Dagblad Suriname

Facebook Posts

43 m geleden

Dagblad Suriname

Saudi Prince Salman flies back home ahead of India visit today

* A visit to New Delhi by Saudi prince, immediately after a stop in Islamabad, was not acceptable to India
* India and S. Arabia are looking to ramp up defence cooperation along with conducting joint naval exercises

The visits by MBS to Pakistan, India, and China, as well as other countries was planned before the 14 February Pulwama attack in which a suicide bomber killed more than 40 Central Reserve Police Force personnel.
... Zie meerZie minder

Saudi Prince Salman flies back home ahead of India visit today

* A visit to New Delhi by Saudi prince, immediately after a stop in Islamabad, was not acceptable to India
* India and S. Arabia are looking to ramp up defence cooperation along with conducting joint naval exercises

The visits by MBS to Pakistan, India, and China, as well as other countries was planned before the 14 February Pulwama attack in which a suicide bomber killed more than 40 Central Reserve Police Force personnel.

3 uur geleden

Dagblad Suriname

Saudi Crown Prince to visit India on Tuesday

Saudi-India bilateral trade was $27.48 billion during the year 2017-18, making Saudi Arabia India's fourth largest trading partner. Saudi Arabia contributes about 20 percent of India's crude requirements. Recently, Saudi ARAMCO in partnership with ADNOC entered into a joint venture for $44 billion worth Ratnagiri Refinery and Petro-Chemical project Ltd.

"About 2.7 million strong and vibrant Indian community forms the largest expatriate group in Saudi Arabia. Their positive and highly-appreciated contribution to the development of their host country has been an important anchor of bilateral engagement. The Kingdom of Saudi Arabia also facilitates Haj pilgrimage to over 175,000 Indians every year," the Ministry added.
... Zie meerZie minder

Saudi Crown Prince to visit India on Tuesday

Saudi-India bilateral trade was $27.48 billion during the year 2017-18, making Saudi Arabia Indias fourth largest trading partner. Saudi Arabia contributes about 20 percent of Indias crude requirements. Recently, Saudi ARAMCO in partnership with ADNOC entered into a joint venture for $44 billion worth Ratnagiri Refinery and Petro-Chemical project Ltd.

About 2.7 million strong and vibrant Indian community forms the largest expatriate group in Saudi Arabia. Their positive and highly-appreciated contribution to the development of their host country has been an important anchor of bilateral engagement. The Kingdom of Saudi Arabia also facilitates Haj pilgrimage to over 175,000 Indians every year, the Ministry added.

3 uur geleden

Dagblad Suriname

Vrije Tribune

Waar gaan we heen ( deel 2 )
Het politieke bedrijf in ons land

Nieuwe verkiezingen zijn in aantocht. De deelnemers beginnen de startblokken te verkennen. Het verguizen van concurrenten is in volle gang. Op mij wordt een beroep gedaan om een duit in het zakje te doen.
Bij het snuffelen in oude stukken stuitte ik op een tien jaar oud essay over het onderwerp. Daar het mij helaas niet meer gelukt om op mijn leeftijd nog iets nieuws te berde te brengen dacht ik dat een reproductie van dat document misschien te pas zou kunnen komen. Veel is namelijk in de loop der tijden over het onderwerp niet veranderd.
Wat is het doel van de politiek. Waarom wijkt de politiekvoering in ons land zozeer af van wat in de toonaangevende landen geschiedt. Ziedaar, de onderwerpen die ik daarbij daarin aan de orde stelde.
Uitgangspunt
Ik wil beginnen met een mop. Bij de ingang van de Surinaamse Bank vinden graafwerkzaamheden plaats. Er is een plank gelegd over een gleuf bestemd voor voetgangers. Bouta verschijnt aan de noordzijde. Tegelijkertijd verschijnt Brunsie aan de zuidzijde. “Ik ga niet opzij voor een schurk,” zegt Bouta. “Ik wel,” zegt Brunsie en gaat opzij.
De gewone burger haalt de schouders op. De mop zegt hem totaal niets. Lachspieren worden niet geprikkeld. Hij is niet geïnteresseerd in de reden van Brunsies houding.
Voor de man van de wetenschap gaan echter een paar ramen open. Hij wil weten waarom Brunsie zo handelt. Brunsie had namelijk de volgende opties.

l. Inbinden. Na een blik op het postuur van Bouta en raadpleging van zijn eigen geheugen zou hij tot de slotsom kunnen zijn gekomen dat men mensen met een dergelijk postuur beter uit de weg kon gaan. Dat was een ervaringsmotief.

2. Hij had geleerd dat Bouta een invloedrijk man was die hem maatschappelijk schade zou kunnen berokkenen. Dat was een rationeel model.

3 Uit de Bijbel wist hij dat men ouderen moet respecteren. Dat is een religieus model.

4. Hij had ergens gelezen dat men komend van de zuidzijde een kleinere kans had op schade als men de geïmproviseerde brug zou betreden. Dat is een wetenschappelijk motief.

5. Hij was op de hoogte van een wet die bepaalde dat de noordzijde voorrang had. Dat was een rechtsstaat motief.

6. Hij was bereid de confrontatie te aanvaarden en op de vuist te gaan met Bouta. Dat was een natuurstaat idee.

Hoe zou zijn keus in de werkelijkheid luiden? Hij heeft niet zo een geweldige reputatie. Hij pleegt voetbalvelden op te stormen om scheidsrechters waarmee hij het niet eens is op vuistslagen te trakteren. In het dagelijks spraakgebruik zegt men dat hij geen manieren heeft. Zijn karakter is niet verfijnd. Is niet beschaafd. En daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat hij weinig opvoeding had genoten.

