DA91

Facebook Posts

48 m geleden

DA 91

E-Commerce biedt dat ook opties voor ons...In Afrika wordt het positief ervaren.
https://mckinsey.com/Videos/video/…

How e-commerce supports African business growth
Africa’s booming e-commerce sector can not only jump-start small businesses but also help large companies enter a market full of energized consumers.
... Zie meerZie minder

How e-commerce supports African business growth

 

Commentaren

1 uur geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

5 uur geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

23 uur geleden

DA 91

FELICITATIE BOODSCHAP TER ERE VAN 70 JAAR VHP

Geachte Voorzitter Santokhi, erevoorzitter de heer Sardjoe, bestuur, leden, sympathisanten, aanwezigen,

70 jaar VHP. Dat is een hele tijd. Maar..... de vervaldatum van de VHP is nog lang niet in zicht! De Founding Fathers begonnen bij de oprichting van de VHP aan een nieuw politiek leven geleid door idealen van vrijheid en harmonie. Nu 70 jaar later wordt de balans opgemaakt.

Het is niet te ontkennen dat de VHP in de afgelopen 70 jaar een rol van betekenis heeft gehad in de vormgeving van deze principes. De verbroederings politiek en de emancipatorische beleidsaanpak vooral in de beginjaren van de partij, hebben veel betekend voor de toen nog achtergestelde districtbewoners. Het heeft bijgedragen aan het bewaren van de harmonie in onze samenleving.

Het heeft significante inbreng aan de fundering van de vreedzame samenleving die wij nu ervaren.

50 jaar lang was het Mr. Jagernath Lachmon die leiding gaf aan de partij. Vandaag is het Chan Santokhi. En voorzitter ik weet niet hoe lang u nog voorzitter zal zijn, maar ik ben overtuigd dat wanneer wij aan de volgende voorzitter van de VHP worden voorgesteld, dat er gezegd zal worden: ‘ik stel u voor aan haar …………………als de volgende voorzitter van de VHP. Want als het aankomt op de politieke activering van vrouwen dan heeft de VHP daar wel een handje van. Er liggen nog vele bijzondere momenten in het verschiet!

En ik zei het eerder, het is een bijzonder moment. En mijn collega politici die al enige tijd in de politieke arena van Suriname zich bewegen zullen het zeker met mij eens zijn dat het vrij gemakkelijk is om een partij op te richten, maar om een partij gaande te houden door alle tijden heen, dat is een niet te onderschatten kunst.

Voorzitter Santokhi,Hoofd bestuur, partijleden, Het is een dankbaar en bemoedigend teken dat zovelen hun engagement met de ideeën van de VHP en het respect voor de partij tot uitdrukking brengen door hun aanwezigheid hier.
Wij beseffen met z’n allen dat dit engagement binnen uw partij moet bijdragen aan de bouw van onze republiek . Deze grote opkomst geeft een duidelijke opdracht aan u, maar ook aan ons allen hier als vertegenwoordigers van politieke partijen, als democratische politieke krachten, om de afbrokkeling van ons land door slecht en vooral oneerbaar bestuur, van de afgelopen 8 jaar om te zetten in herstel, vooruitgang en groei onder leiding van politiek moreel en ook inspirerend leiderschap.

Voorzitter Santokhi, wij zullen samen, naast of zelfs misschien tegen over elkaar staan – als liberalen- bij de komende verkiezing. De toekomst zal dat uitwijzen. En ik moet zeggen dat als partij wij in de periode van 2005- 2010 goede ervaringen hebben opgedaan met de VHP.

70 jaar, een nestor in de Surinaamse politiek, brengt ook vele uitdagingen. Dienstbaar blijven, open, eerlijk en met respect voor alle anderen, en vooral de capaciteit behouden om mee te groeien en mee te gaan met een dynamische samenleving zoals Suriname. Als politieke partij die staat voor vrijheid, gelijke waardering van elke stem en gegarandeerde participatie van iedereen, is de bescherming van de democratische beleving en geest van onze samenleving van het grootste belang en afwijken daarvan ten gunste van eng partij belang kan nooit zelfs overwogen worden.

Met dezelfde bevlogenheid van70 jaar geleden binnen de VHP, en zoals ook bij ons van DA’91------- 28 jaar geleden, moeten wij onbevreesd de opdracht die op ons wacht, uitvoeren.

Tot slot voorzitter Santokhi wens ik de volgende quote met u te delen bij wijze van verjaardagskado: ”Wij kunnen en hoeven niet elk van ons, onze naam in de geschiedenisboeken te schrijven. Maar wij moeten wel geschiedenis schrijven. Het Surinaams verhaal, wordt gevormd door een regenboog van talloze kleine daden van moed en overtuiging.”
Nogmaals: voorzitter en uw hele partij van harte gefeliciteerd!

