook onder de aandacht van de ambassadeur dat bij de komende verkiezingen er 45.000 ‘first voters’ zijn.
Directeur Amatsoemarto legde uit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de hoofdverantwoordelijke is voor het organiseren van de verkiezingen in 2020. Volgens haar is het interessant om ingelicht te worden over het kiesstelsel van de Verenigde Staten. Dat verschilt met het kiesgebeuren in Suriname, waar we mogelijk iets uit kunnen leren. Minister Noersalim was zeer ingenomen met het bezoek en hoopt in de toekomst gezamenlijk projecten uit te kunnen voeren. De ambassadeur was blij dat zij is geïnformeerd over de stand van zaken en gaf aan dat de ambassade graag in contact blijft met het ministerie en bereid is waar nodig, assistentie te verlenen.
Als blijk van waardering over dit beleefdheidsbezoek werden door zowel de minister als de ambassadeur presentjes uitgewisseld.

Paramaribo, 13 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Amerikaanse ambassadeur brengt beleefdheidsbezoek aan minister Noersalim  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft verschillende beleidsgebieden, waarin ook de Amerikaanse Ambassade interesse heeft. Dit gaf Karen Lynn Williams, de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, te kennen tijdens haar beleefdheidsbezoek aan minister Mike Noersalim van BiZa. De meeste aandacht van ambassadeur Williams ging uit naar de organisatie van de verkiezingen in ons land en het beleidsgebied genderaangelegenheden.
De bewindsman heeft samen met de directeur van BiZa, Putridewi Amatsoemarto en Yvonne Towikromo, beleidsadviseur op BiZa, de ambassadeur zo omstandig mogelijk geïnformeerd over de op handen zijnde verkiezingen en de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van het gender gebeuren in ons land. De minister bracht ook onder de aandacht van de ambassadeur dat bij de komende verkiezingen er 45.000 ‘first voters’ zijn.
Directeur Amatsoemarto legde uit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de hoofdverantwoordelijke is voor het organiseren van de verkiezingen in 2020.  Volgens haar is het interessant om ingelicht te worden over het kiesstelsel van de Verenigde Staten. Dat verschilt met het kiesgebeuren in Suriname, waar we mogelijk iets uit kunnen leren. Minister Noersalim was zeer ingenomen met het bezoek en hoopt in de toekomst gezamenlijk projecten uit te kunnen voeren. De ambassadeur was blij dat zij is geïnformeerd over de stand van zaken en gaf aan dat de ambassade graag in contact blijft met het ministerie en bereid is waar nodig, assistentie te verlenen.
Als blijk van waardering over dit beleefdheidsbezoek werden door zowel de minister als de ambassadeur presentjes uitgewisseld.

Paramaribo, 13 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

Bekendmaking ... Zie meerZie minder

Bekendmaking

Verkiezingen 2020 ... Zie meerZie minder

Verkiezingen 2020

PERSBERICHT

Transformatie productie identiteitskaarten

De productie van identiteitskaarten ondergaat een transformatie. Dit houdt in dat de afdeling Identiteitskaarten op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) vanaf woensdag 13 maart tot en met zaterdag 16 maart gesloten zal zijn voor het publiek. Vanaf 18 maart 2019 kunnen burgers zich wenden tot de bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) om hun identiteitskaarten te maken. Dit zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van het CBB.

De invoering van de elektronische identiteitskaart, de e-ID zal gefaseerd plaatsvinden. In de eerste fase kan dat alleen op specifieke bureau’s die zijn aangesloten op de database van het CBB. In de volgende fase worden de andere bvb’s opgenomen, zodat de dienstverlening voor het aanmaken van de e-ID gedecentraliseerd wordt en voor iedere ingezetene toegankelijk zal worden.