De evolutie van ons karakter
De oude Grieken beweerden dat we worden geboren met een lege ransel Ons denken, doen en laten, onze cultuur zo gezegd wordt gevormd gedurende ons leven. Volgens antropologen kenden onze voorouders geen schrift; geen wetten; geen koning, geen rechtspraak, geen overheid; geen kunsten; geen landbouw; geen geld; geen wapens; geen kleding; geen huwelijk; geen beperkingen’ Ze leefden te midden van duistere, wilde vegetatie, slechts eén graad verwijderd van het niveau van de ruwe schepping. Ze leefden in een natuurstaat. In veel opzichten leven onze binnenlandbewoners nog in deze situatie.
Volgens filosofen als Thomas Hobbes verkeerde de mens vroeger in een staat van oorlog van allen tegen allen. De afzonderlijke individuele belangen kwamen continu met elkaar in botsing. Deze toestand, waarin homo homini lupus est (de mens voor de mens een wolf was), kon slechts opgeheven worden door de aanstelling van een machthebber om te zorgen voor de lieve vrede.. Onze voorouders van lang terug besloten daarom met elkaar een sociaal contract te sluiten. Een functionaris werd aangesteld die de naam kreeg van koning, keizer, sultan etc. kortom een hoofd om hen tegen zichzelf, tegen elkaar en tegen de buitenwereld te beschermen. Zodra verschil van mening ontstond over een kwestie zoals tussen Bouta en Brunsie moest hij ingrijpen. Andere geleerden zoals John Locke meenden dat hij mocht worden afgezet als hij beslissingen nam die indruisten tegen hetgeen was overeengekomen. Op basis van dit fictieve contract meenden de Hollandse edelen van destijds dat zij het recht hadden Filips II van Spanje af te zetten omdat die hen had verboden de protestantse godsdienst aan te nemen. De afscheiding van de Verenigde Staten was ook op dit fictieve contract gebaseerd. De Britse koning had zich namelijk tegen de rechten van de kolonisten gekeerd door belastingen tegen hun wil te heffen.
De religie
Helaas hebben deze wetenschappers nooit met bewijsstukken aangetoond hoe dat in de werkelijkheid is toegegaan. De wetenschappers die ons karakter toeschrijven aan religieuze invloeden hebben in dat opzicht een plausibeler case.
De invloed van de religie op onze vorming is geweldig geweest. Er schijnen weinig volkeren te zijn die niet op een of andere wijze door de religie zijn gevormd of beïnvloed. Hoe dat kwam?
Natuurstaat
In de natuurstaat had de mens te maken met veel geweld, zoals gezegd, niet alleen van elkaar maar vooral van de natuur. Stormen, regens, droogte, hitte, vulkanen, overstromingen, ziekten, de dood. Met zijn primitieve wapenen kon hij niet veel daartegen uitrichten. Hij zocht hulp bij mensen die beweerden in een innige relatie te verkeren met Degene of Degenen die deze krachten beheersten en periodiek op hen afstuurden. Men was bereid zich neer te leggen bij de voorschriften, die deze mannen verklaarden van de Schepper te hebben gekregen. Zo leerden wij dat Mozes van de berg Arrarat afdaalde met de stenen tafels waarop onder meer de tien geboden gegrift waren.
Heilige mannen op verschillende tijdstippen en in verschillende landen kwamen met dergelijke boodschappen, die ze gekregen hadden van de Here over hoe de mensheid zich diende te gedragen en welke straffen wachtten op overtreders bij wangedrag.
Een religie kan zich richten tot heel de mensheid, boeddhisme, christendom of islam behoren daartoe. Ze zijn, zegt men missionair. Het hindoeïsme en het Jodendom zijn "niet-missionair". Hindoe wordt men door geboorte. Een buitenstaander die zich aansluit bij een hindoe-sekte wordt door andere hindoes vaak niet in Indische hindoetempels toegelaten. Volgens gangbare opvattingen is men Joods als zijn moeder ook Joods was, al kan men volgens liberalere opvattingen zich ook tot het Jodendom bekeren of zich ervan afkeren.
Dank zij het missionaire karakter van genoemde religies plus de uitvinding van het schrift konden de leefregels van deze heilige mannen zich verder met behulp van heilige boeken over de wereld verspreiden en het gedrag van de bewoners beïnvloeden.
Wetenschappers hebben voor ons vastgesteld wanneer de ingreep van de heilige mannen plaatsvond en dat blijkt niet eens zo geweldig lang geleden te zijn geweest.
Zoals gezegd verspreidden de leefregels van deze richtingen zich over de aardbodem en gingen aan de grondslag liggen van de gedragingen van de mensen die werden aangestoken.

De Islam
De profeet Mohammed werd geboren rond 571 in Mekka. Hij nam veel over van het christendom en het jodendom. Bijvoorbeeld je mag als jood geen varkensvlees eten.
Het hele Midden-Oosten werd binnen 30 jaar veroverd door de Islam. Later veroverden de moslims grote stukken in Noord-Afrika, Spanje en kwamen tot ver in Frankrijk. De Islam breidde zich uit naar Centraal-Afrika, India, Rusland en elfs Indonesië.

