HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Facebook Posts

5 uur geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

After a succesful flight operation they ,Surinam Airways All Female Crew, have returned home safely. Our staff of JAP International Airport gave them a very warm welcome.


The first "All Female Flight Operation” in the Republic of Suriname.

#allfemalecrew #girlpower #japinternational #suriname
... Zie meerZie minder

22 uur geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Raymond Sapoen
HVB E WIN A STREI!!!
... Zie meerZie minder

Raymond Sapoen

23 uur geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

HVB E WIN A STREI!!! ... Zie meerZie minder

Panda & Lucy ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Mike Noersalim
De HVB-voorzitter, Maikel Noersalim, stelt dat een slimme man, Salomo, heeft gezegd: “Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid, opdat gij zelf hem niet gelijk wordt.” Dit op uitlatingen van Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo.
... Zie meerZie minder

Mike Noersalim

2 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Raymond Sapoen
Sapoen over uitspraken Somohardjo
... Zie meerZie minder

Raymond Sapoen

 

Commentaren

Niet eraan storen Hij weet nt meer wat hij mt zeggen Dus ene oor in ht andere uit

Harde taal

2 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Raymond Sapoen
Sapoen over uitspraken Somohardjo
... Zie meerZie minder

Raymond Sapoen

Power for the ladies namens de HVB Genderraad
Ladies 💪yes we can!!!

Paramaribo,15 januari 2019

De direktie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij is bijzonder trots op een historisch feit binnen de Surinaamse Luchtvaart.

Woensdag 16 januari 2019 is voor de Staat Suriname een markante dag, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij bereikt een mijlpaal.
Op woensdag 16 januari 2019 vertrekt omstreeks 09:30 uur “The first ever All Female Crew” binnen de Surinaamse luchtvaartgeschiedenis met de B737-700, “District of Saramacca”, vanuit de J.A.Pengel International Airport met als bestemming de Reina Beatrix international Airport, Aruba.
Binnen het vliegerscorps van de SLM was er in de achter ons liggende jaren slechts
één vrouwlijke vlieger te bespeuren, Astrid Deira. Captain Deira heeft bij de SLM een
indrukwekkende staat van dienst.

Aan het pilotencorps van de SLM is bij de laatste lichting nog een vrouw toegevoegd,
“Sha’ira Zuiverloon”, met haar 22 jaren is zij de jongste telg binnen dit corps.
Sha’ira heeft als rol model haar vader, José Zuiverloon die reeds jaren deel uit maakt
van de “flight crew” van de SLM.
Een enthousiaste” Surinam Airways All Female Crew” bestaande uit Captain, Astrid
Deira met als First Officer Sha’ira Zuiverloon en cabine crew, Purser Jo-Ann Leysner en
de Cabin Attendants Ifna Bernadin en Nancy Kasanngaloewar, zal voor de SLM deze
historische vlucht uitvoeren.
Vermeldenswaard is dat de complete afhandeling en uitvoering (loadcontrol, loadsheet en flightplan) voor deze vlucht door vrouwen wordt bewerkstelligd.

Deze operatie mag dan met terechte trots genoemd worden de allereerste “All Female Flight Operation” in de Republiek Suriname, een bijzonder gebeuren binnen de Surinaamse luchtvaart historie en een aanmoediging voor de jeugd. “Girl power” the slogan that encourages and celebrates women's empowerment, independence, and confidence, komt middels deze SLM vluchtoperatie helemaal tot uiting.
... Zie meerZie minder

Power for the ladies namens de HVB Genderraad
Ladies 💪yes we can!!!

Paramaribo,15 januari 2019

De direktie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij is bijzonder trots op een historisch feit binnen de Surinaamse Luchtvaart.

