Dagblad Suriname

Facebook Posts

37 m geleden

Dagblad Suriname

Meningen over tweede Brexit-referendum

Minder dan vier op de 10 kiezers zijn vóór het houden van een tweede
referendum over het vertrek van het VK uit de Europese Unie. Acht van de 10 Conservatieven zijn tegen een tweede stemming, terwijl zes van de 10 Labourstemmers vóór zijn.

Anthony Wells, Director of Political and Social Research, writes that a “No Deal” is an unpopular option, but is no deterrent to the British public.

Part of this appears to be a lack of understanding -- only 56% of people realise that “No Deal” means precisely that, leaving the European Union without any deal at all. Strangely, 26% think it that it includes an arrangement to ensure a smooth transition or a formal transition period.

While 49% say they would be worried by a “No Deal” Brexit, these are overwhelmingly Remain voters -- for 38% of the public as a whole, and 70% of Leave voters the idea doesn’t worry them.

Three quarters (76%) of Leave voters think warnings of No Deal disruption are exaggerated or entirely invented. Leave voters did not believe warnings about the damage Brexit could cause in 2016, and don’t accept them now.

Many argue that it would be seen as undemocratic to conduct a second referendum to reverse the result of the 2016 ballot.

When YouGov asked people whether it would be undemocratic to hold a second referendum, 47% said it would, while 39% thought it would be right to ask again given how much has changed. The vote split heavily down Brexit lines -- 69% of Remainers believe a second ballot would be democratic, while 79% of Leave voters think it would not.
... Zie meerZie minder

Meningen over tweede Brexit-referendum

Minder dan vier op de 10 kiezers zijn vóór het houden van een tweede 
referendum over het vertrek van het VK uit de Europese Unie. Acht van de 10 Conservatieven zijn tegen een tweede stemming, terwijl zes van de 10 Labourstemmers vóór zijn.

Anthony Wells, Director of Political and Social Research, writes that a “No Deal” is an unpopular option, but is no deterrent to the British public.

Part of this appears to be a lack of understanding -- only 56% of people realise that “No Deal” means precisely that, leaving the European Union without any deal at all. Strangely, 26% think it that it includes an arrangement to ensure a smooth transition or a formal transition period.

While 49% say they would be worried by a “No Deal” Brexit, these are overwhelmingly Remain voters -- for 38% of the public as a whole, and 70% of Leave voters the idea doesn’t worry them.

Three quarters (76%) of Leave voters think warnings of No Deal disruption are exaggerated or entirely invented. Leave voters did not believe warnings about the damage Brexit could cause in 2016, and don’t accept them now.

Many argue that it would be seen as undemocratic to conduct a second referendum to reverse the result of the 2016 ballot.

When YouGov asked people whether it would be undemocratic to hold a second referendum, 47% said it would, while 39% thought it would be right to ask again given how much has changed. The vote split heavily down Brexit lines -- 69% of Remainers believe a second ballot would be democratic, while 79% of Leave voters think it would not.

1 uur geleden

Dagblad Suriname

Mop van de dag

In Brussel rijd den Jul rond met een bus. Elke morgen vervoert hij blanken en zwarten met zijn bus. Iedere morgen weer beginnen de blanken en zwarten en ferme rel. Op een dag is den Jul dit meer dan beu en stampt op zijn remmen dat het geen naam heeft. Iedereen in die bus vliegt door en op elkaar. Den Jul komt van achter het stuur en roept: Ik ben het meer dan beu, jullie met jullie gevechten om het kleurverschil van een ander. Daarom zijn jullie vanaf nu allemaal gelijk. Voor mij zijn jullie nu allemaal ... blauw. Geen verschil meer voor niemand. De licht blauwe aan de ene kant van mijn bus, de donker blauwe aan de andere kant.
... Zie meerZie minder