Christendom
Het Christendom verspreidde zich dank zij de geloofsijver van veel missionarissen na Jezus dood over Europa en verder in het huidige Rusland. Rond 1600 kregen wij een grotere verspreiding naar de Amerika's. Toen dat continent werd ontdekt gingen er veel christenen naar het huidige Noord- en Zuid-Amerika.. In de 19e eeuw wordt Australië steeds meer bewoond door Europeanen met een christelijke achtergrond. Missionarissen zorgden ook voor de verspreiding van het christendom in Afrika.

Boeddhisme
De verspreiding van het boeddhisme zou begonnen zijn in Nepal waar de Boeddha begon van 450 tot circa 370 v. Chr.
Ongeveer 100 v.Chr. spreidde het boeddhisme zich uit in het voormalige India. Rond 1000 na Christus spreidde het uit naar het zuiden van China en Japan. Rond 1500 begon dit ook in het zuid-oostenvan Rusland.
Het karakter van de mensen in de gebieden waar de religie was doorgedrongen onderging een wijziging volgens de richtlijnen van de betrokken religie..
De Grieken
Hoe verging het de landen die geen wijze boeken hadden om hun karakter vorm te geven? De volgende stap bij de karaktervorming van de mens werd gezet door de Grieken.
... Zie meerZie minder

Vrije Tribune 

Waar gaan we heen ( deel 2 ) 
Het politieke bedrijf in ons land

Nieuwe verkiezingen zijn in aantocht. De deelnemers beginnen de startblokken te verkennen. Het verguizen van concurrenten is in volle gang. Op mij wordt een beroep gedaan om een duit in het zakje te doen. 
Bij het snuffelen in oude stukken stuitte ik op een tien jaar oud essay over het onderwerp. Daar het mij helaas niet meer gelukt om op mijn leeftijd nog iets nieuws te berde te brengen dacht ik dat een reproductie van dat document misschien te pas zou kunnen komen. Veel is namelijk in de loop der tijden over het onderwerp niet veranderd. 
Wat is het doel van de politiek. Waarom wijkt de politiekvoering in ons land zozeer af van wat in de toonaangevende landen geschiedt. Ziedaar, de onderwerpen die ik daarbij daarin aan de orde stelde.
Uitgangspunt
Ik wil beginnen met een mop. Bij de ingang van de Surinaamse Bank vinden graafwerkzaamheden plaats. Er is een plank gelegd over een gleuf bestemd voor voetgangers. Bouta verschijnt aan de noordzijde. Tegelijkertijd verschijnt Brunsie aan de zuidzijde. “Ik ga niet opzij voor een schurk,” zegt Bouta. “Ik wel,” zegt Brunsie en gaat opzij. 
De gewone burger haalt de schouders op. De mop zegt hem totaal niets. Lachspieren worden niet geprikkeld. Hij is niet geïnteresseerd in de reden van Brunsies houding. 
Voor de man van de wetenschap gaan echter een paar ramen open. Hij wil weten waarom Brunsie zo handelt. Brunsie had namelijk de volgende opties.

l. Inbinden. Na een blik op het postuur van Bouta en raadpleging van zijn eigen geheugen zou hij tot de slotsom kunnen zijn gekomen dat men mensen met een dergelijk postuur beter uit de weg kon gaan. Dat was een ervaringsmotief.

2. Hij had geleerd dat Bouta een invloedrijk man was die hem maatschappelijk schade zou kunnen berokkenen. Dat was een rationeel model. 

3 Uit de Bijbel wist hij dat men ouderen moet respecteren. Dat is een religieus model. 

4. Hij had ergens gelezen dat men komend van de zuidzijde een kleinere kans had op schade als men de geïmproviseerde brug zou betreden. Dat is een wetenschappelijk motief.

5. Hij was op de hoogte van een wet die bepaalde dat de noordzijde voorrang had. Dat was een rechtsstaat motief.

6. Hij was bereid de confrontatie te aanvaarden en op de vuist te gaan met Bouta. Dat was een natuurstaat idee.

Hoe zou zijn keus in de werkelijkheid luiden? Hij heeft niet zo een geweldige reputatie. Hij pleegt voetbalvelden op te stormen om scheidsrechters waarmee hij het niet eens is op vuistslagen te trakteren. In het dagelijks spraakgebruik zegt men dat hij geen manieren heeft. Zijn karakter is niet verfijnd. Is niet beschaafd. En daaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat hij weinig opvoeding had genoten. 