Burgers van wie de id-kaart binnenkort vervalt, dienen zich dan met de kaart aan te melden op de respectieve bvb. Burgers die pas zestien jaar zijn geworden, dienen met een ouder en het familieboek naar het bureau te gaan. “Nadat de burger de aanvraag indient, wordt een gezichtsopname gemaakt, de vingerafdrukken afgenomen en wordt de handtekening digitaal vastgelegd”, zegt Finsy. Deze informatie wordt digitaal opgestuurd naar de printing house. Daar wordt de kaart vervaardigd.

De wachttijd voor de e-ID is maximaal 30 dagen. Deze moet na de wachttijd persoonlijk worden afgehaald door de kaarthouder, want de kaart wordt geactiveerd met een vingerafdruk. Bij inruil binnen de overgangsperiode van drie jaar en voor de zestienjarigen die hun eerste id-kaart maken is het kosteloos. Zeventienjarigen die voor het eerst een ID- kaart komen maken, moeten wel srd 75 betalen.

Paramaribo, 11 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

 Transformatie productie identiteitskaarten  

De productie van identiteitskaarten ondergaat een transformatie. Dit houdt in dat de afdeling Identiteitskaarten op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) vanaf woensdag 13 maart tot en met zaterdag 16 maart gesloten zal zijn voor het publiek. Vanaf 18 maart 2019 kunnen burgers zich wenden tot de bureau’s voor burgerzaken (bvb’s) om hun identiteitskaarten te maken. Dit zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van het CBB. 

De invoering van de elektronische identiteitskaart, de e-ID zal gefaseerd plaatsvinden. In de eerste fase kan dat alleen op specifieke bureau’s die zijn aangesloten op de database van het CBB. In de volgende fase worden de andere bvb’s opgenomen, zodat de dienstverlening voor het aanmaken van de e-ID gedecentraliseerd wordt en voor iedere ingezetene toegankelijk zal worden. 

Burgers van wie de id-kaart binnenkort vervalt, dienen zich dan met de kaart aan te melden op de respectieve bvb. Burgers die pas zestien jaar zijn geworden, dienen met een ouder en het familieboek naar het bureau te gaan. “Nadat de burger de aanvraag indient, wordt een gezichtsopname gemaakt, de vingerafdrukken afgenomen en wordt de handtekening digitaal vastgelegd”, zegt Finsy. Deze informatie wordt digitaal opgestuurd naar de printing house. Daar wordt de kaart vervaardigd. 

De wachttijd voor de e-ID is maximaal 30 dagen. Deze moet na de wachttijd persoonlijk worden afgehaald door de kaarthouder, want de kaart wordt geactiveerd met een vingerafdruk. Bij inruil binnen de overgangsperiode van drie jaar en voor de zestienjarigen die hun eerste id-kaart maken is het kosteloos. Zeventienjarigen die voor het eerst een ID- kaart komen maken, moeten wel srd 75 betalen.

 Paramaribo, 11 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

 

Commentaren

Ik zie dat we op alles achter willen blyven boi oeng no gwenti verandering daarom als we in t buiten land gaan berypen we niets en kyken zo vreemd

Ma Da fa wo sabi sot bvb Jullie moeten toch specificeren welke filialen al aan de slag gaan 🙄🙄

Men Wil het nummr vn de beest introduren darom met vingerafdruk

Moet een ieder 75 srd betalen of alleen die 17+.ik heb onlangs de mijne verlengd. Dus na 10 jaar weer

O ja en nog iets. Er moet een wet komen dat Criminelen geen aanspraak maken op de Ambulance! Want wy betalen daarvoor. En ze mishandelen en vermoorden het volk!

Komen nog steeds alle gegevens op mijn e-ID zoals ziekenverzekering bla bla....zo niet dan hoeft ik die nieuwe niet ik loop al met een aantal kaarten en mijn vingers heb ik altijd bij mij dus meer info please😏

als we gn stemmen volgendjr.wordt er ook geld betaald .nonsenss mt deze leuke mensen.

Nog voor tien mensen niet voor 5 dan pas leren we het

Ik ga niet kunnen betalen hor sorry ik blijft met me ouwe ID

Negative thinking thats why Suriname is 0

als ik het goed hb bij het vervallen van je ID moet je betalen..75 srd...

