Strei! (Maisha Neus)

Facebook Posts

1 uur geleden

STREI

... Zie meerZie minder

9 uur geleden

STREI

Girl Posts
This is what I want my tax dollars spent on
... Zie meerZie minder

Girl Posts

 

Commentaren

Dit kunnen adek studs zelf bouwen

Gemeente Amsterdam!!! Ideetje??

This will keep you in a never ending loop, I think tax dollars should be spent on teaching people how and why to dispose their garbage properly

1 dag geleden

STREI

Opmerking: het is niet het pre-rogatief van de president om de govenor van de centralebank te ontslaan. Net als bij aanstelling moet de hele regering dat wil zeggen de President en Raad van Ministers het ontslag tekenen tenzij het contract van de govenor vanwege tijd vervalt. Tot mijn verbazing heeft niemand daar een opmerking over gemaakt. De Raad van Ministers doet alsof ze van niks weten....

Ter voorkoming van willekeur dient het ontslag met redenen omkleed zijn. Als Gersie zelf ontslag heeft genomen, wordt het makkellijker. Dan hoeft de regering alleen het ontslag te aanvaarden. We verwachten dan wel dat de zwaarwegende redenen van dhr Gersie dan ook kenbaar moeten worden gemaakt. Hij moet aangeven dat het niet een afgedwongen ontslag betreft omdat dan de bankwet is overtreden

Wie kan hieromtrent adviseren?
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

De hele regering is verantwoordelijk.

Niemand wil zijn eigen ramen stukgooien.......posities liggen binnen handbereik. De één zijn dood, de ander zijn brood...... De mensen die moeten praten begrijpen het niet, het gaat ze te snel. De ene gebeurtenis na de ander kapot gebeukt door de harde realiteit weten ze niet meer wat te moeten geloven. En precies hier maakt scholing het verschil. De gretigheid te willen weten, de drang te willen begrijpen waarom het niet lukt. Als je kijkt en luistert naar NII kom je zwaar bedrogen uit. Als je luistert naar meester manipulator Limburg dan blijf je berooid achter de feiten aanlopen. Hoe moeilijk kan het zijn? Plus en min? Hoeveel krijg in binnen en hoeveel geef ik uit? Ga ik vooruit of achteruit? Ziet de toekomst er op basis van de voorspellingen van economen er gunstig uit? We benne benieuwd....

De ministers zijn hiervan op de hoogte. Men is bang, zeg maar laf om de mond open te trekken , doe je dat dan kan je meteen starten om jouw buro op te ruimen. Dit gaat pas veranderen wanneer wij van die Bouterse verlost zijn.

Als President plus raad van ministers Moët tekenen dan Liever Tekent alleen de President aangezien de ministers door dezelfde President benoemd zijn Geworden, dus Het is allemaal conflict of interest in ons systeem, Als het ontslag eerst naar de DNA moest dan hadden we nog een kleine kans op een onpartijdig besluit

Misschien zijn ze eens dat hij is ontslagen

...ma even eerlijken serieus...WAAR GEBEUREN/KUNNEN GEBEUREN ONRECHTVAARDIGE,ONMENSELIJKE,TERRORISERENDE,DISCRIMINERENDE,ONDERDRUKKENDE,MACHT'S MISBRUIKENDE,HYPOCRITISCHE,BOVEN DE WET HANDELINDEN WAAR MEN NIET OM ZIJN MEDEMENS GEEFT...ALLEEN IN SU TOCH...VAN SUérs voor SUérs..kijk maar naar al die protest/demonstraties die voor SUérs waren georganiseerd...hoe was de opkomst...zegt heel toch...SU is er van bewust wat ze zijn en heeft geen problemen ermee...alles wat vandaag de dag met SU gebeurt is dankzij GEHEEL SU DIE ERVAN BEWUST IS EN GEWOON ACCEPTEERT....

+ Meer commentaren

2 dagen geleden

STREI

#STREI! #ZORGENHOOP ... Zie meerZie minder

#STREI! #ZORGENHOOP

 

Commentaren

Cool en frissssss

Jonge gezonde weldenkende hersenen

💪

+ Meer commentaren

2 dagen geleden

STREI

Dussss wat???🙄🙄🙄 ... Zie meerZie minder

Dussss  wat???🙄🙄🙄

 

Commentaren

Welke burgers ??? Ham, vis of kip ???

Nooit meer bouterse

Fa we mek foto zo wazig.... niets kan je lezen behalve die vet gedrukte

Niets is minder waar want de burgers(over grote deel)heeft ervoor gezorgd dat ze aan de macht zijn...