 De evolutie van ons karakter 
De oude Grieken beweerden dat we worden geboren met een lege ransel Ons denken, doen en laten, onze cultuur zo gezegd wordt gevormd gedurende ons leven. Volgens antropologen kenden onze voorouders geen schrift; geen wetten; geen koning, geen rechtspraak, geen overheid; geen kunsten; geen landbouw; geen geld; geen wapens; geen kleding; geen huwelijk; geen beperkingen’ Ze leefden te midden van duistere, wilde vegetatie, slechts eén graad verwijderd van het niveau van de ruwe schepping. Ze leefden in een natuurstaat. In veel opzichten leven onze binnenlandbewoners nog in deze situatie.
Volgens filosofen als Thomas Hobbes verkeerde de mens vroeger in een staat van oorlog van allen tegen allen. De afzonderlijke individuele belangen kwamen continu met elkaar in botsing. Deze toestand, waarin homo homini lupus est (de mens voor de mens een wolf was), kon slechts opgeheven worden door de aanstelling van een machthebber om te zorgen voor de lieve vrede.. Onze voorouders van lang terug besloten daarom met elkaar een sociaal contract te sluiten. Een functionaris werd aangesteld die de naam kreeg van koning, keizer, sultan etc. kortom een hoofd om hen tegen zichzelf, tegen elkaar en tegen de buitenwereld te beschermen. Zodra verschil van mening ontstond over een kwestie zoals tussen Bouta en Brunsie moest hij ingrijpen. Andere geleerden zoals John Locke meenden dat hij mocht worden afgezet als hij beslissingen nam die indruisten tegen hetgeen was overeengekomen. Op basis van dit fictieve contract meenden de Hollandse edelen van destijds dat zij het recht hadden Filips II van Spanje af te zetten omdat die hen had verboden de protestantse godsdienst aan te nemen. De afscheiding van de Verenigde Staten was ook op dit fictieve contract gebaseerd. De Britse koning had zich namelijk tegen de rechten van de kolonisten gekeerd door belastingen tegen hun wil te heffen. 
De religie
Helaas hebben deze wetenschappers nooit met bewijsstukken aangetoond hoe dat in de werkelijkheid is toegegaan. De wetenschappers die ons karakter toeschrijven aan religieuze invloeden hebben in dat opzicht een plausibeler case. 
De invloed van de religie op onze vorming is geweldig geweest. Er schijnen weinig volkeren te zijn die niet op een of andere wijze door de religie zijn gevormd of beïnvloed. Hoe dat kwam?
Natuurstaat
In de natuurstaat had de mens te maken met veel geweld, zoals gezegd, niet alleen van elkaar maar vooral van de natuur. Stormen, regens, droogte, hitte, vulkanen, overstromingen, ziekten, de dood. Met zijn primitieve wapenen kon hij niet veel daartegen uitrichten. Hij zocht hulp bij mensen die beweerden in een innige relatie te verkeren met Degene of Degenen die deze krachten beheersten en periodiek op hen afstuurden. Men was bereid zich neer te leggen bij de voorschriften, die deze mannen verklaarden van de Schepper te hebben gekregen. Zo leerden wij dat Mozes van de berg Arrarat afdaalde met de stenen tafels waarop onder meer de tien geboden gegrift waren. 
Heilige mannen op verschillende tijdstippen en in verschillende landen kwamen met dergelijke boodschappen, die ze gekregen hadden van de Here over hoe de mensheid zich diende te gedragen en welke straffen wachtten op overtreders bij wangedrag.
Een religie kan zich richten tot heel de mensheid, boeddhisme, christendom of islam behoren daartoe. Ze zijn, zegt men missionair. Het hindoeïsme en het Jodendom zijn niet-missionair. Hindoe wordt men door geboorte. Een buitenstaander die zich aansluit bij een hindoe-sekte wordt door andere hindoes vaak niet in Indische hindoetempels toegelaten. Volgens gangbare opvattingen is men Joods als zijn moeder ook Joods was, al kan men volgens liberalere opvattingen zich ook tot het Jodendom bekeren of zich ervan afkeren. 
Dank zij het missionaire karakter van genoemde religies plus de uitvinding van het schrift konden de leefregels van deze heilige mannen zich verder met behulp van heilige boeken over de wereld verspreiden en het gedrag van de bewoners beïnvloeden.
 Wetenschappers hebben voor ons vastgesteld wanneer de ingreep van de heilige mannen plaatsvond en dat blijkt niet eens zo geweldig lang geleden te zijn geweest.
Zoals gezegd verspreidden de leefregels van deze richtingen zich over de aardbodem en gingen aan de grondslag liggen van de gedragingen van de mensen die werden aangestoken. 

De Islam
De profeet Mohammed werd geboren rond 571 in Mekka. Hij nam veel over van het christendom en het jodendom. Bijvoorbeeld je mag als jood geen varkensvlees eten. 
Het hele Midden-Oosten werd binnen 30 jaar veroverd door de Islam. Later veroverden de moslims grote stukken in Noord-Afrika, Spanje en kwamen tot ver in Frankrijk. De Islam breidde zich uit naar Centraal-Afrika, India, Rusland en elfs Indonesië.

Christendom
Het Christendom verspreidde zich dank zij de geloofsijver van veel missionarissen na Jezus dood over Europa en verder in het huidige Rusland. Rond 1600 kregen wij een grotere verspreiding naar de Amerikas. Toen dat continent werd ontdekt gingen er veel christenen naar het huidige Noord- en Zuid-Amerika.. In de 19e eeuw wordt Australië steeds meer bewoond door Europeanen met een christelijke achtergrond. Missionarissen zorgden ook voor de verspreiding van het christendom in Afrika. 

Boeddhisme
De verspreiding van het boeddhisme zou begonnen zijn in Nepal waar de Boeddha begon van 450 tot circa 370 v. Chr. 
Ongeveer 100 v.Chr. spreidde het boeddhisme zich uit in het voormalige India. Rond 1000 na Christus spreidde het uit naar het zuiden van China en Japan. Rond 1500 begon dit ook in het zuid-oostenvan Rusland. 
Het karakter van de mensen in de gebieden waar de religie was doorgedrongen onderging een wijziging volgens de richtlijnen van de betrokken religie..
 De Grieken
Hoe verging het de landen die geen wijze boeken hadden om hun karakter vorm te geven? De volgende stap bij de karaktervorming van de mens werd gezet door de Grieken.