Weer een money making business

De kosten voor het maken van de e-ID...??????? Iedereen weet dat het 75srd is dus oen kang pot ing in a bericht yere!!

a no spotu dit ook.nog erbij hup hup nog 10

We gaan voor nog 5

Oe ma

beestachtig toch.30 dagen wachten voor een id. pffff

dan betre oeng tang naga oeng e-id yere want foe srd 20 voor n oud model ID en nu naar srd75

Rommel

Kosten zyn hoog 😮😮🙈🙈. 75 srd

Als k mij niet vergist,dan lees k dat de 17jarigen ofzo die hun id gaan maken srd75 moeten betalen.en niet wij die al een hebben.v ons is waarachijnlijk grwoon laten inruilen/vernieuwen

Te oeno meking wo pai belasting fing😂😂

Soso pp a regering dies ej doe

+ Meer commentaren

Persbericht

Minister Noersalim levert bijdrage aan de Voorleesweek

In het kader van de nationale voorleesweek, heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim drie verschillende scholen aangedaan, waar hij heeft voorgelezen aan kinderen uit verschillende klassen. Op deze manier heeft hij invulling gegeven aan de campagne die het lezen onder de jongeren moet bevorderen.
Op de eerste dag bracht hij een bezoek aan de Buchnerschool aan de Lozingweg, een lagere school van de E.B.G.S., waar hij het verhaal van Job heeft voorgelezen. Vervolgens bracht hij een bezoek aan de Thaborschool aan de Nieuw zorgweg, die valt onder de Methodiste gemeente, waar hij uit het boek ‘De eenzame watramama’ heeft mogen voorlezen. Als laatst bracht hij een bezoek aan O.S. II Meerzorg in het district Commewijne, waar hij voorlas uit het boek ‘Fort Bokou.’ De leerlingen hebben niet alleen mogen genieten van het voorleestalent van de minister, maar zeker ook van de wijze waarop hij interactief de verbeeldingskracht van de leerlingen naar boven wist te halen. Zo toetste hij op verschillende manieren de algemene ontwikkeling van de kinderen en gaf hij de zesde klassers de opdracht om na te gaan wie de ministers zijn van de verschillende ministeries in Suriname.
Het was niet alleen voor de leerlingen een prettige ervaring, maar zeker ook voor de minister die de mening is toegedaan dat er tijd vrijgemaakt moet worden om te werken aan de vorming van onze jeugd. “Wij moeten het niet alleen zeggen, maar ook doen. Wij moeten onze tijd en energie stoppen om goede burgers te vormen die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname.”

Paramaribo, 11 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

Minister Noersalim levert bijdrage aan de Voorleesweek

In het kader van de nationale voorleesweek, heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim drie verschillende scholen aangedaan, waar hij heeft voorgelezen aan kinderen uit verschillende klassen. Op deze manier heeft hij invulling gegeven aan de campagne die het lezen onder de jongeren moet bevorderen.
Op de eerste dag bracht hij een bezoek aan de Buchnerschool aan de Lozingweg, een lagere school van de E.B.G.S., waar hij het verhaal van Job heeft voorgelezen. Vervolgens bracht hij een bezoek aan de Thaborschool aan de Nieuw zorgweg, die valt onder de Methodiste gemeente, waar hij uit het boek ‘De eenzame watramama’ heeft mogen voorlezen. Als laatst bracht hij een bezoek aan O.S. II Meerzorg in het district Commewijne, waar hij voorlas uit het boek ‘Fort Bokou.’ De leerlingen hebben niet alleen mogen genieten van het voorleestalent van de minister, maar zeker ook van de wijze waarop hij interactief de verbeeldingskracht van de leerlingen naar boven wist te halen. Zo toetste hij op verschillende manieren de algemene ontwikkeling van de kinderen en gaf hij de zesde klassers de opdracht om na te gaan wie de ministers zijn van de verschillende ministeries in Suriname.
Het was niet alleen voor de leerlingen een prettige ervaring, maar zeker ook voor de minister die de mening is toegedaan dat er tijd vrijgemaakt moet worden om te werken aan de vorming van onze jeugd. “Wij moeten het niet alleen zeggen, maar ook doen. Wij moeten onze tijd en energie stoppen om goede burgers te vormen die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname.”