Die stront zakken geven ons nu de schuld

Nooit is bauta fout geweest, elke keer anderen en nu burgers zelfs. Bauta ben je misschien een profeet. Zo iemand moet gestraft worden en nooit meer op de NDP stemmen.

Oe ma pang pang koulo sakasaka regering

Zuiver dictator mentally. Millitair blijf altijd millitair....daarom toch....2020! Paarse parasieten...nooit meer!!!!

Regering mpp

Echt n strontregering boooooi

A no mie regering.,!

Dus we gaan nu op kopstukken reageren? Had je wel hoger in geschat hoor. Iedereen normaal mens weet dat vooral de koppen van Surinaamse media meer sensatie hebben, zodat men de inhoud niet leest met de juistheid die 9 vd 10 x totaal niet overeenkomt met de kop. Nkosi Kodjo

Waaattttttt?????????????? Eeyyyy!!!

De burgers hebben geen vergaande invloed mbt de koers . De uitvoerende macht wel olv vn de misleider zie daar de misleiding vn de misleider en consorten

Zeer misleidende kop want de inhoud vertelt iets anders. Maar ja de verkiezingen naderen dus......😀

A no mi

My grandma's whattttttt...... ???!🐮🌹

BOEFI YU MPP

Whaaaiiiiiiiiiiiiii!!! A no mi!!

En Bouta en zíjn trawanten zijn de duif🕊🕊🕊🕊🕊🕊

De regering hft te vl mensen die alles weten en ook rovers en dieven .Bepaalde ministers moeten duidelijk pakslag krijgen en 1 ding t volk hd vertrouwen u nt meer dus is duidelijk

Anderen de schuld geven is hun werkwijze.

De dood hft een andere oorzaak hahaha

Gersie is bedankt of teruggetreden , de koers is gestegen. K vraag mezelfe af 4 indien bouta bedankt wat de uitkomst zal zijn.Elk geval niet slechter dan ht al is.

+ Meer commentaren

3 dagen geleden

STREI

Voor een ieder die met vragen zit...
Wel of niet betalen?

STREI! blijft u adviseren NIET te betalen.

Genoeg informatie!Processen Kortgeding Rij en Voertuigenbelasting aangespannen door Raadsman Anand Biharie op verzoek van initatiefneemster en STREI! lid Stephanie de Randamie.

1. Briefcommunicatie (in dialoog treden met de tegenpartij):
In overleg treden met de staat d.m.v een brief waarin de situatie wordt voorgehouden en er geëist wordt dat de wet volledig wordt ingetrokken.
Tijdsbepaling: Binnen 2 1/2 week antwoord
Dhr. Biharie gaf 14 dagen aan.

Vloeit er geen bevredigend besluit/ antwoord hieruit, dan volgen stap 2 en 3.

2. Kortgeding procedure:
Eisen dat de wet onverbindend verklaard wordt of buiten toepassing gelaten wordt of als
ongeoorloofde wetgeving moet worden aangemerkt.

3. Bodemprocedure:
Alle bewijzen/ tegenargumenten (juridisch debat) om de zaak aan te vechten komen dan ter sprake.
Let wel: Kortgedingprocedure en bodemprocedure gaan samen.

4. Vonnis:
Indien de rechter een (naar het oordeel van de advocaat) onrechtmatige beslissing neemt, dan zullen er de volgende stappen genomen worden:

1. Hoger beroep in kortgedingprocedure
en
2. Hoger beroep in bodemprocedure

Komt er dan nog geen oplossing, dan is deze stap de laatste stap:
OAS (te Costa Rica)

Het Hof zal een uitspraak/ aanbeveling doen.

Grondslagen:
1. Bestaanszekerheid mag niet aangetast worden m.a.w. de overheid tast met extra belastingheffing ons inkomen direct aan….m.a.w onze koopkracht neemt af voor het in stand houden van een normaal persoonlijk leven (bleken) en dan is het verwachtbaar dat deze belastingheffing tot een toename van een inflatie leidt. (Ondernemers die veel rij- en voertuigen in bezit hebben, zullen extra
belastingen moeten betalen en dat zullen ze afwentelen op de consumenten en dat zijn wij).
De depreciatie van de SRD vindt dan weer plaats: sneeuwbaleffect krijg je.

2. Het recht op een persoonlijk leven (een rechtvaardig leven).
De kwaliteit van je leven gaat achteruit.

3. Een positief sociaal ontwikkeld leven.
De staat heeft te veel schulden gemaakt waardoor het noodgedwongen is steeds meer belastingen te heffen en dat moet een keertje stoppen.
De regering was/ is er om het volk vooruit te laten gaan, maar de regering doet het tegendeel.