Woensdag 16 januari 2019 is voor de Staat Suriname een markante dag, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij bereikt een mijlpaal.
Op woensdag 16 januari 2019 vertrekt omstreeks 09:30 uur “The first ever All Female Crew” binnen de Surinaamse luchtvaartgeschiedenis met de B737-700, “District of Saramacca”, vanuit de J.A.Pengel International Airport met als bestemming de Reina Beatrix international Airport, Aruba.
Binnen het vliegerscorps van de SLM was er in de achter ons liggende jaren slechts 
één vrouwlijke vlieger te bespeuren, Astrid Deira. Captain Deira heeft bij de SLM een 
indrukwekkende staat van dienst.

Aan het pilotencorps van de SLM is bij de laatste lichting nog een vrouw toegevoegd, 
“Sha’ira Zuiverloon”, met haar 22 jaren is zij de jongste telg binnen dit corps.
Sha’ira heeft als rol model haar vader, José Zuiverloon die reeds jaren deel uit maakt 
van de “flight crew” van de SLM.
Een enthousiaste” Surinam Airways All Female Crew” bestaande uit Captain, Astrid 
Deira met als First Officer Sha’ira Zuiverloon en cabine crew, Purser Jo-Ann Leysner en 
de Cabin Attendants Ifna Bernadin en Nancy Kasanngaloewar, zal voor de SLM deze 
historische vlucht uitvoeren.
Vermeldenswaard is dat de complete afhandeling en uitvoering (loadcontrol, loadsheet en flightplan) voor deze vlucht door vrouwen wordt bewerkstelligd. 

Deze operatie mag dan met terechte trots genoemd worden de allereerste “All Female Flight Operation” in de Republiek Suriname, een bijzonder gebeuren binnen de Surinaamse luchtvaart historie en een aanmoediging voor de jeugd. “Girl power” the slogan that encourages and celebrates womens empowerment, independence, and confidence, komt middels deze SLM vluchtoperatie helemaal tot uiting.Image attachmentImage attachment

3 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), benadrukt dat zijn partij alleen de verkiezingen zal ingaan. Dit werd tijdens de 'opo yari meeting' zaterdag in het Virova-complex aan de Indira Gandhiweg duidelijk gemaakt. De verkiezingscampagne van de partij is hiermee ook gestart. De HVB wil een centrale rol vervullen bij de belangrijke hervormingen die het land nodig heeft. Het accent ligt op werkgelegenheid, ondernemerschap, volksgezondheid en onderwijs.

http://m.starnieuws.com/index.php/welcome/…
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Top Top💯💯💯

3 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

HVB Karavaan on the move

HVB voor iedereen!!
... Zie meerZie minder

Ondernemer vervangt dakgoten O.S. Tammengaprojekt

PARAMARIBO - Ondernemer Ravi Bhattoe van Virova Group heeft maandag op eigen kosten de dakgoten van O.S. Tammengaprojekt aan de Asindonhopostraat laten vervangen. Ook heeft hij het hoog wied op het terrein laten verwijderen. Hij zal eveneens de verstoppingen in de riolering opheffen.
De ondernemer werd benaderd door een ouder die ervan op de hoogte was dat Natasha Waterval van Stichting Kinderhulp Paramaribo, geld inzamelde om de verroeste dakgoten te vervangen. Bhattoe bracht zaterdag een bezoek aan de school en zegde daarbij meteen toe dat hij de vervanging op zich zou nemen. Schoolhoofd Jacintha Zinhagel is heel blij dat de ondernemer dit voor de school doet.
Volgens het schoolhoofd is het een wonder van God. "Dit is een wonder, want mevrouw Waterval en ik bidden vaker om de doelen te bereiken. Alles is zo moeilijk tegenwoordig. De heer Bhattoe is echt door God gestuurd. Hij is zaterdag gekomen om zich te oriënteren en maandag heeft hij direct spijkers met koppen geslagen."