Paramaribo, 11 maart 2019 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

Persbericht

BGA evalueert concept genderplannen met ministeries

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) heeft twee concept genderplannen besproken met stakeholders van verschillende ministeries. Het gaat om het Genderactieplan 2020-2021 en de Genderbeleidsvisie 2021- 2035.
“Deze documenten zijn onder begeleiding van consultant Annette Tjon Sie Fat samengesteld op het bureau Gender Aangelegenheden, vanuit het raamwerk van de verschillende verdragen die wij hebben getekend op het gebied van Gendergelijkheid”, zegt Melissa Deel van het BGA. Het bureau resideert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De plannen zijn aan de hand van prioriteitsgebieden samengesteld. Met de stakeholders is nagegaan of de plannen voldoen aan de korte- en langetermijndoelen die moeten leiden tot gendergelijkheid. “Het uiteindelijke doel is gendergelijkheid, maar zoals u weet is dat niet iets wat in twee of drie jaren bereikt kan worden”, aldus Deel.
Volgens consultant Tjon Sie Fat is het nieuw dat een genderbeleidsdocument voor lange periode is vastgesteld. De vorige plannen waren geldig voor vijf jaar. Dit plan is uitgeschreven voor 15 jaar. De belangrijkste reden hiervoor is om meer tijd in te bouwen voor de evaluatie en eventuele aanpassing van de plannen. Het genderbeleidsplan loopt ook parallel met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die in 2030 moeten zijn bereikt moeten.
“Het tweede document is een soort overlappingsdocument, het huidige ontwikkelingsplan gaat door tot het jaar 2020 en als we het gender visiedocument pas in 2021 laten beginnen, ontstaat er een hiaat.” De plannen in beide documenten zijn activiteiten die door verschillende ministeries worden uitgevoerd. Die worden ook tijdig geëvalueerd, verzekert de consultant. De volgende stap is om stakeholders vanuit het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de evaluatie van de conceptdocumenten. Het is belangrijk om te weten of de vastgestelde plannen uitvoerbaar zijn.

Paramaribo, 08 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Persbericht

BGA evalueert concept genderplannen met ministeries

Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) heeft twee concept genderplannen besproken met stakeholders van verschillende ministeries. Het gaat om het Genderactieplan 2020-2021 en de Genderbeleidsvisie 2021- 2035. 
“Deze documenten zijn onder begeleiding van consultant Annette Tjon Sie Fat samengesteld op het bureau Gender Aangelegenheden, vanuit het raamwerk van de verschillende verdragen die wij hebben getekend op het gebied van Gendergelijkheid”, zegt Melissa Deel van het BGA. Het bureau resideert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De plannen zijn aan de hand van prioriteitsgebieden samengesteld. Met de stakeholders is nagegaan of de plannen voldoen aan de korte- en langetermijndoelen die moeten leiden tot gendergelijkheid. “Het uiteindelijke doel is gendergelijkheid, maar zoals u weet is dat niet iets wat in twee of drie jaren bereikt kan worden”, aldus Deel.
Volgens consultant Tjon Sie Fat is het nieuw dat een genderbeleidsdocument voor lange periode is vastgesteld. De vorige plannen waren geldig voor vijf jaar. Dit plan is uitgeschreven voor 15 jaar. De belangrijkste reden hiervoor is om meer tijd in te bouwen voor de evaluatie en eventuele aanpassing van de plannen. Het genderbeleidsplan loopt ook parallel met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die in 2030 moeten zijn bereikt moeten.
“Het tweede document is een soort overlappingsdocument, het huidige ontwikkelingsplan gaat door tot het jaar 2020 en als we het gender visiedocument pas in 2021 laten beginnen, ontstaat er een hiaat.” De plannen in beide documenten zijn activiteiten die door verschillende ministeries worden uitgevoerd. Die worden ook tijdig geëvalueerd, verzekert de consultant. De volgende stap is om stakeholders vanuit het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de evaluatie van de conceptdocumenten. Het is belangrijk om te weten of de vastgestelde plannen uitvoerbaar zijn.