Vraag:
Als de regering een wet maakt of een wet in werking doet treden omdat die bevoegd is dat te doen, waarom de wet dan aanvechten?

Antwoord:
De wet en het recht erkent het beginsel dat de wetgever (regering en/of DNA) de discretionaire bevoegdheid hebben wetten te maken en wij dus daarvoor respect zouden moeten hebben, echter... wetten mogen niet als rechtsgevolg hebben dat onze grond- en mensenrechten worden aangetast.
De regering mag een belastingwet aannemen, maar het moet onder de gegeven omstandigheden
(w'e kot' pina) niet een zgn. minimum severety level overschrijden.
De severety level mag niet meer zijn dan 2% (internationale norm) dus tussen de 1 en 2%.
Is het meer dan 2%, dan overschrijdt men de minimum severity level.
*****
Wetten... worden door de regering en DNA gemaakt.
Wetsvoorstellen… Regering en DNA.
Wetten zoals de Wet van Rij- en voertuigenbelasting worden toch goed gekeurd omdat het rechtsgeweten niet voldoende is ontwikkeld.
----------
Extra info:
Participatieve democratie:
Democratisch bestuur waarbij burgers deelnemen in besluitvormingsprocessen
cq wetgevingsprocessen.
-----------
Extra info:
Ontvankelijkheidverklaring:
Statutair staat er/ moet er staan dat de stichting voor het algemeen belang staat.
---------
Extra info:
Onafhankelijke stichting:
Niet een verlengstuk van een politieke partij.
- Het recht van een ieder staat centraal.
- Elke politieke partij kan zich wel vertegenwoordigd voelen.
* maar 1 keer in hoger beroep
-------
Extra info:
Grondrechtstaat in de grondwet.
Alle mensenrechten zijn grondrechten.
American Convention on Human Rights:
De mensenrechten die zouden moeten gelden in alle Amerikaanse staten.
Alleen America en Canada hebben dat niet geratificeerd (wettelijk erkend).
Dit geldt wel voor Suriname (vanaf 12 dec 1987).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u hierbij vervolgvragen hebben kunt u contact opnemen met de heer Drs. Anand Biharie.

- Maisha Neus
... Zie meerZie minder

Voor een ieder die met vragen zit...
Wel of niet betalen? 

STREI! blijft u adviseren NIET te betalen. 

Genoeg informatie!

 

Commentaren

Wetten mogen niet als rechtsgevolg hebben dat onze grond- en mensenrechten worden aangetast en dat minimum severety level mag niet overschreden worden... wat hierbij wel het geval is. De regering heeft dus een onrechtmatige overheidsdaad gepleegd en als het volk netjes een bezwaarschrift indient en ook al deze punten nogmaals aanhaalt, dan staan we sterker... aangezien de regering gehoor dient te geven aan de wensen van het volk... de regering is in dienst van het volk... niet anders om.

Serieus STREI🙄 jullie gaan mensen in problemen zetten wat als de belastingdienst jullie een stap voor is en de , regels van Nederland heeft gehanteerd? En mensen begint op te sluiten die hun boetes niet betaald?? Dan hoe gaan jullie doen, voor iedereen jullie advocaat inzetten?? Nee toch. Denk ook een beetje realistisch belastingdienst kan jullie voor zijn he. En ze nemen bijna alles nu over van Nederland

Toen er rechtszaken gaande was tegen Sasur, hoefden de mediahuizen en anderen geen auteursrechten gelden te betalen Ik denk dat we dat ook kunnen hanteren als een case, ondanks dat Sasur toen wel rechtsgeldig bezig was

ik heb nog niet betaald. ik wil ook niet betalen. die straten zijn nog niet gemaakt. ik ga geen wegenbelasting betalen,waarbij ik nog steeds elke 2e maand mijn onderstel moet maken. een complete onderstel kost al srd 3000 aan onderdelen alleen. wegenbelsting alleen om deze mensen rijker te maken.

Mie ne pai neks ?? Ding kang sabi ??? Mijn motto : weg met deze hersenlozen paarsen nietst nut ?????

Hopelijk is dit niet al het kruit.

