Bic Wanica

Facebook Posts

2 uur geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

"A torie fu Commissariaat Zuid-Oost Wanica"

Het Commissariaat Zuid-Oost Wanica bestaat uit:

1. Afdeling Administratieve Diensten
Districts Secretaris (afdelingshoofd)
- Administratie
- Agenda en expeditie
- Archief en documentatie
- Vergunningen
- Domeinzaken (Grondzaken)
- HRM
- Toezicht
- Logistieke zaken
- Coordinatie en bemiddeling

2. A. Civieltechnische Dienst (CTD)
Diensthoofd
Regulier onderhoud
- Gebouwen
- Zandwegen
- Bruggen
- Sluizen
- Dammen en dijken

B. Ontwikkelingsdienst (sectoren)
-Wegennet
-Vuilophaal
-Drinkwater
-Openbare markten

3. Beheer Bestuursressorten (BBR):
Districts Secretaris
- Bestuursressorten
- Bevolkingsparticipatie
- Bevolkings Info Center
- Voorlichting
- Hoorzitting

4. Districts Financien en Planning (DFP)
Districts-Administrateur (afdelingshoofd)
A. Planning
- Voorbereiden districts strategisch Jaarplan, Meerjaren
Districts Ontwikkelingsplan
- Informatie, communicatie en technologie

B. Begroting en Financieel Beheer
- Voorbereiden Districtsbegroting
- Zelfstandig Begroting & Financieel beheer

C. Districtsinkomsten
- Inning, regristratie en administratie belasting-en niet-
belasting middelen
- Beheer Districtfonds

5. Milleiu- en Gezondheids Dienst (MGD)

6. Secretariaat van de Districtscommisaris
... Zie meerZie minder

5 uur geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Rajni Raish

18 uur geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Schoonmaakwerkzaamheden in het ressort Lelydorp.

Heden heeft de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst i.s.m. Openbaar Groen Wanica de speeltuin te Lelydorp gemaaid, opgeharkt en ontdaan van zwerfvuil.
... Zie meerZie minder

19 uur geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Werkzaamheden in het ressort De Nieuwe Grond.

Op 16 januari j.l. heeft Openbaar Groen Wanica assistentie verleend aan maaiwerkzaamheden, het opharken en vervoeren van zwerfvuil in het ressort De Nieuwe Grond.
... Zie meerZie minder

1 dag geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Oproep aan de bewoners van het ressort Houttuin en omgeving.

Op maandag 21 januari a.s vindt in het ressort Houttuin de jaarlijkse hoorzitting plaats. U wordt uitgenodigd massaal te komen participeren. Komt u luisteren wat er in het ressort plan is opgenomen .
... Zie meerZie minder

Oproep aan de bewoners van het ressort Houttuin en omgeving. 

Op maandag 21 januari a.s vindt in het ressort Houttuin de jaarlijkse hoorzitting plaats. U wordt uitgenodigd massaal te komen participeren. Komt u luisteren wat er in het ressort plan is opgenomen .

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Wij doen een beroep op de gemeenschap om zorgvuldig om te gaan met uw vuil en geen vuil meer te deponeren op de bermen die schoongemaakt zijn. Het ontsiert de omgeving waarvan u ook deel van uitmaakt. Samen met u kunnen we zeker onze omgeving schoonhouden. Wij vragen u alstublieft rekening te houden met het bovenstaande! Dank u. ... Zie meerZie minder

Wij doen een beroep op de gemeenschap om zorgvuldig om te gaan met uw vuil en geen vuil meer te deponeren op de bermen die schoongemaakt zijn. Het ontsiert de omgeving waarvan u ook deel van uitmaakt. Samen met u kunnen we zeker onze omgeving schoonhouden. Wij vragen u alstublieft rekening te houden met het bovenstaande! Dank u.

 

Commentaren

Boetes geven klaar. Moet je volwassenen nog uitleggen hoe z om moeten gaan met vuil? Thuis gooi j de resten toch niet achter de bank? De dag dat er boetes komen gaat t gelijk een eyeopener zijn voor de rest. En geen kleine bedragen maar fikse boetes

Men luistert of geeft geen gehoor aan deze oproep. Gewoon boetes opleggen voor hun die hieraan schuldig zijn. Dis na tout lui faut middenweg op de hoek highway.