Angelic del Castilho
DA'91 Voorzitter
16 januari 2019
Stichting De Olifant
... Zie meerZie minder

2 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

4 dagen geleden

DA 91

GRENSOVERSCHRIJDENDE DRUGSCRIMINAILITEIT EIST KEIHARDE AANPAK!
De mega drugsvangst van 2300 plus kilo is het onomstotelijk bewijs van het moreel verval in onze samenleving en erger nog de criminele infiltratie van onze samenleving. De reaktie van de autoriteiten in deze roept heel veel vragen op. Het etiket van narco staat is eentje die vernietigend is voor onze samenleving en in het bijzonder voor economische ontwikkeling, maar erger nog het is een doodsteek voor gezonde en goede toekomstperspectieven voor elke Surinaamse burger.

Wanneer je dit beseft dan is het duidelijk dat het onbegrijpelijk is dat tot op heden er geen aanhoudingen zijn verricht. In de kwestie van de duikboot met de ondernemer Oedit werd er blijkbaar ook lang genoeg gedraald zodat hij kon vluchten.

Na de in beslagname van de 2300 plus kilo cocaine uit Nickerie lijkt er een vacuum te zijn ontstaan het KPS en het OM. Het is onbegrijpelijk dat de politie tot heden niemand heeft gearresteerd.

Dit is onacceptabel. DA’91 is van mening dat in een dergelijk grensoverschrijdend crimineel geval er juist heel hard moet worden opgetreden. De uitspraak van de korpschef Prade “ dat het nergens ter wereld gemakkelijk is om de grote boys achter dit soort ladingen te pakken te krijgen………………….” is zeer alarmerend en tast het veiligheidsgevoel van elke burger aan. Suggestieve uitspraken vanuit de politie als zou de gemeenschap zelf de puzzel kunnen oplossen wie achter de drugs zit, door te kijken naar wie zwijgt, is niet op hun plaats. Als de politie huiverig is vanwege indicaties wie achter deze zending staat, laat zij er dan ronduit voorkomen en de gemeenschap vragen om haar te ondersteunen en te eisen dat zij ongestoord hun werk doen.

Wij zijn bekend dat er eerder ook zaken zijn geweest van criminele aard, die tot op heden oplossing verdienen. Echter in deze zaak eisen wij dat er zonder aanziens des persoons hard wordt opgetreden en dat er binnen afzienbare tijd volledige openheid komt in wie de beroepscriminelen zijn die verantwoordelijk gehouden moeten worden voor de aanslag op de naam en toekomst van onze Republiek Suriname.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Nederland is narcostaat no 1 op de wereld ...heeft geen negatief effect op de ontwikkeling aldaar...dus je stelling klopt niet en is zwaar misleidend.

Sinds Bouterse inbeeld 1980,is er altijd verhoogde inzet geweest van.De Drugs maffia in Suriname. De reputatie van Suriname wordt geruime tijd geschaad. Flawed democratie.

Hebben wij in Suriname wel een eerlijk recht systeem in Suriname , of werkt het recht systeem met names and faces , wie rijk is en die mie ??

Recht systeem in suriname is names and faces. Alleen de kleine man wordt opgesloten

+ Meer commentaren

6 dagen geleden

DA 91

https://youtu.be/pVabSkjRMvkUitnodiging voor de jaarlijkse paneldiscussie in de serie Stof tot Nadenken. Een initiatief van de voorzitter van DA'91 en het Wetenschappelijk Buro. Thema: ... ... Zie meerZie minder

Video image

 

Commentaren

6 dagen geleden

DA 91

Participeer en spreek je uit! Hoorzittingen district Wanica ... Zie meerZie minder

Participeer en spreek je uit! Hoorzittingen district Wanica

 

Commentaren

Heb het ook gezien.

Aub op datum sorteren

6 dagen geleden

DA 91

Participeer en spreek je uit! Hoorzittingen district Paramaribo ... Zie meerZie minder

Participeer en spreek je uit! Hoorzittingen district Paramaribo

6 dagen geleden

DA 91

12 Jan, 03:37

DA’91 eist van de regering dat zij nu eindelijk kiest voor de universele waarden en beginselen ter verdediging van de democratie en de bescherming van de mensenrechten in Suriname en Venezuela. In het belang van de Surinaamse samenleving en van harmonie en vrede in de regio en in lijn met de internationaal geldende standaarden voor democratie, mensenrechten en rechtsstaat, moet de regering de uitgebrachte stem tegen de OAS-resolutie van 10 januari 2019 per direct herzien en deze resolutie ongeconditioneerd steunen.

Op donderdag 10 januari 2019 werd president Nicolas Maduro voor een illegitieme tweede termijn van 6 jaar ingezworen te midden van een dramatische humanitaire en economische crisis. De aanwezigheid van onze VP Adhin bevestigt het standpunt van onze regering met het valse argument van non-interventie, omdat het ”alleen” een intern probleem zou zijn.

DA’91 huldigt het standpunt dat het Venezolaanse probleem niet beperkt en gecategoriseerd kan worden als een intern probleem. De vrede en veiligheid in de gehele regio zijn in gevaar gebracht. Erger nog, het ondemocratische regiem van Maduro heeft geresulteerd in een nog steeds verdiepende humanitaire, politieke en rechtsstatelijke crisis. Non-interventie als principe is niet alleen verkeerd, maar blijkt ook ernstige consequenties te hebben.

