Bic Wanica

Facebook Posts

19 uur geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Wereld Water Dag 22 maart.

Deze dag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. Water is essentieel voor alle leven. Laten we ons op Wereld Dag voornemen om meer te doen om alle mensen toegang te verschaffen tot veilig en zuiver water.

"Niemand achterlaten Water voor iedereen".
... Zie meerZie minder

Wereld Water Dag 22 maart.

Deze dag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. Water is essentieel voor alle leven. Laten we ons op Wereld Dag voornemen om meer te doen om alle mensen toegang te verschaffen tot veilig en zuiver water.

Niemand achterlaten Water voor iedereen.Image attachment

1 dag geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Sfeerbeelden van de Holi Phagwa 2019. ... Zie meerZie minder

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Maaiwerkzaamheden verricht op dinsdag 19 maart j.l. door de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat Zuid - Oost Wanica. Locatie: Hoek Tout Lui Fautkanaalweg. ... Zie meerZie minder

Maaiwerkzaamheden verricht op dinsdag 19 maart j.l. door de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat Zuid - Oost Wanica. Locatie: Hoek Tout Lui Fautkanaalweg.Image attachment

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

HI&T gaat import en gebruik foam verbieden

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal per 1 mei 2019 een importverbod voor styrofoam invoeren. Dit gebeurt in overleg met relevante stakeholders Het importverbod zal gelden voor etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees-en groentetrays, en piepschuim dat vervaardigd is uit geëxpandeerde kunststof (styrofoam). Er komt een overgangsperiode van zes maanden. Hiermee komt het ministerie tegemoet aan importeurs en producenten die voorraden hebben liggen of bestellingen die al onderweg zijn. Per 1 november 2019 zal het algehele verbod op het gebruik van styrofoam binnen de voedselindustrie van kracht worden.

De reden voor het verbod is, dat het gebruik van foam in de voedselindustrie grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu. De veelvuldige dumping van foam veroorzaakt niet alleen vervuiling van het milieu door verstopte lozingen, maar er is ook sprake van visuele vervuiling. Dit heeft een nadelig effect op toerisme- en recreatie- activiteiten en heeft daarmee nadelige gevolgen voor de economie. Daar komt bij dat de kosten voor het verwijderen van alle wegwerpbakjes van foam uit het milieu, waarschijnlijk hoger zijn dan de kosten om te voorkomen dat deze bakjes in het milieu terechtkomen. Het ministerie werkt samen met het bedrijfsleven aan de productie en het op de markt brengen van alternatieve verpakkingsmaterialen, onder andere materiaal dat biologisch afbreekbaar is.
Om de gehele samenleving van op de hoogte te brengen van het verbod en de gezondheidsrisico’s, zal er een bewustwordingscampagne gestart worden. Voor betrokkenen zoals bedrijven uit de voedselindustrie zullen er op verschillende momenten bijeenkomsten gehouden worden voor overleg.

Risico’s en nadelen van styrofoam
Naast eerder genoemde nadelen kan de foam ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid omdat vissen de micro-afvalstukjes op kunnen nemen waardoor de foam en andere plastics in de voedselketen kunnen komen.
Een ander gevaar voor de volksgezondheid is dat bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals de bekende kankerverwekkende stoffen benzeen en styreen, vrijkomen wanneer voedsel boven 75 graden Celsius wordt opgeslagen in verpakkingsmateriaal van foam.
Een ander nadeel is dat rioleringen en waterwegen verstopt raken door de bakjes. Ook kunnen ze een broedplaats vormen voor muskieten waardoor een verhoogd risico ontstaat voor de overdracht van ziekten zoals malaria en dengue.
... Zie meerZie minder

Image attachmentImage attachment

 

Commentaren

Tru AJ Padma

Dennis Jennifer Liauw n Joyce Torsoh

Nu ook nog petflessen en zakjes

Nice

Goed zo..!!!!!!!!!

+ Meer commentaren

2 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Holika verbranding.

Op de vooravond van het Holi Phagwa feest, 20 maart 2019 wordt door de Hindoes het nieuwjaar ingeluid. Het is de overwinning van het goede op het kwade. Er wordt een brandstapel gemaakt van houtpallets met palmbladeren. De Holika wordt aangestoken op het uur dat de Pandit bepaald. Zo vond er ook in het bestuurs ressort Zuid - Oost Wanica op diverse lokaties de Holika verbranding plaats.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Soeniel Sitaram

3 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

De Districiscommissaris van Zuid-Oost Wanica mevr A. Hankers, staf en personeel wensen u een Subh Holi toe. ... Zie meerZie minder

De Districiscommissaris van Zuid-Oost Wanica mevr A. Hankers, staf en personeel wensen u een Subh Holi toe.

 

Commentaren

HOLI HAI🌈🌈🌈💜

3 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

HI&T over berichtgeving ‘foambakjes worden uit de handel gehaald’

Vol verbazing verneemt het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, (HIT) de berichtgeving in United News, http://unitednews.sr/foam-bakjes-worden-uit-de-han…;, die door een verzoek van Suresur gericht aan het parlement, om in januari 2019 plasticzakken uit de handel te halen, nu door het ministerie van HIT stappen worden ondernomen.

http://deboodschap.today/hit-over-berichtgeving-fo…;
... Zie meerZie minder

3 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Hedenmorgen werden er maaiwerkzaamheden verricht aan de Pelthoporumlaan/ DS. Martin Luther Kingweg (ressort Houttuin). ... Zie meerZie minder

3 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Informatie bijeenkomst " Renovatie Sporthal Lelydorp".

