DA91

Facebook Posts

21 uur geleden

DA 91

IN HET NIEUWS ... Zie meerZie minder

IN HET NIEUWS

1 dag geleden

DA 91

Onze kijk op de poging tot verhoging tarieven rijbewijs:

Verhoging rijbewijs tarieven,verder uitknijpen volk

De gemeenschap is wederom onaangenaam verrast met een inkomstenverhogende maatregel vanuit de regering. In onze repliek op de jaarrede in september 2018 voorspelden wij reeds dat in een onverzadigbare honger naar financiën de gemeenschap meer maatregelen mocht verwachten om nog meer geld uit de zakken van hardwerkende burgers te kloppen. In 2018 werden al tarieven voor o.a. paspoorten verhoogd.

In ons land is een rijbewijs geen luxe mede vanwege het slecht georganiseerde openbaar Vervoer. Vele burgers moeten om te voldoen aan hun werkverplichtingen en sociale verplichtingen een eigen Vervoer aanschaffen. Het bezit van een rijbewijs is ook van groot belang voor de onafhankelijkheid van o.a. vrouwen, jongeren en senioren burgers.

Het is dan ook onvoorstelbaar en zeer onmaatschappelijk dat de tarieven voor een rijbewijs met niet minder dan 700% worden opgeschroefd. Hierbij is er geen enkele verklaring naar de gemeenschap toe die een dergelijke drastische verhoging rechtvaardigt. Dit is onbehoorlijk bestuur pur sang.

Nog erger is het wanneer wij ons realiseren dat burgers in eigen land nu evenveel voor een rijbewijs zullen neertellen als personen in diaspora die (verlenging) van hun rijbewijs aanvragen, nl 40 -42 EURO. In de laatste zijn ook de kosten voor overzees transport meegenomen
.
Kosten:
Verlenging rijbewijs: € 40,-
Duplicaat rijbewijs: € 42,-
Internationaal rijbewijs: € 45,-.
Bron: Consulaat Suriname.nl (17 april 2019)

Het huidig beleid van regering Bouterse is er dus opgericht ook het bezit van een rijbewijs tot een luxe voor de Surinaamse burger te verheffen.

De consequenties hiervan, het vaker rijden zonder rijbewijs, isolatie van vooral ouderen en vrouwen, hebben gekoppeld met alle al genomen extra belastende maatregelen en die nog in het verschiet zijn, slechts tot resultaat verdere verarming, vrijheidsbelemmering en isolatie van onze samenleving.

Als partij die juist staat voor verhoogde burgerparticipatie en vergroting van de mogelijkheden en vrijheid van de burgers, jong en oud, protesteren wij ernstig tegen deze zoveelste onverantwoorde maatregelen van verarmingen van de regering Bouterse. De burgers roepen wij op ook hun stem te laten horen in protest tegen deze uitbuiting van de eigen gemeenschap!

DA’91 Publiciteitsdienst
... Zie meerZie minder

Commentaren

De regering is gek en dient dit direct terug te draaien.

1 dag geleden

DA 91

DA'91 wenst onze jonge Surinamers heel veel succes bij de CARIFTA GAMES te Curacao!👊 ... Zie meerZie minder

DA91 wenst onze jonge Surinamers heel veel succes bij de CARIFTA GAMES te Curacao!👊

Commentaren

Monica Parbhoe

Succes

Succes.

1 dag geleden

DA 91

DA'91 WEDEROM TRENDSETTER IN TRANSPARANTIE EN PARTICIPATIE BURGERS IN POLITIEK!

Je kunt de tekst hieronder lezen evenals luisteren en kijken hoe ik het uitlegde in het programma Opiniemakers van 16b april 2019.
...Wij schreven een brief aan de burgers en zijn heel blij met alle positieve reakties van de burgerij en onze diaspora. Het toont aan dat onze burgers ready zijn om de verantwoordelijkheid samen met de partij te nemen voor goed bestuur en wij zijn als partij niet bang om die verantwoording af te leggen en die transparantie te bieden! Het zou goed zijn voor onze samenleving als meer partijen dit voorbeeld zouden volgen.......