3 uur geleden

Dagblad Suriname

Geopolitical Calendar

Feb. 17, 2019
Americas/South Asia: Argentine President Mauricio Macri to visit India.
MENA/South Asia: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to visit Pakistan.
South Asia/MENA: Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to visit the United Arab Emirates.

Feb. 18, 2019
Americas/South Asia: Argentine President Mauricio Macri to visit India.
Europe/MENA: The prime ministers of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia to visit Israel, meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
MENA/South Asia: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to visit Pakistan.
South Asia/MENA: Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to visit the United Arab Emirates.

Feb. 19, 2019
Americas/South Asia: Argentine President Mauricio Macri to visit India.
Europe/MENA: The prime ministers of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia to visit Israel, meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
MENA/Asia-Pacific: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to visit Indonesia.
South Asia/MENA: Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to visit the United Arab Emirates.

Feb. 20, 2019
Eurasia: Russian President Vladimir Putin makes annual state-of-the-nation address to the Federal Assembly.
MENA/South Asia: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to visit India.
South Asia/MENA: Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to visit the United Arab Emirates.

Feb. 21, 2019
MENA/Eurasia: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to visit Russia.

Feb. 23, 2019
Sub-Saharan Africa: Presidential and National Assembly elections in Nigeria (delayed from Feb. 16).

Feb. 24, 2019
Eurasia: Moldovan parliamentary elections.

Feb. 27, 2019
Americas/Asia-Pacific: U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un to meet in Vietnam.

Feb. 28, 2019
Americas/Asia-Pacific: U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un to meet in Vietnam.
Stratfor
... Zie meerZie minder

3 uur geleden

Dagblad Suriname

Redactioneel

Ontslag governor heeft politieke implicaties

De stemmen die protesteren tegen de ingrepen gepleegd door de regering binnen de Centrale Bank en in de monetaire wereld klinken luider. De stemmen zijn behalve van politici – die partijdig zijn – ook van personen die als een autoriteit op het monetaire gebied kunnen worden aangemerkt. Er is geen begrip in de samenleving in de maatregel om de governor van de Centrale Bank. Deze governor heeft nog geen boekje opengedaan over de reden waarom hij bedankt heeft om verder te gaan of waarom hij thuis is gezet. Deze maatregel van de regering zal een van de belangrijkste verkiezingsissues worden die gemakkelijk is aan te voeren en welke begrijpelijk is voor de minder geschoolde burger. Het is best mogelijk dat deze governor zelf in het proces betrokken is om tegengas te geven tegen de huidige politieke constellatie. De hoofdconclusie die getrokken kan worden uit het thuis zetten van de governor is dat de huidige regering geen belang hecht aan het welzijn van de burgers. Elke aanslag op de economische stabiliteit wordt gevoeld door een bepaald deel van de bevolking. Dat is het deel van de bevolking dat bewust bezig is kinderen op te voeden en naar school te sturen, te sparen, te bouwen en de komende generatie te helpen in een iets betere startpositie dan 0. Een deel van de bevolking is daar nooit mee bezig geweest. Er is geen beleid en gewoonte van sparen, er worden geen huizen gebouwd, maar er wordt gehuurd. Kinderen krijgen in deze groepen geen startpositie maar moeten met een nulpositie beginnen. Er zijn groepen waar mannen na de vrouw te hebben bevrucht, niet omkijken naar de kinderen. Deze mannen zijn alleen met zichzelf bezig. Voor deze groepen maakt het niet uit wie aan de macht is, men vormt nooit bezit, men werkt niet en neemt genoegen met een paar basiszaken. Groepen die zich niet bezig houden met de opvoeding en toekomst van de kinderen vormen de harde kern van het regime dat steeds, elke keer en voorspelbaar ervoor zorgt dat de economie verandert in een ramp. Deze harde kern gaat uit van uitgangspunten die getypeerd kunnen worden als discriminatie op basis van afkomst. Daarom hebben wij eerder aangehaald dat de regeringspartij de grootste etnische partij is in Suriname. Door het ontslag van de governor is de koers aan het bewegen en straks zullen de prijzen van goederen ook gaan bewegen. De VES heeft stevig geprotesteerd tegen het besluit van de regering. Door een VES-econoom is voorspeld dat de koers zal exploderen in de komende maanden. We hebben ervaring ermee dat wanneer wilde besluiten worden genomen door de regering, de koers begint te stijgen. Al snel volgen dan de beschuldigingen dat een aantal personen en organisaties deze stijgingen veroorzaken. Nu al wordt gezegd vanuit de regeringspartij dat de valutamarkt in handen is van de oppositie. De regering heeft de VES als schuldige aangewezen voor mogelijke koerswijzigingen. De VES, een voormalige bankier en een hoogleraar/professor worden ook als boosdoeners aangemerkt. Deze onpartijdige deskundigen worden nu in het kamp van de oppositie geplaatst. Door de lezingen en de verslagen daarvan in de krant is er een groeiend gevoel van onbehagen onder de bevolking. Men zal niet op straat gaan om massaal te protesteren, maar het zal wel impact hebben op de verkiezingsuitkomst. Met name door de NPS, een partij die eerder de leverancier was van de twee integere monetaire autoriteiten, heeft in de afgelopen dagen goede lezingen georganiseerd met de crème de la crème om het ontslag van de CBvS te bespreken. De VHP is bang om dit soort activiteiten uit te voeren, waarschijnlijk vanwege het gerucht dat de NDP en de VHP een regering zullen gaan vormen. Deze twee partijen hebben nooit samengewerkt, maar er is een enorm cultureel verschil tussen deze twee partijen dat een regeercoalitie onuitvoerbaar is. Er zal letterlijk veel broeien tussen de twee ondernemerskampen, de concurrentie zal lijden tot ontevredenheid. Tussen de groepen politici zijn er enorme verschillen, welke zullen leiden tot veel gevechten en ook letterlijk veel handgemeen. De VHP probeert door onrealistische eisen te stellen van 28 en nu 51 zetels, voor zichzelf een weg vrij te banen om met de NDP samen te werken. De schuld van deze samenwerking zal men dus schuiven in de schoenen van de kiezer die dan niet genoeg zetels gegeven zal hebben aan de VHP. Feit blijft dat deze partij gemakkelijker met de NPS en de DOE samen kan werken dan met de NDP. De milde houding van de VHP richting de NDP, zal de eerstgenoemde partij kiezers gaan kosten en een verder verwijdering vormen tussen deze partij en de rest van de oppositie. De samenwerking tussen de VHP en de NDP zal alleen enkele ondernemers en enkele partijkaders ten goede komen, maar niet de massa van de VHP. Dit, omdat de NDP in deze samenwerking de lakens zal blijven uitdelen. Het is gebleken dat de VHP-top benadeling van de eigen achterban heeft geaccepteerd. De VHP zit nu dus in een moeilijk parket. De PL heeft het iets gemakkelijker omdat deze partij geen naam hoog te houden heeft. Deze partij gaat door als te zijn ‘zonder principes’ en zal na de uitkomst bereid zijn om met iedereen die wil, samen te werken. Deze partij heeft ook vaker een iets mindere behandeling geaccepteerd. Het huidig ontslag van de governor is nadelig voor de achterban van de VHP. Het zal politieke implicaties hebben voor de VHP.
... Zie meerZie minder