http://www.dwtonline.com/mobiel/?node=469490
... Zie meerZie minder

Ondernemer vervangt dakgoten O.S. Tammengaprojekt

PARAMARIBO - Ondernemer Ravi Bhattoe van Virova Group heeft maandag op eigen kosten de dakgoten van O.S. Tammengaprojekt aan de Asindonhopostraat laten vervangen. Ook heeft hij het hoog wied op het terrein laten verwijderen. Hij zal eveneens de verstoppingen in de riolering opheffen. 
De ondernemer werd benaderd door een ouder die ervan op de hoogte was dat Natasha Waterval van Stichting Kinderhulp Paramaribo, geld inzamelde om de verroeste dakgoten te vervangen. Bhattoe bracht zaterdag een bezoek aan de school en zegde daarbij meteen toe dat hij de vervanging op zich zou nemen. Schoolhoofd Jacintha Zinhagel is heel blij dat de ondernemer dit voor de school doet.
Volgens het schoolhoofd is het een wonder van God. Dit is een wonder, want mevrouw Waterval en ik bidden vaker om de doelen te bereiken. Alles is zo moeilijk tegenwoordig. De heer Bhattoe is echt door God gestuurd. Hij is zaterdag gekomen om zich te oriënteren en maandag heeft hij direct spijkers met koppen geslagen.

http://www.dwtonline.com/mobiel/?node=469490

4 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Afgelopen zaterdag hield de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar opo jari-vergadering aan de Indira Gandhiweg. Tijdens deze drukbezochte vergadering is ook het onderafdelingsbestuur van Wanica geïnstalleerd en is de kick-off gedaan van de verkiezingscampagne. Op de vergadering heeft zij kenbaar gemaakt dat zij alleen de verkiezingen in 2020 ingaat. Dit meldt de politieke partij in een persbericht.

Sprekers uit de verschillende organen van de partij brachten niet alleen de vele verworvenheden van de partij naar voren, maar doelden veelal op de visie die de partij uitdraagt om zo samen met anderen Suriname tot ontwikkeling te brengen. Het goed opgekomen publiek was het massaal eens met die sprekers die de verschillende transformaties duidelijk maakten op het gebied van gendergelijkheid, veiligheid, ondernemerschap en de noodzaak van hervormd denken en doen, aldus de HVB.

Jair Kross, youth ambassador van de HVB gaf tijdens zijn speech aan dat jongeren zich moeten bundelen en zich niet moet laten opstoken door hun leiders om elkaar tegen te werken. ‘Het is in het belang van onze toekomst om ons te buigen over een vernieuwd beleid als het gaat om onderwijs, gezondheidszorg, sport en ga zo maar door. Wij leven in een dynamische wereld, waarbij oude politiekvoering niet meer van toepassing is.’ Zo is er een gezonde doorstroming naar het hoofdbestuur, aangezien een voorzitter maximaal een termijn van twee maal 5 jaar mag aanzitten om verstarring te voorkomen.

De voorzitter van de partij, Mike Noersalim, wierp een blik op de verschillende ontwikkelingen in de wereld en haalde zelfs het voorbeeld van Singapore aan, dat van een niet veelzeggend land gegroeid is tot een wereldstaat door enkel en alleen een vernieuwde visie met betrekking tot het onderwijs en wel op ICT- gebied na te leven. De hervormingsgedachte had daarna invloed op alle segmenten van de overheid en heeft van Singapore een groot land gemaakt. Een land zonder natuurlijke hulpbronnen en waar landbouw haast onmogelijk is.