Een belangrijke pijler om transparantie en verantwoording in politiek financieel beheer te garanderen is de vereiste dat politieke partijen en kandidaten vrijgeven hoe zij hun fondsen vergaren en besteden. Deze informatie kan leiden tot beter geinformeerde besluiten evenals effectief inzicht in politieke financien. Transparantie biedt ook een rem op ongewenste invloed van grote handels en criminele belangen.
Er is in vele landen ook een beperking op de hoogte van de donaties die een partij mag ontvangen. Dit is ook een stimulans voor burgers om middels kleine donaties bij te dragen aan de succesvolle participatie van hun partij aan de verkiezingen.
In Suriname is dit ongekend. Vele partijen, vooral zij die 'groot' genoemd worden, zijn ontvangers van grote sommen geld van handelaren, importeurs en andere groot kapitaal verdieners met als tegenprestatie dat bij een evt verkiezingswinst, de 'gulle' gevers gegarandeerd zijn van ongecontroleerde toegang tot vergunningen en andere gunsten van de Staat. Dit ligt aan de basis van de corruptie en vriendjespolitiek.
Om dat te doorbreken is het belangrijk dat burgers zelf investeren in hun partij.
DA'91 is daar een groot voorstander van en het past helemaal in ons voornemen corruptie met wortel en tak uit te roeien.
Nadat bekend werd dat vanaf 2020 politieke partijen zullen moeten betalen om mee te doen aan de verkiezingen, hebben wij daarin een opportuun moment gezien om deze participatie van burgers te stimuleren. Hiermee zijn wij trendsetters (wederom) in de politiek.
Wij schreven een brief aan de burgers en zijn heel blij met alle positieve reakties van de burgerij en onze diaspora. Het toont aan dat onze burgers ready zijn om de verantwoordelijkheid samen met de partij te nemen voor goed bestuur en wij zijn als partij niet bang om die verantwoording af te leggen en die transparantie te bieden! Het zou goed zijn voor onze samenleving als meer partijen dit voorbeeld zouden volgen.
Ik legde het alsvolgt uit in het programma Opiniemakers van 16 april 2019

Angelic
DA'91 WEDEROM TRENDSETTER IN TRANSPARANTIE EN PARTICIPATIE BURGERS IN POLITIEK!

Je kunt de tekst hieronder lezen evenals luisteren en kijken hoe ik het uitlegde in het programma Opiniemakers van 16b april 2019.
...Wij schreven een brief aan de burgers en zijn heel blij met alle positieve reakties van de burgerij en onze diaspora. Het toont aan dat onze burgers ready zijn om de verantwoordelijkheid samen met de partij te nemen voor goed bestuur en wij zijn als partij niet bang om die verantwoording af te leggen en die transparantie te bieden! Het zou goed zijn voor onze samenleving als meer partijen dit voorbeeld zouden volgen.......

Een belangrijke pijler om transparantie en verantwoording in politiek financieel beheer te garanderen is de vereiste dat politieke partijen en kandidaten vrijgeven hoe zij hun fondsen vergaren en besteden. Deze informatie kan leiden tot beter geinformeerde besluiten evenals effectief inzicht in politieke financien. Transparantie biedt ook een rem op ongewenste invloed van grote handels en criminele belangen.
Er is in vele landen ook een beperking op de hoogte van de donaties die een partij mag ontvangen. Dit is ook een stimulans voor burgers om middels kleine donaties bij te dragen aan de succesvolle participatie van hun partij aan de verkiezingen.
In Suriname is dit ongekend. Vele partijen, vooral zij die 'groot' genoemd worden, zijn ontvangers van grote sommen geld van handelaren, importeurs en andere groot kapitaal verdieners met als tegenprestatie dat bij een evt verkiezingswinst, de 'gulle' gevers gegarandeerd zijn van ongecontroleerde toegang tot vergunningen en andere gunsten van de Staat. Dit ligt aan de basis van de corruptie en vriendjespolitiek.
Om dat te doorbreken is het belangrijk dat burgers zelf investeren in hun partij.
DA'91 is daar een groot voorstander van en het past helemaal in ons voornemen corruptie met wortel en tak uit te roeien.
Nadat bekend werd dat vanaf 2020 politieke partijen zullen moeten betalen om mee te doen aan de verkiezingen, hebben wij daarin een opportuun moment gezien om deze participatie van burgers te stimuleren. Hiermee zijn wij trendsetters (wederom) in de politiek.
Wij schreven een brief aan de burgers en zijn heel blij met alle positieve reakties van de burgerij en onze diaspora. Het toont aan dat onze burgers ready zijn om de verantwoordelijkheid samen met de partij te nemen voor goed bestuur en wij zijn als partij niet bang om die verantwoording af te leggen en die transparantie te bieden! Het zou goed zijn voor onze samenleving als meer partijen dit voorbeeld zouden volgen.
Ik legde het alsvolgt uit in het programma Opiniemakers van 16 april 2019
... Zie meerZie minder