Redactioneel

Ontslag governor heeft politieke implicaties

De stemmen die protesteren tegen de ingrepen gepleegd door de regering binnen de Centrale Bank en in de monetaire wereld klinken luider. De stemmen zijn behalve van politici – die partijdig zijn – ook van personen die als een autoriteit op het monetaire gebied kunnen worden aangemerkt. Er is geen begrip in de samenleving in de maatregel om de governor van de Centrale Bank. Deze governor heeft nog geen boekje opengedaan over de reden waarom hij bedankt heeft om verder te gaan of waarom hij thuis is gezet. Deze maatregel van de regering zal een van de belangrijkste verkiezingsissues worden die gemakkelijk is aan te voeren en welke begrijpelijk is voor de minder geschoolde burger. Het is best mogelijk dat deze governor zelf in het proces betrokken is om tegengas te geven tegen de huidige politieke constellatie. De hoofdconclusie die getrokken kan worden uit het thuis zetten van de governor is dat de huidige regering geen belang hecht aan het welzijn van de burgers. Elke aanslag op de economische stabiliteit wordt gevoeld door een bepaald deel van de bevolking. Dat is het deel van de bevolking dat bewust bezig is kinderen op te voeden en naar school te sturen, te sparen, te bouwen en de komende generatie te helpen in een iets betere startpositie dan 0. Een deel van de bevolking is daar nooit mee bezig geweest. Er is geen beleid en gewoonte van sparen, er worden geen huizen gebouwd, maar er wordt gehuurd. Kinderen krijgen in deze groepen geen startpositie maar moeten met een nulpositie beginnen. Er zijn groepen waar mannen na de vrouw te hebben bevrucht, niet omkijken naar de kinderen. Deze mannen zijn alleen met zichzelf bezig. Voor deze groepen maakt het niet uit wie aan de macht is, men vormt nooit bezit, men werkt niet en neemt genoegen met een paar basiszaken. Groepen die zich niet bezig houden met de opvoeding en toekomst van de kinderen vormen de harde kern van het regime dat steeds, elke keer en voorspelbaar ervoor zorgt dat de economie verandert in een ramp. Deze harde kern gaat uit van uitgangspunten die getypeerd kunnen worden als discriminatie op basis van afkomst. Daarom hebben wij eerder aangehaald dat de regeringspartij de grootste etnische partij is in Suriname. Door het ontslag van de governor is de koers aan het bewegen en straks zullen de prijzen van goederen ook gaan bewegen. De VES heeft stevig geprotesteerd tegen het besluit van de regering. Door een VES-econoom is voorspeld dat de koers zal exploderen in de komende maanden. We hebben ervaring ermee dat wanneer wilde besluiten worden genomen door de regering, de koers begint te stijgen. Al snel volgen dan de beschuldigingen dat een aantal personen en organisaties deze stijgingen veroorzaken. Nu al wordt gezegd vanuit de regeringspartij dat de valutamarkt in handen is van de oppositie. De regering heeft de VES als schuldige aangewezen voor mogelijke koerswijzigingen. De VES, een voormalige bankier en een hoogleraar/professor worden ook als boosdoeners aangemerkt. Deze onpartijdige deskundigen worden nu in het kamp van de oppositie geplaatst. Door de lezingen en de verslagen daarvan in de krant is er een groeiend gevoel van onbehagen onder de bevolking. Men zal niet op straat gaan om massaal te protesteren, maar het zal wel impact hebben op de verkiezingsuitkomst. Met name door de NPS, een partij die eerder de leverancier was van de twee integere monetaire autoriteiten, heeft in de afgelopen dagen goede lezingen georganiseerd met de crème de la crème om het ontslag van de CBvS te bespreken. De VHP is bang om dit soort activiteiten uit te voeren, waarschijnlijk vanwege het gerucht dat de NDP en de VHP een regering zullen gaan vormen. Deze twee partijen hebben nooit samengewerkt, maar er is een enorm cultureel verschil tussen deze twee partijen dat een regeercoalitie onuitvoerbaar is. Er zal letterlijk veel broeien tussen de twee ondernemerskampen, de concurrentie zal lijden tot ontevredenheid. Tussen de groepen politici zijn er enorme verschillen, welke zullen leiden tot veel gevechten en ook letterlijk veel handgemeen. De VHP probeert door onrealistische eisen te stellen van 28 en nu 51 zetels, voor zichzelf een weg vrij te banen om met de NDP samen te werken. De schuld van deze samenwerking zal men dus schuiven in de schoenen van de kiezer die dan niet genoeg zetels gegeven zal hebben aan de VHP. Feit blijft dat deze partij gemakkelijker met de NPS en de DOE samen kan werken dan met de NDP. De milde houding van de VHP richting de NDP, zal de eerstgenoemde partij kiezers gaan kosten en een verder verwijdering vormen tussen deze partij en de rest van de oppositie. De samenwerking tussen de VHP en de NDP zal alleen enkele ondernemers en enkele partijkaders ten goede komen, maar niet de massa van de VHP. Dit, omdat de NDP in deze samenwerking de lakens zal blijven uitdelen. Het is gebleken dat de VHP-top benadeling van de eigen achterban heeft geaccepteerd. De VHP zit nu dus in een moeilijk parket. De PL heeft het iets gemakkelijker omdat deze partij geen naam hoog te houden heeft. Deze partij gaat door als te zijn ‘zonder principes’ en zal na de uitkomst bereid zijn om met iedereen die wil, samen te werken. Deze partij heeft ook vaker een iets mindere behandeling geaccepteerd. Het huidig ontslag van de governor is nadelig voor de achterban van de VHP. Het zal politieke implicaties hebben voor de VHP.