Dit standpunt wordt ook verwoord in de verklaring van de regeringen van Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Peru en Sint Lucia ( Lima Groep) van 10 januari 2019 waarin ook wordt aangegeven de niet-erkenning van de nieuwe termijn van het Venezolaanse regiem.

Het is tijd dat we een intelligenter debat voeren over interventionisme dan we hadden in het verleden. Binnen de internationale diplomatieke gemeenschap overstijgt de realiteit van een humanitaire catastrofe elk argument van non-interventie.

Dat president Desi Bouterse aangeeft dat hij pal achter de regering Maduro staat is ook een waarschuwing voor ons als samenleving. Het halsstarrig vasthouden aan de ondersteuning van het repressieve regiem in Venezuela is in het geheel niet in het belang van de Surinaamse samenleving. Met deze houding handelt de president ook in strijd met artikel 7 lid 2 van onze Grondwet : De Republiek Suriname bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde ….”.

DA’91 heeft herhaaldelijk de Surinaamse DNA, de regering en de Venezolaanse regering opgeroepen koers te wijzigen. DA’91 spreekt haar solidariteit uit naar het Venezolaanse volk en de vele Venezolaanse vluchtelingen, omdat het leven in hun eigen land onmogelijk gemaakt wordt door het repressief regiem onder leiding van Nicolas Maduro.

DA’91 roept de Venezolaanse regering op om eerlijke, transparante en volgens een legitiem proces nieuwe presidentsverkiezingen te houden, waarbij internationale waarnemers vertegenwoordigd zijn.

http://starnieuws.com/index.php/welcome/…
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Bespeurt u enige mate danwel vorm van intelligentie bij dit regiem ? Ik niet . Ze maken ook géén beleid maar bijten zich vast in dit volk en zuigen het als bloedzuigers leeg enkel ter bestendiging van hun macht en straffeloosheid aan hun crimineel gedrag En dá is dat hhhhhhéeélllleee ding . SU weest zeer alert en wordt weer strijdvaardig .

7 dagen geleden

DA 91

Overtuig je zelf!

ABC Online Nieuws
BEELDEN BROWNSBERG

Sporen van goud- en houtkap activiteiten waargenomen op het Brownsberg Natuurpark

ABC-verslaggever Sam Blankendal heeft zich gisteren georiënteerd in het natuurreservaat Brownsberg. Verschillende milieuactivisten hebben eerder melding gedaan van goudontginnings-activiteiten in het gebied.

Dit werd tegengesproken door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Om deze reden trok onze nieuwsdienst naar het gebied.
Behalve goudwinning, zijn er ook houtkapactiviteiten waargenomen.

Hier het verslag.
... Zie meerZie minder

ABC Online Nieuws

1 week geleden

DA 91

Aanvallen op de rechtsstaat moeten afgestraft worden !

De persconferentie van president Bouterse op dinsdag 8 januari j.l. kan getypeerd worden als een zoveelste bewijs van de ernstige ongeschiktheid om op waardige wijze invulling te geven aan de functie van president.
DA’91 heeft hier steeds consequent opgewezen, ook toen andere partijen meenden de kandidatuur van deze persoon te moeten ondersteunen en/of constructief te moeten bekijken.Het enige nog kaarsrecht staande instituut, een baken van hoop en een belofte voor de kans tot herstel, is onze rechterlijke macht. President Bouterse heeft het gepresteerd op zijn laatste persconferentie de procureur- generaal in persoon en als instituut te beledigen en beschuldigen.
Wij hebben reeds vaak gewaarschuwd dat de vele aanvallen die door deze president zijn uitgevoerd op deze zuil van onze samenleving steeds driester zullen worden. Het is namelijk de enige sta-in-de-weg voor hem om ons land te doen verworden tot een daadwerkelijk failed state waar straffeloosheid heerst.
De president schroomde niet om zich te bedienen van leugens, misleiding en verdraaiing van de feiten. Hij die het respect voor onze instituten zou moeten uitdragen en verpersoonlijken, tastte openlijk de waardigheid van de PG en van onze totale rechterlijke macht aan .
Deze uitspraken van de president ontmaskeren zijn ware intenties en inborst andermaal en bevestigen dat hij de hoogste belangen van onze samenleving met de voeten treedt , zuiver en alleen om zijn hachje te redden.
DA’91 roept de president op tot inkeer te komen en zijn excuses publiekelijk aan te bieden aan de PG en de totale rechterlijke macht en ook aan de Surinaamse samenleving voor dit bestuurlijk wangedrag. De totale samenleving zal alle middelen moeten aanwenden om onze rechtsstaat te beschermen tegen dergelijke aanvallen. Het is in het belang van onze totale samenleving!

DA’91 Publiciteitsdienst
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Bouterse is onbeschoft, onhandelbaar en onhoudbaar.

Als president leg je verantwoording af in het controlerende orgaan de assemblee en niet bij een persconferentie waar je jezelf probeert een veer in je mars te steken

Het is nu taak van alle politieke partijen om hun achterbaan te mobiliseren en.in opstand te komen.welk instutuut of organisatie staat achter wat bouterse nu verkondigt?

a mang na wang dagoe

The Custom Facebook Feed plugin