1 uur geleden

Dagblad Suriname

Vreemde aanklacht Cultuur

Er wordt in de media melding gemaakt van een ‘onmenselijke behandeling’ die plaatsvindt vanuit de driekoppige leiding en directie van gericht op het personeel. Een onmenselijke behandeling duidt op zeer grove schendingen van fatsoensnormen, rechten die aan mensen toekomen en misschien ook nog handelingen en gedragingen die neerkomen op de schending van de lichamelijke of geestelijke integroteit. Het doet denken aan verbale en non-verbale mishandeling. Willen we het woord onmenselijk gebruiken, dan moet er behoorlijk huis zijn gehouden. Nu is het voor te stellen dat directieleden op departementen zich schuldig maken aan dit gedrag. Er wordt op overheidskantoren uitgescholden door meerderen. Er wordt ook vaak bedreigd met ontslagen en mutaties (naar andere districten). Op de overheidskantoren vindt intimidatie plaats, ambtenaren worden voorgetrokken en anderen worden uitgesloten van participatie en geisoleerd. Ambtenaren die over de nodige papieren beschikken en ook nog genoeg ervaring hebben, worden overgeslagen. Anderen worden in leidinggevende posities benoemd, terwijl zij als leidinggevende niet eens op kantoor komen en over minder competenties beschikken. Op de kantoren vindt ook seksueel molest plaats. Ook worden ambtenaren gevraagd om mee te werken aan corruptie. Dus hiervan zou er ongeveer sprake moeten zijn willen wij praten over onmenselijk. Is dat niet het geval dan is er sprake van overdrijven en misschien zelfs het uiten van onwaarheden. Nu is aan de betrokken bond en de werknemers gevraagd wat er precies op Cultuur aan onmenselijkheid zich heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat er niets concreet kan worden aangehaald door de medewerkers over de Cultuurdirecteur en andere twee hooggeplaatste functionarissen. Men is ontevreden over de directie, maar waarover kan men niet concreet aangeven. Om aan de vele wantoestanden, gecreëerd door de 3 voornoemde personen, een halt toe te roepen, is een deel van de medewerkers woensdag getogen naar het ministerie om aandacht te vragen van de Onderwijsminister. De wantoestanden zijn dus vooralsnog onbekend. We moeten oppassen dat het niet gaat om een discriminatie tegen vrouwen, misschien door vrouwen zelfs. Het is algemeen bekend dat bepaalde vrouwelijke ondergeschikten moeite hebben met een vrouwelijke leiding. De bond was iets concreter en gaf aan dat de 3 dames het leven van de medewerkers zuur maken. Dat komt inderdaad vaak voor op de overheidskantoren, leidinggevenden die in conflict komen met de medewerkers. Dat komt in de meeste gevallen, wanneer de leidinggevende van de mederwerkers verlangt dat ze hun werk goed doen en discipline aan de dag leggen. Leidinggevenden komen in problemen wanneer ze de discipline afdwingen van hun medewerkers. Problemen ontstaan wanneer leidinggevenden ambtenaren beoordelen en hun aanspreken op hun functioneren. We zien in Suriname dat bonden geen rol willen vervullen in het opvoeden van onwelwillende ambtenaren en het helpen begeleiden van de productie van de verschillende afdelingen. De minister heeft een petitie in ontvangst genomen waarin de zogenaamde misstanden zijn opgenomen met bewijsmateriaal. Volgens een medewerker gaat het om meer dan 100 ambtenaren die ontevreden zijn. Men zegt dat men de dictatuur zat is. In Suriname komt het voor dat medewerkers ontevreden worden wanneer leidinggevenden besluiten nemen en deze mededelen aan de medewerkers en dat ook afdwingen. Directeuren worden aangesteld zodat ze een bepaald beleid kunnen uitvoeren. Het is onvermijdelijk dat besluiten worden genomen. Besluitvaardigheid wordt heel vaak verward met dictatuur. Bovendien voorziet de Personeelswet in eenzijdige besluitvorming door de directeur. We hopen in de toekomst meer te weten te komen over de misstanden op Cultuur. Er is onder andere in de krant aangehaald het plaatsen van een grafsteen bij het Nola Hatterman Art Academy (NHAA). Het gaat om de as van iemand die in Nederland is overleden. Over deze actie moet er wel duidelijkheid komen. Wie is op deze openbare toeristische plek begraven. De meeste mensen weten niet dat daar iets is geplaatst. Ook de afhandeling van de financiële zaken laat veel te wensen over, zeggen de ambtenaren. Dat is een beschuldiging die gemakkelijk kan worden gemaakt, maar moeilijker is om aan te tonen. We krijgen het gevoel dat het meer draait om de overwerkvergoeding. In verband met de komst van de Indiase president in het afgelopen jaar had een aantal mensen overwerk verricht. Tot nu toe hebben de ambtenaren hun vergoeding niet ontvangen. De vraag rijst of dit uitblijven van de betaling te wijten is aan de directie. Er wordt gesproken over ‘onaangename taferelen’, we denken dat ook daarover meer openheid moet komen. De ambteneren willen dus de 3 vrouwen weg en men wil de man terug. De minister heeft tot en met vrijdag de ruimte gevraagd om het fijne van de zaak te onderzoeken. De minister moet zich niet onder druk laten zetten door de bond en de medewerkers. Zij moet de zaak goed onderzoeken en achterhalen waar het precies om gaat.
... Zie meerZie minder