3 uur geleden

Dagblad Suriname

Mop van de dag

Midden in de nacht gaat de telefoon. Henk stapt uit bed, gaat naar beneden en neemt op. Het spijt me. Ik ben bang dat ik het verkeerde nummer heb gebeld. Ik heb u toch niet wakker gemaakt? Hoort hij iemand aan de andere kant van de lijn zeggen. Oh, geeft niets, hoor! Antwoordt Henk. Ik moest er toch uit omdat de telefoon ging.
... Zie meerZie minder

3 uur geleden

Dagblad Suriname

Bromfietser overleden bij verkeersongeval

De 58-jarige bromfietser Pertab, Narain, Jodha is op zondagmiddag 17 februari betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Dit verkeersgeval vond plaats op de kruising van de Cocobiacoweg en Arrowroothlaan.
De politie van het bureau Uitvlugt deed de plaats aan voor het instellen van een onderzoek. Daarbij is gebleken dat de heer Jodha tegen een elektriciteitsmast van de EBS was opgereden. Hij was niet aanspreekbaar.
Per ontboden ambulance werd hij overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo. De heer Jodha overleed na enkele uren in het ziekenhuis ten gevolge van opgelopen letsels aan het hoofd.
Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van dit verkeersslachtoffer afgestaan aan zijn familie. Met het overlijden van Jodha staat de verkeersbarometer landelijk op 12.kps
... Zie meerZie minder

6 uur geleden

Dagblad Suriname

Moordenaar 20-jarige studente Clarissa Boldewijn veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Maar ik dag 50jaar 😠😠😠😠😠😠

wanneer hij eruit komt is hij 40 dan nog 20jr en da heeft ie aov

Dacht juist levensjaar

20 jaar ,is te weinig

Hij gaat inderdaad naar huis.....huis van bewaring.....

Tjeeee hij vroeg om nr huis te gaan.Bye Bye.

Ja mang.. Dus nu maar lekker voor 20 jren stoer, fayamang, echtemang spelen in de bak

HIJ IS IN EEN ...5 STERREN... HOTEL BELAND.

20 jaar is niet genoeg maar laat hij gaan brommen met zijn leugen.

Amnestiewet ook voor hem? Of gratie straks ivm de verkiezingen.

Ze wachten op je , ze gaan je wreed boelen.wanneer je r uit komt is je bil n oven .

A swaki yerreh, pot’ moro...

Heel goed.

Zo weinig??

Mmmmmm

Pak zijn leven ook af. Levenslange opsluiting

Veel te weinig. LlL . moest hij

Dit is pokoe aan me oren jereh , 😎😎😎😎😎😎😁😁😁😁😁👍👍👍👍👍😎😎😎😎

Dat is niet eerlijk iemand die 1 moord begaat krijgt 20 en iemand die 15 vermoord moet dan 15×20 .