JCI Urban heeft op 16 maart 2019 j.l. een informatie bijeenkomst gehouden, dit i.v.m. de Renovatie Sporthal Lelydorp. Tijdens de meeting werd er gebrainstormd met de gemeenschap om fondsen te vergaren d.m.v. gemeenschaps fundraisings projecten.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Is Staatsolie fonds als optie genoemd? Ik heb begrepen dat het weer actief is

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Ter uwer informatie. Hieronder het volgende ... Zie meerZie minder

Ter uwer informatie. Hieronder het volgende

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

#SZF #Bekendmaking ... Zie meerZie minder

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Online retailplatform SuMarket gelanceerd

SuMarket, het online platform voor aanbod, verkoop en aankoop van diensten en producten, is nu beschikbaar via (www.sumarket.sr) SuMarket is een idee van Telesur ten behoeve van de Surinaamse retailmarkt.

http://deboodschap.today/online-retailplatform-sum…;
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Stalkers!!!

4 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Ressort Houttuin:

Reguliere maaiwerkzaamheden verricht door de arbeiders van de Bestuursdienst . Hoek TLFautmiddenweg/Bonekruidenweg
... Zie meerZie minder

5 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Voorlopig 14 BvB’s voor aanvragen e-ID

Van de 42 Bureau’s voor Burgerzaken landelijk zijn 14 volledig aangesloten op het e-ID systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BvB’s vanaf 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID kaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) doet er alles aan om de BvB’s die nog niet voorzien zijn van het e-ID systeem binnen afzienbare tijd daarover te doen beschikken, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van CBB.

http://deboodschap.today/voorlopig-14-bvbs-voor-aa…;
... Zie meerZie minder

5 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Certificaatuitreiking.

Na een succesvolle training " gezond kippen kweken" mochten de cursisten op donderdag 14 maart j.l. hun certificaat in ontvangst nemen. Dit werd verzorgd door de trainers van het PKS ( Pluimvee Kwekers Collectief ) o.l.v. mevr. Naarden, E. Middels deze training worden de cursisten toegelaten gezond kip kweken onder begeleiding van het PKS. De districtscommissaris mevr. Hankers, Audrey feliciteerd de cursisten en wenst hen heel veel succes toe met hun ondernemerschap.
... Zie meerZie minder

6 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Naar aanleiding van onderstaand bericht maakt de Districtscommissaris van Zuid-Oost Wanica mevr. Audrey Hankers bekend, dat de deuren van het Commissariaat vanaf 10.00uur gesloten zullen zijn. Gelieve hiermede rekening te willen houden.

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat in verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het hoogspanningsnet de volgende gebieden op maandag 18 maart verstoken zullen zijn van elektriciteit:

DATUM: 18-03-2019
TIJD: 07:30 - 16:00
DISTRIKTEN: WANICA
DE CRANEWEG, JAVAWEG, RIJWEG NAAR SANTIGRON, PIKIEN POIKA, KAPITEIN MALLIEWEG, TANGIBAWEG, OMA LINAWEG, REEBERG ZUIDWEG, VAN HATTEMWEG, SCHOTELWEG, PARALLELWEG, TERATELAAN, LELYDORPERWEG, SUMATRAWEG, KLETTER PROJECT, WONOREDJOWEG, VERL. ZWAMPWEG, KARANTWEG, SASTRODISOMOWEG, SABANWEG

GEDEELTE VAN DE INDIRA GANDHIWEG TUSSEN DE CRANEWEG EN DE TAWAJARIEWEG, VAN DRIMMELENWEG, TAWAJARIEWEG, FAJALOBIELAAN, POERWODADIEWEG, SIDODADIEWEG, POERWOREDJOWEG, SOEKOREDJOWEG, SOEKODADIEWEG, SIDOREDJOWEG, TAWANSARIEWEG EN ALLE ZIJWEGEN DIE VOORKOMEN IN DEZE GEBIEDEN.

De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief en doet er alles aan om de stroomvoorziening zo spoedig mogelijk te normaliseren.
... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Anup jaisri

Armand Kandhai bhaiiiii🤣🤣

Lindsay Zorg

Sri JantieSri Tama Nitia

Demi Sabajo

7 dagen geleden

BIC Wanica Zuid-Oost

Op vrijdag 15 maart j.l heeft Minister van LVV dhr Lekhram Soerdjan het startsein gegeven voor het maken van 100.000 citrusplantjes. ... Zie meerZie minder

 

Commentaren

Goed bezig.

Wanneer volgt LVV Domburg....

Sidney Gefferie

Shayen Ramsaran

Randy Cool

Gewoon meer planten want het is al jaren een probleem om aan goeie plantjes te komen en ook uit. Andwre landen proberen zoals spanje

Waar en wanneer kan ik ze kopen?

Verkoopadres lelydorp?

Verkoop adres??

Loyd Wongsosoeparto

Waar kan ik kopen op lelydorp

+ Meer commentaren

The Custom Facebook Feed plugin