Vreemde aanklacht Cultuur 

Er wordt in de media melding gemaakt van een ‘onmenselijke behandeling’ die plaatsvindt vanuit de driekoppige leiding en directie van gericht op het personeel. Een onmenselijke behandeling duidt op zeer grove schendingen van fatsoensnormen, rechten die aan mensen toekomen en misschien ook nog handelingen en gedragingen die neerkomen op de schending van de lichamelijke of geestelijke integroteit. Het doet denken aan verbale en non-verbale mishandeling. Willen we het woord onmenselijk gebruiken, dan moet er behoorlijk huis zijn gehouden. Nu is het voor te stellen dat directieleden op departementen zich schuldig maken aan dit gedrag. Er wordt op overheidskantoren uitgescholden door meerderen. Er wordt ook vaak bedreigd met ontslagen en mutaties (naar andere districten). Op de overheidskantoren vindt intimidatie plaats, ambtenaren worden voorgetrokken en anderen worden uitgesloten van participatie en geisoleerd. Ambtenaren die over de nodige papieren beschikken en ook nog genoeg ervaring hebben, worden overgeslagen. Anderen worden in leidinggevende posities benoemd, terwijl zij als leidinggevende niet eens op kantoor komen en over minder competenties beschikken. Op de kantoren vindt ook seksueel molest plaats. Ook worden ambtenaren gevraagd om mee te werken aan corruptie. Dus hiervan zou er ongeveer sprake moeten zijn willen wij praten over onmenselijk. Is dat niet het geval dan is er sprake van overdrijven en misschien zelfs het uiten van onwaarheden. Nu is aan de betrokken bond en de werknemers gevraagd wat er precies op Cultuur aan onmenselijkheid zich heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat er niets concreet kan worden aangehaald door de medewerkers over de Cultuurdirecteur en andere twee hooggeplaatste functionarissen. Men is ontevreden over de directie, maar waarover kan men niet concreet aangeven. Om aan de vele wantoestanden, gecreëerd door de 3 voornoemde personen, een halt toe te roepen, is een deel van de medewerkers woensdag getogen naar het ministerie om aandacht te vragen van de Onderwijsminister. De wantoestanden zijn dus vooralsnog onbekend. We moeten oppassen dat het niet gaat om een discriminatie tegen vrouwen, misschien door vrouwen zelfs. Het is algemeen bekend dat bepaalde vrouwelijke ondergeschikten moeite hebben met een vrouwelijke leiding. De bond was iets concreter en gaf aan dat de 3 dames het leven van de medewerkers zuur maken. Dat komt inderdaad vaak voor op de overheidskantoren, leidinggevenden die in conflict komen met de medewerkers. Dat komt in de meeste gevallen, wanneer de leidinggevende van de mederwerkers verlangt dat ze hun werk goed doen en discipline aan de dag leggen. Leidinggevenden komen in problemen wanneer ze de discipline afdwingen van hun medewerkers. Problemen ontstaan wanneer leidinggevenden ambtenaren beoordelen en hun aanspreken op hun functioneren. We zien in Suriname dat bonden geen rol willen vervullen in het opvoeden van onwelwillende ambtenaren en het helpen begeleiden van de productie van de verschillende afdelingen. De minister heeft een petitie in ontvangst genomen waarin de zogenaamde misstanden zijn opgenomen met bewijsmateriaal. Volgens een medewerker gaat het om meer dan 100 ambtenaren die ontevreden zijn. Men zegt dat men de dictatuur zat is. In Suriname komt het voor dat medewerkers ontevreden worden wanneer leidinggevenden besluiten nemen en deze mededelen aan de medewerkers en dat ook afdwingen. Directeuren worden aangesteld zodat ze een bepaald beleid kunnen uitvoeren. Het is onvermijdelijk dat besluiten worden genomen. Besluitvaardigheid wordt heel vaak verward met dictatuur. Bovendien voorziet de Personeelswet in eenzijdige besluitvorming door de directeur. We hopen in de toekomst meer te weten te komen over de misstanden op Cultuur. Er is onder andere in de krant aangehaald het plaatsen van een grafsteen bij het Nola Hatterman Art Academy (NHAA). Het gaat om de as van iemand die in Nederland is overleden. Over deze actie moet er wel duidelijkheid komen. Wie is op deze openbare toeristische plek begraven. De meeste mensen weten niet dat daar iets is geplaatst. Ook de afhandeling van de financiële zaken laat veel te wensen over, zeggen de ambtenaren. Dat is een beschuldiging die gemakkelijk kan worden gemaakt, maar moeilijker is om aan te tonen. We krijgen het gevoel dat het meer draait om de overwerkvergoeding. In verband met de komst van de Indiase president in het afgelopen jaar had een aantal mensen overwerk verricht. Tot nu toe hebben de ambtenaren hun vergoeding niet ontvangen. De vraag rijst of dit uitblijven van de betaling te wijten is aan de directie. Er wordt gesproken over ‘onaangename taferelen’, we denken dat ook daarover meer openheid moet komen. De ambteneren willen dus de 3 vrouwen weg en men wil de man terug. De minister heeft tot en met vrijdag de ruimte gevraagd om het fijne van de zaak te onderzoeken. De minister moet zich niet onder druk laten zetten door de bond en de medewerkers. Zij moet de zaak goed onderzoeken en achterhalen waar het precies om gaat.