Paramaribo, 08 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

 

Commentaren

Mireille Ngadimin Regine Ngadimin

juf mireille ngadimin

Statement

Minister Noersalim: Gendergelijkheid leidt tot innovatie

De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, sprak in verband met de Internationale dag van de vrouw de volgende boodschap uit:
Het thema “Think Equal, Build Smart, Innovate for Change.”, van de Internationale Dag van de Vrouw spreekt mij erg aan. “Innoveren voor verandering”, nieuwe gedachten en ideeën vormen om gendergelijkheid te bereiken liggen niet ver van het regeringsbeleid dat gericht is op transformatie. Innovatie wordt algemeen erkend als een katalysator, een versneller van de gewenste resultaten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de Sustainable Development Goals).
Juist omdat innovatie versnelling tot stand brengt, moeten wij de samenhang tussen gendergelijkheid, innovatie en het transformatieve beleid van de overheid krachtiger aan elkaar koppelen. Die koppeling opent namelijk de ruimte om nieuwe ideeën te genereren en creatieve oplossingen te bedenken voor hardnekkige knelpunten die gendergelijkheid in de weg staan.
Suriname heeft niet stilgezeten als het gaat om de strijd voor gendergelijkheid. Er is hard gewerkt om de bewustwording over gendergelijkheid op alle niveaus en overal in het land op gang te brengen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan gender sensitieve trainingen voor ambtenaren, religieuze leiders, docenten en studenten en nog meer. In wet- en regelgeving is er ook progressie geboekt. Sedert januari 2009 kennen wij de Wet bestrijding Huiselijk Geweld en in 2012 werd de Wet inzake Belaging geslagen.
Een verdienste uit het verleden die niet uit het geheugen van Suriname mag wegvloeien is het Decreet C11. Strijdmoedige vrouwen en mannen hebben na een lange en moeizame strijd op 11 maart 1981 voor elkaar gekregen dat het Decreet C11 in het Staatblad van de Republiek Suriname werd gepubliceerd. De opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd daarmee een feit.
Zonder die innovatieve gedachte en het doorzettingsvermogen van de beijveraars voor gendergelijkheid had de verwezenlijking van Decreet C11 niet kunnen geschieden. De ratificatie van de Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women door Suriname had in die periode nog geen plaatsgevonden. Die ratificatie vond plaats in 1993. Onze dank aan die voorvechters van het vrouwenrecht is nog steeds groot.
Wij hebben weliswaar veel bereikt, tegelijkertijd valt er nog veel te veroveren en veel te winnen. Want, er worden nog steeds veel vrouwen achtergesteld, mishandeld, tekortgedaan en geëxploiteerd.
Innovatie en gendergelijkheid ondersteunen de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Beide vereisen een denken en handelen buiten de bestaande vooraf gedefinieerde parameters. Beide inspanningen vergen het breken van bestaande niet werkende sjablonen.
Ik roep alle mannen en vrouwen op om gezamenlijk de strijd te voeren voor een rechtvaardige Surinaamse samenleving.