Een Dame, dus fajameid

A weinig

Goed met taak straf

Weinig voor een moord !!,hopelijk gaat hij dood in de gevangenis 😡😡😡

Gratis eten bewaking

Okeee Neriss Nersa

+ Meer commentaren

6 uur geleden

Dagblad Suriname

Champions League 8e finale

Wedstrijden in de 8e finale van de Champions League, met strijd tussen Olympique Lyon en Barcelona in het Groupama Stadion, en Liverpool tegen Bayern München op Anfield. De uitwedstrijden worden op 13 maart gespeeld.

The UEFA Champions League is contested by the highest ranked teams of the strongest UEFA national associations. It is the top club competition in European football and one of the most prestigious tournaments in the world.

The Champions League final is the most watched annual sporting event worldwide. The final of the 2012-13 tournament had the highest TV ratings to date, drawing 360 million television viewers. It was played at Wembley Stadium in London, England, where Bayern Munich beat Borussia Dortmund in the first all-German Champions League final.

The defending champions, Real Madrid, won the tournament for the third year in a row in 2017-18, and claimed their 13th victory overall.
... Zie meerZie minder

Champions League 8e finale

 Wedstrijden in de 8e finale van de Champions League, met strijd tussen Olympique Lyon en Barcelona in het Groupama Stadion, en Liverpool tegen Bayern München op Anfield. De uitwedstrijden worden op 13 maart gespeeld.

The UEFA Champions League is contested by the highest ranked teams of the strongest UEFA national associations. It is the top club competition in European football and one of the most prestigious tournaments in the world.

The Champions League final is the most watched annual sporting event worldwide. The final of the 2012-13 tournament had the highest TV ratings to date, drawing 360 million television viewers. It was played at Wembley Stadium in London, England, where Bayern Munich beat Borussia Dortmund in the first all-German Champions League final.

The defending champions, Real Madrid, won the tournament for the third year in a row in 2017-18, and claimed their 13th victory overall.

7 uur geleden

Dagblad Suriname

Henry, E. voor diefstal opgesloten

De politie van het ressort Flora heeft op vrijdag 8 februari een aangifte opgenomen van diefstal van een “32 inch” televisietoestel en een paar sportschoenen. De 54-jarige verdachte Henry, E. kwam op donderdag 14 februari in beeld als de verdachte in deze diefstal zaak, nadat ene M.L. het politiebureau van ressort Flora aandeed en het volgende verklaarde namelijk:

Dat Henry, E. de televisie op maandag 11 februari aan hem had verkocht. Voorts dat Henry in de avonduren van die zelfde dag thuis bij hem kwam om het televisietoestel terug te krijgen. M.L. weigerde het toestel terug te geven en schakelde de politie in.

Op aanwijzing van M.L. werd de verdachte Henry bij een “carwash” op het Floraproject aangehouden. Tijdens de voorgeleiding heeft Henry ontkent zich schuldig gemaakt te hebben aan diefstal. Verder heeft hij ook verklaart dat hij M.L. niet kent.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Henry, E. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. M.L. is na verhoor heen gezonden en het televisietoestel is terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar. De sportschoenen zijn vooralsnog niet terecht.kps
... Zie meerZie minder

7 uur geleden

Dagblad Suriname

Man aangehouden voor drugsovertreding

De politie van het ressort Albina heeft op dinsdag 12 februari tijdens surveillance de 28-jarige Giovanni P. aan de Prins Hendrikstraat aangehouden.

Op de verdachte zijn verschillende illegale drugssoorten aangetroffen en in beslag genomen.Namelijk:“sukru”( amfetamine) , marihauana en XTC tabletten. Giovanni heeft verklaart, dat hij de drugs voor eigen gebruik in zijn bezit had. De politie heeft echter sterk het vermoeden dat Giovanni een drugsverkoper is mede gelet op de hoeveelheden van de verschillende drugssoorten die bij hem in beslag genomen zijn.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Giovanni, P. door de politie in verzekering gesteld op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen.kps
... Zie meerZie minder

7 uur geleden

Dagblad Suriname

Vuurwapen gevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapen gevaarlijke Machecho,V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega's van de afdeling Kapitale Delecten.

Het afgelopen jaar heeft Machecho met een jachtgeweer geschoten op een man te Koffiekamp.

Hij is in zijn ouderlijk huis aangehouden. Het vuurwapen is vooralsnog niet in beslag genomen.kps
... Zie meerZie minder

7 uur geleden

Dagblad Suriname

Vrouw verduistert geld bij bejaardentehuis

Tecla, S. is op woensdag 13 februari door de politie van het ressort Kwatta aangehouden en dezelfde dag in verzekering gesteld voor verduistering.

Tecla fungeerde als waarnemend directeur bij het bejaardentehuis. Zij wordt ervan verdacht gelden te hebben verduistert van het bejaardentehuis en de inwonende seniorenburgers. Tecla ,S. is door de politie aangehouden, nadat de leiding van het tehuis aangifte tegen haar deed. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Tecla, S. in verzekering gesteld. Tecla,S. is zelf ook een seniorenburger.kps
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Een vlaag van verstandsverbijstering. Niet te geloven! 😡

The Custom Facebook Feed plugin

Dagblad Suriname

Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal

R.P The Hot One – 89. 7FM
ACME/RP Radio- 91.3 FM.
Nickerie.103.5 FM

RBN TV 5.1

Een volle uitzending voor u als burger om uw mening over maatschappelijke gebeurtenissen te geven via tel #532037