Ik betaal niet ??? Duidelijk

Zuiver beter kon het niet

+ Meer commentaren

3 dagen geleden

STREI

Ter informatie voor de samenleving inzake Rechtzaak tegen Rij en Voertuigen Belasting:

De functie van de rechtelijke macht, dit bestaat uit (1) de staande magistratuur, zeg maar het Openbaar Ministerie en (2) de zittende magistratuur hebben beide de prorogatie, m.a.w. de bevoegdheid (eigenlijk de plicht daartoe) altijd na te gaan of wetten rechtsgeldig zijn alvorens het toepassing mag vinden. Dit is elementair, het staat niet expliciet in de wet, het is een rechtsbeginsel dat tot de rechtsdoctrine behoort, het als logisch wordt gezien volgens betreffende principe te handelen. Ja, in Suriname heeft de huidige PG jammer genoeg laten zien dat het een gebrekkig ontwikkeld geweten i.c. een gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten heeft. Denk maar eens terug aan zijn gedrag rondom de artikel 148-resolutie van de regeringsleider de poging de decembermoordenstrafzaak te willen stoppen. Jammer genoeg dat politiemannen die als functie hebben de wet te handhaven elementaire rechtskennis ontberen. Hoop niet dat de laatste bewering voor alle politiemannen geldt!!!

Tot maandag aanstaande om 24:00 uur heeft de regeringsleider van ons de tijd gehad de Wet RVb in te trekken. Zoals ik reeds heb opgemerkt. Hij behoort het te doen op basis van de gegeven argumenten, maar ook behoort hij het te doen omdat hij primair de verantwoordelijkheid heeft de grond- en mensenrechten van het volk te eerbiedigen.

Als de Regeringsleider weigert mee aan het verzoek te werken dan volgt de Kortgeding procedure. Verwacht wordt dat de Kantonrechter binnen 3-5 dagen zijn vonnis zal geven (we hebben ook recht op Hoger beroep, dus de hoger beroepsrechter kan ook voor 1 maart zijn vonnis geven)! Tegelijkertijd zal een bodemprocedure worden opgestart. De voorlopige voorziening van de Kantonrechter zal moeten inhouden dat de wettelijke voorschriften van de Wet RVb onverbindend verklaard zijn.

Dus vanaf 1 maart hoeven de burgers ook niet te betalen mits ze een bezwaarschrift hebben ingediend.

- Drs. Anand Biharie
... Zie meerZie minder

Ter informatie voor de samenleving inzake Rechtzaak tegen Rij en Voertuigen Belasting:

De functie van de rechtelijke macht, dit bestaat uit (1) de staande magistratuur, zeg maar het Openbaar Ministerie en (2) de zittende magistratuur hebben beide de prorogatie, m.a.w. de bevoegdheid (eigenlijk de plicht daartoe) altijd na te gaan of wetten rechtsgeldig zijn alvorens het toepassing mag vinden. Dit is elementair, het staat niet expliciet in de wet, het is een rechtsbeginsel dat tot de rechtsdoctrine behoort, het als logisch wordt gezien volgens betreffende principe te handelen. Ja, in Suriname heeft de huidige PG jammer genoeg laten zien dat het een gebrekkig ontwikkeld geweten i.c. een gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten heeft. Denk maar eens terug aan zijn gedrag rondom de artikel 148-resolutie van de regeringsleider de poging de decembermoordenstrafzaak te willen stoppen. Jammer genoeg dat politiemannen die als functie hebben de wet te handhaven elementaire rechtskennis ontberen. Hoop niet dat de laatste bewering voor alle politiemannen geldt!!!

Tot maandag aanstaande om 24:00 uur heeft de regeringsleider van ons de tijd gehad de Wet RVb in te trekken. Zoals ik reeds heb opgemerkt. Hij behoort het te doen op basis van de gegeven argumenten, maar ook behoort hij het te doen omdat hij primair de verantwoordelijkheid heeft de grond- en mensenrechten van het volk te eerbiedigen.

Als de Regeringsleider weigert mee aan het verzoek te werken dan volgt de Kortgeding procedure. Verwacht wordt dat de Kantonrechter binnen 3-5 dagen zijn vonnis zal geven (we hebben ook recht op Hoger beroep, dus de hoger beroepsrechter kan ook voor 1 maart zijn vonnis geven)! Tegelijkertijd zal een bodemprocedure worden opgestart. De voorlopige voorziening van de Kantonrechter zal moeten inhouden dat de wettelijke voorschriften van de Wet RVb onverbindend verklaard zijn.

Dus vanaf 1 maart hoeven de burgers ook niet te betalen mits ze een bezwaarschrift hebben ingediend. 

- Drs. Anand Biharie

 

Commentaren

Jay Djojo

Als ik goed begrijp dan kan men bezwaarschrift indienen tegen RVB.

Ik denk dat dit in makkelijker Nederlands geformuleerd moet worden. De helft van de bevolking gaat dit niet begrijpen. Trouwens... ik denk dat ik t begrijp.., maar hoeft niet correct te zijn 😝

Maar de triaspolitica , hebben de PAARSEN ABANIES neks te maken ????? Vraagt maar naar MR DUBAI ???

Ranesh Nanna

Dus wat??

+ Meer commentaren

The Custom Facebook Feed plugin