Paramaribo, 08 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

Statement

Minister Noersalim: Gendergelijkheid leidt tot innovatie

De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, sprak in verband met de Internationale dag van de vrouw de volgende boodschap uit:
Het thema “Think Equal, Build Smart, Innovate for Change.”, van de Internationale Dag van de Vrouw spreekt mij erg aan. “Innoveren voor verandering”, nieuwe gedachten en ideeën vormen om gendergelijkheid te bereiken liggen niet ver van het regeringsbeleid dat gericht is op transformatie. Innovatie wordt algemeen erkend als een katalysator, een versneller van de gewenste resultaten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de Sustainable Development Goals).
Juist omdat innovatie versnelling tot stand brengt, moeten wij de samenhang tussen gendergelijkheid, innovatie en het transformatieve beleid van de overheid krachtiger aan elkaar koppelen. Die koppeling opent namelijk de ruimte om nieuwe ideeën te genereren en creatieve oplossingen te bedenken voor hardnekkige knelpunten die gendergelijkheid in de weg staan.
Suriname heeft niet stilgezeten als het gaat om de strijd voor gendergelijkheid. Er is hard gewerkt om de bewustwording over gendergelijkheid op alle niveaus en overal in het land op gang te brengen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan gender sensitieve trainingen voor ambtenaren, religieuze leiders, docenten en studenten en nog meer. In wet- en regelgeving is er ook progressie geboekt. Sedert januari 2009 kennen wij de Wet bestrijding Huiselijk Geweld en in 2012 werd de Wet inzake Belaging geslagen.
Een verdienste uit het verleden die niet uit het geheugen van Suriname mag wegvloeien is het Decreet C11.  Strijdmoedige vrouwen en mannen hebben na een lange en moeizame strijd op 11 maart 1981 voor elkaar gekregen dat het Decreet C11 in het Staatblad van de Republiek Suriname werd gepubliceerd. De opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd daarmee een feit.
Zonder die innovatieve gedachte en het doorzettingsvermogen van de beijveraars voor gendergelijkheid had de verwezenlijking van Decreet C11 niet kunnen geschieden. De ratificatie van de Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women door Suriname had in die periode nog geen plaatsgevonden.  Die ratificatie vond plaats in 1993. Onze dank aan die voorvechters van het vrouwenrecht is nog steeds groot.
Wij hebben weliswaar veel bereikt, tegelijkertijd valt er nog veel te veroveren en veel te winnen. Want, er worden nog steeds veel vrouwen achtergesteld, mishandeld, tekortgedaan en geëxploiteerd.
Innovatie en gendergelijkheid ondersteunen de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Beide vereisen een denken en handelen buiten de bestaande vooraf gedefinieerde parameters. Beide inspanningen vergen het breken van bestaande niet werkende sjablonen.
Ik roep alle mannen en vrouwen op om gezamenlijk de strijd te voeren voor een rechtvaardige Surinaamse samenleving.

Paramaribo, 08 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachment

Fijne dag.. ... Zie meerZie minder

Fijne dag..

PERSBERICHT

Chinese ambassadeur voor kennismaking bij minister Mike Noersalim

De Chinese ambassadeur, Liu Quan en de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim hebben in een vriendelijk onderhoud kennis met elkaar gemaakt en tegelijkertijd gesproken over de samenwerking Suriname en China. De bewindslieden erkennen het wederzijds begrip en respect die er voor elkaar wordt getoond.
Verder is er gesproken over verschillende onderwerpen waaronder educatie, gender gelijkheid, jongeren met betrekking tot social media, religie en cultuur. Een van de belangrijke dingen is het formuleren van het beleid. Er moet eenheid in diversiteit moet zijn. Eenheid staat op nummer één legt de ambassadeur uit. Hij is van mening dat het van belang is om een eenheid te vormen binnen de samenleving. Dat is vooral het geval bij een multiculturele samenleving als Suriname. “Equality and fairness” zijn de keywords om in harmonie te leven met elkaar. De ambassadeur vindt educatie een belangrijke factor, omdat het niet gemakkelijk is een ontwikkeld persoon te beïnvloeden.“Suriname is rich in natural resources and Suriname is also located in the Caribbean region. I think you need to have the policies.” Volgens de ambassadeur heeft Suriname potentie om buitenlandse investeerders aan te trekken en om zelfstandig de economie naar boven te werken, omdat wij alles in huis hebben. De ambassadeur geeft verder aan dat hij alleen zijn ideeën deelt met ons en dat de regering zelf bepaalt wat zij met de informatie doet. Het bezoek vond plaats op donderdag 21 februari 2019.Paramaribo, 05 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Godsdienstleer voor duurzame ontwikkeling van Suriname

“Godsdiensten spelen een belangrijke rol in het aanwakkeren van vertrouwen. Wij van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden, zijn ervan overtuigd dat in de leer van de verschillende godsdiensten aspecten voor een duurzame ontwikkeling besloten liggen,”.