Angelic

2 dagen geleden

DA 91

JIJ KIJKT TOCH OOK! ... Zie meerZie minder

2 dagen geleden

DA 91

Als dit waar is... dan is het toch in zekere zin een opluchting.

door de minister van Volksgezondheid is toegezegd:
1) dat per schrijven morgen, de brief met daarin het verbod op het afsluiten van contracten door het SZF met de artsen per direct wordt ingetrokken. Partijen zullen met elkaar om de tafel moeten zitten om overeenstemming te bereiken over een andere opzet, i.c. werken in loondienst van 1 of meerdere ziekenhuizen. Zo lang daarover geen overeenstemming is bereikt, blijven de oude contracten, die nu gewoon verlengd moeten worden, doorlopen. Met nieuwe artsen/specialisten ook gewoon nieuwe overeenkomsten nog te sluiten door het SZF. 2) Het beleid betreffende zaken binnen de gezondheidszorg zal niet meer vanuit het SZF bepaald worden maar vanuit het ministerie 3) Er moet op korte termijn een bespreking komen tussen VMS/SRC en het ministerie aangaande de status van de SRC

Op korte termijn zullen beide sectiebesturen zich over bovenstaande buigen waarna er een ALV zal volgen.
... Zie meerZie minder

Commentaren

een opluchting als alle ministers worden bijgestuurd door de President, nu volksgezondheid, Onderwijs wanneer Financien, NH, ROGB...Maar nog belangrijker is het vervangen van de profielen waarmee kandidaten benaderd worden en stopzetting levenslange vergoedingen zelfs voor falend beleid en uitvoering.

2 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

3 dagen geleden

DA 91

JIJ KIJKT TOCH OOK! ... Zie meerZie minder

Commentaren

Zeker ga Ik kijken

3 dagen geleden

DA 91

https://youtu.be/9-4V3HR696k/…The reason why some countries are rich and others poor depends on many things, including the quality of their institutions, the culture they have, the natura... ... Zie meerZie minder

Video image

Commentaren

6 dagen geleden

DA 91

... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

6 dagen geleden

DA 91

HET BURGERINITIATIEF: een DA'91 IDEE!
Elke kiesgerechtigde, kan een voorstel dat voldoet aan een aantal criteria oa. ondersteund door een aantal (vooraf vastgesteld) handtekeningen indienen bij de DNA ter plaatsing op de agenda. Behandeling door de DNA is verplicht.
Dit initiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden.

LATEN WIJ HET SAMEN REALISEREN!
... Zie meerZie minder

HET BURGERINITIATIEF: een DA91 IDEE!
Elke kiesgerechtigde, kan een voorstel dat voldoet aan een aantal criteria oa. ondersteund door een aantal (vooraf vastgesteld) handtekeningen indienen bij de DNA ter plaatsing op de agenda. Behandeling door de DNA is verplicht.
Dit initiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en de goede zeden.

LATEN WIJ HET SAMEN REALISEREN!

Commentaren

aub een periode vaststellen waarbinnen het op de agenda moet waar binnen het moet zijn afgehandeld.

1 week geleden

DA 91

IN HET NIEUWS ... Zie meerZie minder

IN HET NIEUWS

1 week geleden

DA 91

De begrotingsbehandeling is gaande in DNA. Wanneer is het laatste CLAD rapport uitgekomen tav het Kabinet van de President? ... Zie meerZie minder

Commentaren

Good question . I wonder what will be the answer .

Laatste rekenkamer verslag is toch reeds uit over welk jaar?

Goede vraag.... Is daarop antwoord?

A long time no reports. The money pit is bottomless.

The Custom Facebook Feed plugin