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Faried Pierkhan
... Zie meerZie minder

Faried Pierkhan

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Marcel “ Chacha ” opgesloten voor roofoveral te Albina

De 28- jarige Marcel B. meer bekend als “ Chacha ” is op zaterdag 12 januari aangehouden door de politie van de afdeling Recherche Regio Oost. Marcel,B, heeft samen met anderen, een inbraak gepleegd in een zinkplatenfabriek te Albina. Daarbij hebben zij een man verwoningen toegebracht op zijn hoofd en in zijn gelaat. Er is buit gemaakt een geldbedrag in Euro’s en in Surinaamse dollar en een vingerring van het slachtoffer.
Bij zijn aanhouding had Marcel,B. een deel van het gestolen geld en de vingerring van het slachtoffer in zijn bezit. Het geld en de ring zijn in beslag genomen. Op aanwijzing van Marcel deed de recherche een woning aan, alwaar zijn kompanen zich ophielden. Toen zij de politie in de gaten kregen vluchtten zij weg met achterlating van nog een deel van het gestolen geld dat ook in beslag is genomen.
De verdachte Marcel alias Chacha is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Aan de opsporing en aanhouding van zijn kompanen wordt gewerkt.kps
... Zie meerZie minder

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Koperdief en heler in verzekering gesteld

De politie van het ressort Livorno heeft op donderdag 17 januari de 43-jarige Rajenderkoemar, M. aangehouden. Rajenderkoemar wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal. De verdachte maakte er gewoonte van om koperwerk en kabels weg te nemen van personen wiens huizen in aanbouw zijn. Een van de benadeelde stelde de politie van het ressort telefonisch op de hoogte, waarna de verdachte voornoemd over straat werd aangehouden.

Naar aanleiding van de verklaring die verdachte Rajenderkoemar had afgelegd bij de politie, kwam de 42-jarige heler Soedish, D. in beeld. Op aanwijzing van de verdachte Rajenderkoemar deed de politie naar de woning van de heler Soedish en stelde een onderzoek in.