Boetes

Maureen Fudgy

laten ze ook belasting betalen voor vuil ophaal dan houdt dit allemaal op sa ji doe na stratie dat ji doe na oso toe agoe

Is ons land mensen . Houdt t aub schoon

+ Meer commentaren

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Vervolg maaiwerkzaamheden verricht in het ressort Domburg door de Bestuursdienst. ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Heel prima hoor dat het word onderhouden. Maar wanneer worden de wegen gescrebeld of tewel wat aan gedaan. De binnen wegen/zandwegen van bijv dessa, karantempel etc etc.. want is al maanden niets aangedaan

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Gisteren zijn er maaiwerkzaamheden verricht in het ressort Houttuin, hoek Drs. Martin Luther Kingweg/Tout Lui Faut dichtbij het bushuisje. ... Zie meerZie minder

Gisteren zijn er maaiwerkzaamheden verricht in het ressort Houttuin, hoek Drs. Martin Luther Kingweg/Tout Lui Faut dichtbij het bushuisje.Image attachment

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Op dinsdag 15 januari j.l. zijn in het ressort Domburg maaiwerkzaamheden verricht op het PWB project door de Bestuursdienst van Domburg. ... Zie meerZie minder

3 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Please share onderbrekingen Wanica ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Akash Kamlesh Dh

Vikash Mansaram

Archana Mansaram Toelsie

3 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

VERGUNNINGHOUDERS VAN ALLE VISSERIJ CATERGORIEN
http://deboodschap.today/vergunninghouders-van-all…;
... Zie meerZie minder

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Waar te vinden

Stigting lobi nh?

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Hieronder een overzicht van de te houden Hoorzitting van dit bestuursressort. ... Zie meerZie minder

Hieronder een overzicht van de te houden Hoorzitting van dit bestuursressort.

 

Commentaren

Ik denk para, maar bel dan vraag je ff op het commisariaat.

valt rijsdijk onder leleydorp?

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Let wel!
De aanmelding is mogelijk tot vrijdag 18 januari 2019.
Aanvraagformulier ophalen op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten.
Adres: Jessurunstraat nr. 15
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Shelsia Djojowitjono

Rowina chotka Sharmila Chotkan geeft door aan wientje

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Verbod tot het vervuilen van de vaargeul ... Zie meerZie minder

5 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

50 jarig huwelijksjubileum 11 januari 1969 - 11 januari 2019.

In het ressort Houttuin mocht het echtpaar Naipal - Imamdi op 11 januari j.l. hun 50 jarig huwelijksjubileum herdenken. Dhr. Naipal Shairali is 71 jaar en mevr. Imamdi Silvy Aminahgatoen is 62 jaar. Samen hebben ze 4 kinderen waaronder 3 zonen en 1 dochter. Dit huwelijk werd gearrangeerd door wederzijdse ouders. Dhr. Naipal heeft 36 jaren zijn krachten gegeven als douane bij het ministerie van Financien. Als hobby had hij voetballen. Mevr. Imamdi is huisvrouw en had de zorg over het gezin. Op sociaal - cultureel gebied was dhr. Naipal penningmeester bij de Tackvyatul Islam moskee tot zijn 60ste jaar. Elke donderdag en vrijdag gaat hij naar de moskee. Verder doet het echtpaar aan landbouw en veeteelt voor eigen gebruik. Het echtpaar mocht uit handen van de districtssecretaris mevr. Martha Danki, die de Districtscommissaris mevr. Audrey Hankers vertegenwoordigde, de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk in ontvangst nemen namens de President en First Lady.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Shifraaz Chiragali Sahira Chiragali

Gefeliciteerd

GefeliciteerdšŸ‘ŒšŸ’•šŸ’ž

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd..lang leve het echtpaar. Met Allah's rijkste zegensā¤

Alsnog gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Als nog gefeliciteerd

Raymond Naipal gefeliciteerdšŸ‘«

Leeftijd van Imamdi Silvy is 67 jaar ..

+ Meer commentaren

1 week geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

... Zie meerZie minder

The Custom Facebook Feed plugin