De politieke leider van de partij, Raymond Sapoen, bedankte in zijn toespraak eenieder van de partij voor de geleverde bijdrage het afgelopen jaar en gaf aan dat het beter kan zonder dat zij hun tijd verdoen aan anderen die hen het belangrijkste agendapunt maken op hun vergaderingen. Hij gaf verder aan dat de HVB het aan haar naam verplicht is als coalitiedrager een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en economische hervormingen zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook heeft de partij als taak de vinger op de pols te houden om zo te komen tot daadwerkelijke ontwikkeling van het land.

https://srherald.com/suriname/2019/…
... Zie meerZie minder

Optredens/intervieuw van Bordo en Jackson Blai tijdens de HVB Opo Jari Kick-off 2019 ... Zie meerZie minder

Optredens tijdens de HVB Opo Jari Kick-off 2019

4 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Mike Noersalim
HVB Opo Jari Kick-off 2019
... Zie meerZie minder

Mike Noersalim

HVB is klaar om ‘alleen’ verkiezingen in te gaan

PARAMARIBO - De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) zal zonder partners de komende verkiezing ingaan. Raymond Sapoen, politieke leider van de partij, zegt tegen de krant dat zijn organisatie geen moeite heeft met de voorstellen om pre-electorale combinaties te verbieden.
De HVB lanceerde haar verkiezingscampagne zaterdag tijdens een opo yari-vergadering nabij Hanna's Lust. Sapoen zei daar dat de partij aanzienlijk gegroeid is in de afgelopen drie jaar. Hij is ervan overtuigd dat de groei zich zal voortzetten en dat de HVB een goede beurt zal maken in 2020.

http://www.dwtonline.com/mobiel/?node=469440
... Zie meerZie minder

HVB is klaar om ‘alleen’ verkiezingen in te gaan

PARAMARIBO - De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) zal zonder partners de komende verkiezing ingaan. Raymond Sapoen, politieke leider van de partij, zegt tegen de krant dat zijn organisatie geen moeite heeft met de voorstellen om pre-electorale combinaties te verbieden. 
De HVB lanceerde haar verkiezingscampagne zaterdag tijdens een opo yari-vergadering nabij Hannas Lust. Sapoen zei daar dat de partij aanzienlijk gegroeid is in de afgelopen drie jaar. Hij is ervan overtuigd dat de groei zich zal voortzetten en dat de HVB een goede beurt zal maken in 2020.

http://www.dwtonline.com/mobiel/?node=469440

 

Commentaren

Geweldig mang ,goeie uiteenzetting blessed

Blessi Minister

Power mr sapoen Joe tranga

Raymond powerrr

Wij Gaan ervoor,,, Blessed H,V,B,,,,

We go for it,HVB on the move !

Power

+ Meer commentaren

5 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

Enkele HVB Activiteiten van 2018. HVB voor IEDEREEN!!!
To be continued ...
... Zie meerZie minder

Enkele HVB Activiteiten van 2018. HVB voor IEDEREEN!!! To be continued ...

5 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

HVB opo jari optredens Bordo & Jackson Blai ... Zie meerZie minder

HVB Opo Jari optredens Bordo & Jackson Blai

 

Commentaren

Juf Jutta is VIP😊😊😊

Saskia Pinas Kross Orpheo Consuela Andrea Vallerey

Bahahahahahhahahahahahah Priko Preston Shaquille Dell Miguel YD

Jmr Jmr Kijk 😂😂

😂😂😂😂😂

Roche Moeradji rode spot😂

Wauw 🥰 kijk die oom van je 😂😂😂 Tristan Chang

Jck Junior luku juf de ta fetsey😂😂

Melita Denkers

Romeo Dos Santos

Shania Martodikromo zie je me ergens🤣

Shay kijk vanwaar hij kwam🤣🤣

Vertje Sapoen😂😂😂😂

Juf Jutta ie geniet fai sdong so t’a fetsey😂

hahahahah Yaniv Car pet a pitbul

Sharisa Brown Mitchel Klas

Haidy Rustveld-Awan

Stuart A Aside

Cher Potarip😂😂😂😂

+ Meer commentaren

6 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

HVB Opo Jari meeting 2019 Jackson Blai ... Zie meerZie minder

HVB Opo Jari meeting 2019 Jackson Blai

6 dagen geleden

HVB Hervormings- en VernieuwingsBeweging

... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

The Custom Facebook Feed plugin