Tijdens dat onderzoek zijn koperwerk en kabels aangetroffen, die voor het verder onderzoek in beslag zijn genomen. De heler Soedish werd terstond aangehouden waarna hij overgebracht naar het bureau. Hangende het onderzoek zijn beide verdachten door de politie, na afstemming met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.kps
... Zie meerZie minder

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Opening Grüne Woche in Berlijn

Vrijdag is in Berlijn de internationale landbouwbeurs Grüne Woche van start gegaan. Het thema van de 84ste editie is ‘Feed the Future’.
... Zie meerZie minder

Opening Grüne Woche in Berlijn

Vrijdag is in Berlijn de internationale landbouwbeurs Grüne Woche van start gegaan. Het thema van de 84ste editie is ‘Feed the Future’.

2 uur geleden

Dagblad Suriname

Colombia:ELN pleegde aanslag Bogotá

Colombia zegt dat de aanslag van
gisteren in Bogotá is gepleegd door een
lid van de marxistisch-leninistische
rebellengroep ELN.Het dodental van de
aanslag op een politieacademie is
inmiddels ruim verdubbeld tot 21.

Volgens de minister van Defensie is de
aanslag gepleegd door Jose Aldemar
Rojas die jaren voor de ELN werkte als
explosievenexpert.Rojas reed met een
wagen met 80 kilo aan explosieven tegen
een muur,waarna de explosieven afgingen
en Rojas zelf ook om het leven kwam.

In 2016 sloot de regering vrede met de
rebellengroepering FARC maar dat is
nooit gelukt met de kleinere ELN.
... Zie meerZie minder

3 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

6 uur geleden

Dagblad Suriname

Photos from Dagblad Suriname's post ... Zie meerZie minder

15 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Meneer Somo u zegt "stel je voor"dat blom is vernietigd betekend je zelf voor de gek houden...!Daarom had ik een voorstel gedaan als ze(100)coke verslaafde junk hadden meegenomen om te proeven en beoordelen of het puur coke was...-den sma no arki- ..🙉😉.

16 uur geleden

Dagblad Suriname

Faried Pierkhan
... Zie meerZie minder

Faried Pierkhan

17 uur geleden

Dagblad Suriname

De Britse prins Philip (97) heeft een
auto-ongeluk gehad.In zijn Range Rover
reed hij bij het landgoed Sandringham
de openbare weg op toen hij in botsing
kwam met een andere auto.Omstanders
hielpen hem uit zijn gekantelde wagen.
De prins kwam met de schrik vrij.De
twee inzittenden van de andere auto
liepen lichte verwondingen op.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Net als of het belangrijk is da faf ding sranamang fu mi dat hoor je niet op CNN dus pfff

17 uur geleden

Dagblad Suriname

Trump:luchtafweersysteem in ruimte

President Trump wil een geavanceerd
luchtafweersysteem in de ruimte gaan
ontwikkelen.Dat moet de VS beschermen
tegen nieuwe hypersonische en andere
moderne kruisraketten,zei hij in een
toespraak in het Pentagon.

Trump denkt onder meer aan sensoren in
de ruimte,die raketlanceringen overal
op aarde kunnen opmerken.Lasers moeten
die raketten dan vernietigen."De VS zal
al het nodige doen om er zeker van te
zijn dat we elke op ons gerichte raket
kunnen opsporen en vernietigen."

Trump noemde geen landen,maar het is
bekend dat China en Rusland nieuwe
hypersonische raketten ontwikkelen.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Wat een wedloop,alleen pestkoppen.

17 uur geleden

Dagblad Suriname

Negen doden bij aanslag in Bogotá

Een aanslag met een autobom heeft in
de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zeker
negen levens geëist.De explosie was bij
een politieacademie.Tientallen mensen
raakten gewond.

Volgens getuigen reed de auto het
schoolterrein op,waar beveiligers hem
tegenhielden.De bestuurder trapte het
gaspedaal in en reed tegen een muur,
waarna de bom in de auto ontplofte.