Dit zegt minister Mike Noersalim tijdens een gebedsmanifestatie georganiseerd door de gemeente Gusti Betjik Ministeries. De bewindsman is van mening dat die aspecten van ontwikkeling en duurzaamheid verder moeten worden uitgewerkt en ten dienste worden gesteld aan de spirituele, sociale en economische ontwikkeling van het land. “Wij mogen die diversiteit met recht als een rijkdom zien en ervaren. Godsdienstige gemeenschappen in Suriname voelen zich mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit land. En, zo hoort het ook. Want, de ontwikkeling van ons land ligt in handen van de gehele Surinaamse bevolking. En, daar horen de gelovigen ook bij”.Gelovigen ontlenen kracht aan elkaar en aan het geloof en stelt hen in staat om de samenleving vanuit een gevoel van verbondenheid en vertrouwen toe te treden. Onze pluriforme samenleving is niet alleen rijk aan mensen van verschillende etniciteiten, culturen en afkomsten. Het wordt ook gekenmerkt door haar rijkdom aan de verschillende godsdiensten en geloven. “ Godsdienst, brengt ook troost, geeft moed en zet aan tot daden. Een daad van verantwoordelijkheid en betrokkenheid is dit gezamenlijk gebed. De gemeente Gusti Betjik Ministeries heeft deze gebedsmanifestatie georganiseerd omdat zij de verantwoordelijkheid voelt voor het welbevinden van ons land”, aldus de minister.

Paramaribo, 05 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
... Zie meerZie minder

PERSBERICHT

Godsdienstleer voor duurzame ontwikkeling van Suriname

“Godsdiensten spelen een belangrijke rol in het aanwakkeren van vertrouwen. Wij van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden, zijn ervan overtuigd dat in de leer van de verschillende godsdiensten aspecten voor een duurzame ontwikkeling besloten liggen,”. 

Dit zegt minister Mike Noersalim tijdens een gebedsmanifestatie georganiseerd door de gemeente Gusti Betjik Ministeries. De bewindsman is van mening dat die aspecten van ontwikkeling en duurzaamheid verder moeten worden uitgewerkt en ten dienste worden gesteld aan de spirituele, sociale en economische ontwikkeling van het land. “Wij mogen die diversiteit met recht als een rijkdom zien en ervaren. Godsdienstige gemeenschappen in Suriname voelen zich mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit land. En, zo hoort het ook. Want, de ontwikkeling van ons land ligt in handen van de gehele Surinaamse bevolking. En, daar horen de gelovigen ook bij”.Gelovigen ontlenen kracht aan elkaar en aan het geloof en stelt hen in staat om de samenleving vanuit een gevoel van verbondenheid en vertrouwen toe te treden. Onze pluriforme samenleving is niet alleen rijk aan mensen van verschillende etniciteiten, culturen en afkomsten. Het wordt ook gekenmerkt door haar rijkdom aan de verschillende godsdiensten en geloven. “ Godsdienst, brengt ook troost, geeft moed en zet aan tot daden. Een daad van verantwoordelijkheid en betrokkenheid is dit gezamenlijk gebed. De gemeente Gusti Betjik Ministeries heeft deze gebedsmanifestatie georganiseerd omdat zij de verantwoordelijkheid voelt voor het welbevinden van ons land”, aldus de minister.

Paramaribo, 05 maart 2019

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKENImage attachmentImage attachment

The Custom Facebook Feed plugin