Onduidelijk is nog wie erachter zit.
Colombia werd jarenlang geteisterd door
geweld van onder meer drugskartels.
Sinds de regering in 2016 vrede sloot
met de rebellengroepering FARC,is het
relatief rustig in het land.
... Zie meerZie minder

17 uur geleden

Dagblad Suriname

Goud
1 gram: $ 41,50
Bankkoers:
$ 7,52/ € 8,52
Cambiokoers:
$ 7,70 / € 8,10
Benzineprijzen:
GOw2
Unleaded: SRD 6,69
Diesel: SRD 6,49
Roy Boedhoe Enterprises
Unleaded: SRD 6,76
Diesel: SRD 6,51
... Zie meerZie minder

17 uur geleden

Dagblad Suriname

Uitslagen Copa Del Rey-de Spaanse bekercompetitie:
Barcelona – Levante 3-0
Real Sociedad – Real Betis 2-2
Espanyol – Villareal 3-1

Uitslagen Aziatische Cup:
Poule E:
Lebanon – Noord-Korea 4-1
Saoedie-Arabie – Qatar 0-2
Poule F:
Japan - Oezbekistan 2-1
Oman - Turkmenistan 3-1
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Jullie melden valse bank informatie

18 uur geleden

Dagblad Suriname

FAWAKA ... Zie meerZie minder

FAWAKA

18 uur geleden

Dagblad Suriname

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Waarom gebruikt men deze lelijke woorden op social zoals “ bek dichthouden en pae law” is Bouta beter dan hem. Omdat SOMO een javaan is, maar hij heeft durf. En velen hadden indertijd ook gretig mogen genieten van de dagen die hij niet alleen voor de javaanse gemeenschap organiseert, moet men zien welke bevolkingsgroepen het meest aanwezig zijn. Dussss liever ophouden door anderen op zo n manier lelijk aan te kijken. En by the way een deel zal wel verbrand worden en t ander deel naar waar t wezen moet

Somo heeft gelijk

Deze dementerende politicus moet de gestolen gronden die op allerlei stichtingen zijn aangevraagd netjes terug geven aan de staat en gemeenschap. Jij bent de laatste die moet lullen over een ander meneer Somohardjo. Kwakzalver dat je bent.

Waarom bent u niet gaan onderzoeken?

blom zou prata rotie worden

Waarom niet geproeft somo

Geen nieuws.. zelfs Bronto vertrouw je niet....

u heeft toch geen bewijzen dt blom is vernietigd. alle activiteiten rondom de vernietiging vandaag wijst aan dat er inderdaad drugs is vernietigd.en dan komt u met een kutverhaal dat t blom zou zijn.

Somo moet zijn bek dicht houden. Die is ook een grote drugscrimineel

Waarom ben je het niet gaan testen en door op te snuiven,dan wist je het zeker! Somohardjo!

Meneer Somohardjo..ze hebben getest. Vlak Voor verbranding...willekeurig...natuurlijk kan het altijd mis gaan: 100 milloen euro is niet mis...

Somo is werkelijk een aap de man is dna voorzitter geweest nu zegt deze aap precies wat nt kn.Het OM lt drug verbranden nt de Politie dus waar gn we mt zulke domme politici buitenlandse vertegenwoordigers ect waren ook terplekke ook de pers .

Haha tante Debbie Bihari

Niemand is te vertrouwen.

Waarom helemaal brokopondo.onderweg kan van alles gebeuren.Ze gaan ermee sjoemelen Ik vind voor het volk .te weg naar zee alles vernietigen.waarom zover brokopondo.echt ze gaan niet ermee ophouden........ ..

Haha moeten ze zelf aanwezig zyn😂

De pit verwijt de ketel

Denk ik ook

Heeft hij vertrouwen in hem zelf?

Pae low!

Je golo gn ze verbranden

Maar waarom Ben ik Dan dronken geworden van die rook meneer..... Niet zomaar uit het blote iets uitkraaien ja, jaja.

+ Meer commentaren

The Custom Facebook Feed plugin

Dagblad Suriname

Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal

R.P The Hot One – 89. 7FM
ACME/RP Radio- 91.3 FM.
Nickerie.103.5 FM

RBN TV 5.1

Een volle uitzending voor u als burger om uw mening over maatschappelijke gebeurtenissen te geven via tel #532037